26 listopada 2014

Małe Siostry z Nazaretu


Małe Siostry z Nazaretu
Little Sisters of Nazareth
Piccole Sorelle di Nazareth
Hermanitas de Nazareth
Pequenas Irmãs de Nazaré
Petites Sœurs de Nazareth
Kleine Schwestern von Nazaret
Kleine Zusters van Nazaret


Data i miejsce założenia:
1966 rok - Belgia

Liczba sióstr na świecie: 45  * dane z 2010 roku
Małe Siostry z Nazaretu obecne są w krajach: Belgia, Francja, Hiszpania, Liban, Wenezuela, Kolumbia.
Dom generalny: Belgia (Gandawa)

Habit aktualny:

W Libanie: Błękitny habit, na głowie mały niebieska chustka, na piersi zawieszony mały krzyżyk.

Poza Libanem siostry przestały chodzić w habitach.


Duchowość:
Małe Siostry z Nazaretu żyją duchowością bł. Karola de Foucauld. Jest to kontemplacja w sercu świata. Polega ona na naśladowaniu ukrytego życia Jezusa w Nazarecie, który w zwykłej codziennej egzystencji niczym na zewnątrz nie odróżniał się od innych ludzi. Dlatego siostry żyją pomiędzy zwykłymi ludźmi i tak jak zwykli ludzie, dzieląc z nimi radości i trudy codziennego życia. Mieszkają w małych kilkuosobowych wspólnotach zwanych fraterniami w duchu rodzinnym, w braterstwie i przyjaźni ze sobą i z innymi. Dzięki temu w „pustyni” wielkich miast, w których Bóg jest odsunięty na bok, tworzą ewangeliczne wspólnoty wiary skupione wokół Słowa Bożego, Eucharystii, codziennej godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy liturgicznej Kościoła.
Duchowość zgromadzenia czerpie ponadto z charyzmatu kard. Jozefa Leo Cardijna gorliwego duszpasterza robotników i inspiratora chrześcijańskich związków zawodowych. Siostry wcielają w życie jego naukę, w której szczególnie mocno kładł nacisk prawdę, że każdy człowiek ma taką samą godność dziecka Bożego i zasługuje na taki sam szacunek, że każdy człowiek jest warty tego, aby dla niego poświęcić swoje życie. Podkreślał także wartość przyjaźni, relacji osobistych i solidarności pracy, konieczność życia zakorzenionego w modlitwie i poddawanego przeglądowi w świetle Ewangelii, natomiast głównym zadaniem chrześcijan według niego było ukazanie ubogim i słabym służebnego i przyjaznego oblicza Kościoła.
Z połączenia charyzmatów bł. Karola de Foucauld i kard. Cardijna bierze się szczególny rys zgromadzenia, którym jest życie w miastach w dzielnicach robotniczych, wśród ludzi pracy.

Działalność:
Misją apostolską i formą działalności zgromadzenia jest braterstwo. Braterstwo to przestrzeń, w której siostry razem żyją, wspierają się wzajemnie, gdzie modlą się i pracują, gdzie zapraszają w gościnę do swoich wspólnot innych ludzi. Siostry nie podejmują się tradycyjnej działalności zakonnej, na co dzień pracują w tzw. świeckich zawodach, starając się być obecnymi szczególnie pośród ludzi pracy.

Historia:
Zgromadzenie powstało w 1966 roku w Belgii. Wszystko rozpoczęło się od rekolekcji powołaniowych kilku członkiń katolickiego ruchu młodzieżowego skupiającego młodzież robotniczą, którego założycielem był kard. Jozef Leo Cardijn, wówczas noszącego nazwę Młodzi Robotnicy Katoliccy (VKAJ). Czując w sobie wezwanie do oddania siebie Bogu chciały zrobić coś razem. Ze wsparciem przyszedł im kapłan prowadzący rekolekcje.
Szukając konkretnej drogi wybrały styl życia zakonnego i duchowość bł. Karola de Foucauld. Ale do tego stylu życia chciały wnieść to, czego nauczyły od kard. Cardijna będąc w VKAJ: wartości przyjaźni i równości, przekonania, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga, pragnienia bycia blisko ludzi pracy, życia z nimi i pracy w solidarności z nimi, nie tyle pracy „dla nich”, co „razem z nimi”.
Pierwsza wspólnota powstała w Gandawie, w środku dzielnicy robotniczej.

Dom generalny:
Kleine Zusters van Nazareth
Cederstraat 61, 9000 Gent (België)
Tel.: 09 2365916
E-mail: magdasmet1@hotmail.com
kleinezusters@telenet.be