6 maja 2015

Misjonarki Krwi Chrystusa


Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa (MSC)
Missionariae Sanguinis Christi
Missionary Sisters of the Blood of Christ
Suore Missionarie del Sangue di Cristo
Hermanas Misioneras de la Sangre de Cristo
Irmãs Missionárias do Sangue de Cristo
Sœurs Missionnaires du Sang du Christ
Missionsschwestern vom Blut Christi


Data i miejsce założenia:
1987 rok - Polska

Założyciel:
o. Winfried Wermter CPPS


Liczba sióstr na świecie: ok. 30
Misjonarki Krwi Chrystusa obecne są w krajach: Polska.
Dom generalny: Polska (Chrusty)


Habit aktualny:

Grafitowy habit ze szkaplerzem, przepasany czerwonym sznurem z siedmioma węzłami, na głowie szara chustka, na piersi zawieszony na czerwonym sznurku krzyżyk z wizerunkiem Jezusa i Maryi przyjmującej do otwartego kielicha Krew Chrystusową.

Możliwy także habit i szkaplerz jasno-szary.


Duchowość:
Duchowości zgromadzenia opiera się na Krwi Chrystusa. Jest Ona nie tylko symbolem cierpienia, męki i śmierci, ale też symbolem zmartwychwstania do nowego życia, ponieważ to zmartwychwstanie jest owocem Chrystusowego Odkupienia. Krew Chrystusa jest więc najmocniejszym wyrazem miłości Bożej – miłości „przelanej na Krzyżu”.
Celem życia sióstr jest całkowite poświęcenie się umiłowanemu nade wszystko Bogu. Tym, co łączy siostry jest wspólnota: wspólny charyzmat, misja oraz miłość do Kościoła. Dla sióstr wszystko jest okazją do pełnienia misji: modlitwa, praca, czy spotkanie z drugim człowiekiem. Dostrzegając oczami wiary obecność Krwi Chrystusa w każdym cierpieniu fizycznym i duchowym, siostry starają się być obecne tam, gdzie Pan Jezus dzisiaj przelewa swoją Krew.
Matka Boża jest dla sióstr mistrzynią bezwarunkowej wierności i niestrudzonej służby. Za Jej przykładem starają się jak matka służyć Jezusowi w każdym człowieku. Pragną być jak żywy kielich w pełni otwarty dla Bożej woli, wypełniony pod Krzyżem Krwią Zbawiciela i ofiarowany dla jedności Kościoła i całego świata.
Patronami zgromadzenia są: Maryja Matka i Królowa Przenajdroższej Krwi, św. Kasper del Bufalo, św. Franciszek Ksawery, św. Maria De Mattias.


Działalność:
Misjonarki Krwi Chrystusa prowadzą działalność ewangelizacyjną, głoszą Słowo Boże poprzez rekolekcje, dni skupienia, pracę duszpasterską wśród rodzin. Domy sióstr otwarte są dla młodzieży i dorosłych, w których mogą umocnić swoją wiarę lub przezwyciężyć różne problemy życiowe. Ponadto siostry angażują się w szerzenie kultu i duchowości Krwi Chrystusa.


Historia:
Zgromadzenie założył o. Winfried Wermter należący do Misjonarzy Krwi Chrystusa, który na początku lat 1980-tych przybył z Niemiec, aby przeszczepić swoje zgromadzenie do Polski. Zgodnie z charyzmatem swojej wspólnoty szerzył kult i duchowość Krwi Chrystusa. Jego praca apostolska zaowocowała licznymi powołaniami do życia zakonnego. Za radą biskupów zdecydował się na założenie nowego żeńskiego zgromadzenia opartego na duchowości Krwi Chrystusa. 
Pierwsze kandydatki wyraziły zgodę na udział w powstaniu nowej wspólnoty i w 1987 roku w Częstochowie rozpoczęły formację zakonną. Rok później uzyskała ona pierwsze zatwierdzenie kościelne. Obecnie Misjonarki Krwi Chrystusa starają się o zatwierdzenie jako stowarzyszenie życia apostolskiego.
W 2009 roku grupa sióstr wraz z o. Wermterem utworzyła nową wspólnotę Służebnic Przenajświętszej Krwi. Trzy lata wcześniej powstało również zgromadzenie męskie Braci Przenajświętszej Krwi.


Strony www:
www.siostrymisjonarki.pl