21 lutego 2016

Bracia Doktryny Chrześcijańskiej


Zgromadzenie Braci Doktryny Chrześcijańskiej (CFDC)
Congregation of the Brothers of Christian Doctrine (Brothers of Matzenheim)
Congregazione dei Fratelli della Dottrina Cristiana (Fratelli di Matzenheim)
Congregación de Hermanos de la Doctrina Cristiana (Hermanos de Matzenheim)
Congregação dos Irmãos da Doutrina Cristã (Irmãos de Matzenheim)
Congrégation des Frères de la Doctrine Chrétienne (Frères de Matzenheim)
Kongregation der Brüder der christlichen Lehre (Brüder von Matzenheim)
Inna nazwa: Bracia z Matzenheim
Zgromadzenie złożone z braci zakonnych (bez święceń kapłańskich)

Data i miejsce założenia:
1845 rok - Francja

Założyciel:
ks. Eugène MertianLiczba zakonników na świecie: ok. 50  * dane z 2010 roku
Bracia Doktryny Chrześcijańskiej obecni są w krajach: Francja, Madagaskar.
Dom generalny: Francja (Andlau)

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. Ok. 1964 roku bracia zamienili strój zakonny na ubrania świeckie.


Habit historyczny:

Czarny krótki habit z guzikami na wzór sutanny.Zgromadzenie Braci Doktryny Chrześcijańskiej założył młody kapłan francuskiej diecezji Strasbourg Eugène Mertian. Po ukończeniu studiów został wysłany przez biskupa do pracy w sierocińcu w Willerhof. Właśnie tam narodziła się idea powołania do życia zgromadzenia braci poświęconych edukacji katolickiej.
.
W 1844 roku Eugène Mertian wraz z kilkoma towarzyszami rozpoczął nowicjat pod kierunkiem kierownika duchowego sierocińca, sporządził konstytucje i przedłożył je biskupowi do zatwierdzenia. W 1845 roku pierwsi bracia złożyli śluby podążania za Jezusem Chrystusem, poświęcając swoje życie nauczaniu i wychowaniu chrześcijańskiemu młodzieży, szczególnie sierot, młodzieży wiejskiej oraz młodzieży z klas robotniczych nowych miast przemysłowych. Bracia mogli też pomagać w parafiach jako organiści czy zakrystianie, nie przyjmowali święceń kapłańskich. Podstawą całej edukacji realizowanej przez zgromadzenie stała się religia, która przenikała wszystkie nauczane przedmioty po to, by ocalić dusze dzieci, zachować ich serca w niewinności i nauczyć ich prawdziwej mądrości. Bracia mieli posługiwać w przynajmniej dwuosobowych wspólnotach i raz w roku odbywać rekolekcje w domu macierzystym. Ich życie oparte zostało na duchowości ignacjańskiej. Patronem zgromadzenia i wzorem do naśladowania został św. Wincenty a Paulo. 


W 1856 roku braci zostali zmuszeni opuścić Willerhof, przenieśli się do Hilsenheim, gdzie otwarli szkołę rolniczą z internatem. W 1862 roku osiedlili się w pobliskim Matzenheim, gdzie otworzyli bezpłatną szkołę. Klasztor ten stał się centrum całego zgromadzenia na wiele lat, z tego powodu zakonnicy nazywani byli Braćmi z Matzenheim. Rok później wspólnota liczyła 55 zakonników. 
Z biegiem lat zgromadzenie rozwijało się. Pod koniec XIX wieku prowadziło liczne sierocińce i dwie szkoły. Stłumione przez antykatolickie ustawy z 1903 roku zakazujące Kościołowi prowadzenia działalności edukacyjnej, w okresie międzywojennym przeżyło odrodzenie, mając co roku od 15 do 20 nowicjuszy. W 1957 roku grupa braci wyjechała do Madagaskaru. W okresie posoborowym zaczął się czas braku powołań we Francji. Dziś jest tam około 15 starszych wiekiem zakonników. Z tego powodu w 2014 roku, po 150 latach, przekazali oni prowadzenie szkoły w Matzenheim innemu zgromadzeniu. Jedyne nowe powołania pojawiają się na Madagaskarze, gdzie ponad 30 braci nadal realizuje edukacyjną i wychowawczą misję zgromadzenia.


Dom generalny:
2, rue Saint André
67140 Andlau
France
e-mail: janheim@wanadoo.fr