29 maja 2015

Córki św. Franciszka Serafickiego


Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego (CFS)
Congregatio Filiae Sancti Francisci Seraphici
Congregazione delle Figlie di San Francesco Serafico
Congregation of the Daughters of St. Francis Seraphic
Congregación de las Hijas de San Francisco Seráfico
Congregação das Filhas de São Francisco Seráfico
Congrégation des Filles de Saint-François-Séraphique
Kongregation der Töchter des Seraphischen hl. Franziskus

inna nazwa: Rewerzanki

Data i miejsce założenia:
1928 rok - Polska

Założyciel:
bł. Antoni ReweraLiczba sióstr na świecie: 88  * dane z 2008 roku
Córki św. Franciszka Serafickiego obecne są w krajach: Polska, Włochy.
Dom generalny: Polska (Sandomierz)


Habit aktualny:

Czarny habit przepasany białym sznurem, biały kołnierzyk, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony franciszkański krzyż San Damiano.
W okresie letnim możliwy habit i welon beżowy.


Duchowość:
Celem zgromadzenia jest uwielbienie Boga w Tajemnicy Jego Odkupieńczej Miłości na Krzyżu oraz szerzenie Chrystusowego Królestwa Prawdy i Miłości. Ponadto siostry pragną wynagradzać Bogu za zniewagi i niewdzięczności. Pokuta i wynagrodzenie przenikają więc całe ich życie zakonne i codzienną pracę.
Duchowość zgromadzenia jest typowo franciszkańska. Jako Córki św. Franciszka, który został naznaczony stygmatami, siostry mają szczególny kult Krzyża i Męki Chrystusa. Kontemplacja Pana Jezusa konającego w Ogrójcu pomaga im ujrzeć świętość Boga oraz ludzką słabość.
Centrum każdego dnia sióstr stanowi Ofiara Eucharystyczna, która uobecnia dzieło Odkupienia i objawia Miłość Odkupiciela. Do Ofiary Pana siostry dołączają własny dar serca i życia, odnawiając w każdy dzień ofiarę z siebie złożoną Bogu w chwili ślubów.
W duchu św. Franciszka siostry czczą Maryję jako swą Matkę i na Jej wzór kształtują swoje postępowanie. Od Niej uczą się otwartości na natchnienia Ducha Świętego, prawdziwej służby Kościołowi i bliźnim, a także wielkodusznego posłuszeństwa, ubóstwa oraz dziewiczej czystości. Cnotami szczególnie bliskimi duchowi zgromadzenia jest umiłowanie prawdy i prostota w życiu codziennym.


Działalność:
Zadaniem podejmowanym przez siostry jest pomoc w duszpasterstwie parafialnym w charakterze katechetek, organistek, kancelistek, zakrystianek, siostry posługują też na plebaniach, pracują w różnych instytucjach kościelnych domach rekolekcyjnych, seminariach duchownych, pomagają ludziom chorym i starszym oraz ubogim.


Historia:
Zgromadzenie założył bł. ks. Antoni Rewera, proboszcz parafii katedralnej w Sandomierzu oraz gorliwy propagator idei tercjarstwa franciszkańskiego. Postanowił on z tercjarek żyjących samotnie w świecie stworzyć wspólnotę. Z jego inicjatywy w 1928 roku zakupiono w Sandomierzu dom, w którym zamieszkały trzy tercjarki, które podjęły się opieki nad starszymi członkiniami tego zakonu. Rok ten uznaje się za datę narodzin zgromadzenia.
W niedługim czasie zaczęły zgłaszać się młode dziewczęta, pragnące nieść taką samą posługę. W tej sytuacji w 1933 roku ks. Rewera utworzył nowicjat, a wspólnota przyjęła nazwę Stowarzyszenia Sióstr św. Franciszka. Siostry początkowo nazywane były Rewerzankami. Oprócz opieki nad chorymi i starszymi tercjarkami, organizowały spotkania dla tercjarzy na wsiach, tworzyły kółka różańcowe, organizowały pogadanki i spotkania religijne, pomagały w licznych inicjatywach duszpasterskich ks. Rewery. Założyciel napisał konstytucje, ale nie zostały one zatwierdzone przez biskupa sandomierskiego. Niedługo później wybuchła II Wojna Światowa, w czasie której zginął ks. Rewera.
Po wojnie opiekę duchową nad zgromadzeniem objął ks. Wincenty Granat, który kierując się duchem ks. Rewery poprawił konstytucje. Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez władze kościelne jako Córki św. Franciszka Serafickiego

Strony www:
www.franciszkanki.kuria.lublin.pl