15 grudnia 2011

Misjonarze Krwi Chrystusa

.
Zgromadzenie Misjonarzy Przenajdroższej Krwi Chrystusa (CPPS)
Congregatio Missionariorum Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi
Congregation of Missionaries of the Precious Blood
Congregación de Misioneros de la Preciosa Sangre
Missionari del Preziosissimo Sangue
Missionnaires du Précieux-Sang
Missionare vom Kostbaren Blut
Missionarissen van het Kostbaar Bloed
Misionari Krvi Kristove

stowarzyszenie życia apostolskiego, składające się z księży i braci

Data i miejsce założenia:
1815 rok - Włochy

Założyciel:
św. Kasper del BufaloLiczby: 530 zakonników na świecie (w Polsce: 17) *dane z 2008 roku
Misjonarze Krwi Chrystusa obecni są w krajach: Polska, Włochy, Niemcy, Austria, Lichtenstein, Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, USA, Kanada, Meksyk, Gwatemala, Kolumbia, Brazylia, Peru, Chile, Tanzania, Gwinea Bissau, Indie, Wietnam.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana czarnym pasem wiązanym po lewej stronie; krzyż misyjny zawieszony na łańcuchu, zatknięty za pas.
Misjonarze Krwi Chrystusa w Tanzanii
 biała sutanna przepasana czarnym pasem
Misjonarze Krwi Chrystusa w Indiach
biała sutanna przepasana białym pasem
Duchowość:
Charyzmat Misjonarzy Krwi Chrystusa koncentruje się na trzech wymiarach: Bóg, wspólnota oraz misja. Zgromadzenie szczególnie czci Krew Pańską. W tajemnicy Życia, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, który oddaje swą krew dla zbawienia człowieka, misjonarze odnajdują drogę realizacji powołania do świętości, według hasła zgromadzenia: Błogosławieni, którzy myją swoje szaty we Krwi Baranka (Ap 7,14). Ważne miejsce w duchowości wspólnoty ma również kult Eucharystii.
Życie wspólnotowe ożywiane jest wzajemną braterską miłością, która znajduje swój wyraz w świadczonej sobie nawzajem pomocy oraz jedności w dążeniu do tych samych celów. Ta jedność jest znakiem obecności Królestwa Bożego oraz stanowi źródło apostolskiego oddziaływania. Zgromadzenie bierze udział w misji Kościoła, głosząc Chrystusa, który odkupił człowieka przez swoją Przenajświętszą Krew. Misjonarze Krwi Chrystusa nie są zgromadzeniem zakonnym lecz stowarzyszeniem życia apostolskiego, w miejsce ślubów zakonnych składają przyrzeczenia. Patronami zgromadzenia są Najświętsza Maryja Panna, Matka i Królowa Przenajdroższej Krwi, św. Kasper del Bufalo oraz św. Franciszek Ksawery.

Działalność:
Zgromadzenie prowadzi parafie, sanktuaria, głosi rekolekcje i misje parafialne, organizuje dni skupienia, sprawuje opiekę duchową nad różnymi duszpasterstwami, a także Wspólnotą Krwi Chrystusa, angażuje się w edukację młodzieży oraz działalność misyjną. Ponadto prowadzą hospicja, wydawnictwa książki katolickiej, szerzą również kult i duchowość Krwi Chrystusa.

Historia:
Św. Kasper del Bufalo od młodości angażował się w działalność apostolską wśród biednych, chorych, mieszkańców wsi, szczególną miłością otaczał obłożnie chorych w hospicjach i szpitalach. W 1808 roku już jako kapłan wstąpił w Rzymie do Bractwa Krwi Przenajdroższej. Wraz z grupą innych księży diecezjalnych poświęcił się posłudze misji ludowych i głoszenia rekolekcji w celu odnowy duchowieństwa i ludu chrześcijańskiego. W 1815 roku grupę kapłanów przekształcił w nowe stowarzyszenie życia apostolskiego, zaczepiając mu także duchowość Krwi Chrystusa. Pierwszy klasztor powstał w Giano w Umbrii.
Z błogosławieństwem św. Kaspra w 1834 roku w Acuto we Włoszech św. Maria De Mattias założyła żeńską gałąź zgromadzenia - siostry Adoratorki Krwi Chrystusa.

Strony www:
Polska: www.cpps.pl
Dom generalny: www.mission-preciousblood.org/
Włochy: http://blognew.aruba.it/blog.cppsita.it/ http://www.cpps-joomla.it/
Portugalia: http://sites.google.com/site/preciosissimosangue/
Chile: http://cpps-chile.blogspot.com
Adresy pozostałych stron internetowych na świecie

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych zgromadzenia.

Filmy:
http://www.youtube.com/Franekcpps
.
.
.