25 października 2014

Franciszkanki św. Alojzego Gonzagi


Franciszkanki św. Alojzego Gonzagi (FSAG)
Franciscan Sisters of St. Aloysius Gonzaga
Suore Francescane di San Luigi Gonzaga
Hermanas Franciscanas de San Luis Gonzaga
Irmãs Franciscanas de São Luís Gonzaga
Sœurs Franciscaines de Saint-Louis de Gonzague
Franziskanerinnen vom heiligen Aloysius von Gonzaga


Data i miejsce założenia:
1775 rok - Indie

Założyciel:
o. Michael Ansaldo SJLiczba sióstr na świecie: brak danych
Franciszkanki św. Alojzego Gonzagi obecne są w krajach: Indie, Birma, Włochy, Austria, Niemcy.
Dom generalny: Indie (Pondicherry)


Habit aktualny:

W Indiach: Jednolite sari z krzyżem na piersi lub biały habit i welon. 
W Birmie: biały habit i welon.
W Europie: biały welon, czarny, szary lub biały habit.


Habit historyczny:

Strój używany do ok. 1920 roku
Strój używany do ok. 1965 roku
 
Strój używany do ok. 1980 roku

Duchowość:
Zgodnie ze swoim charyzmatem siostry starają się robić wszystko, by okazać miłość tym, którzy cierpią, w pierwszej kolejności uciśnionym ubogim i porzuconym kobietom i dzieciom i w ten sposób objawić wszystkim w Kościele Chrystusa, który leczy strapionych.
Hasłem zgromadzenia są słowa: Dobra Nowina ubogim (Łk 4, 18), które to hasło siostry realizują życiem i służbą podążając śladami swoich głównych patronów: św. Franciszka z Asyżu i św. Alojzego Gonzagi. Od św. Alojzego uczą się ducha czystości i poświęcenia, natomiast od św. Franciszka ubóstwa i oderwania od niepotrzebnych przywiązań, tym samym osiągając pełnię radości w Chrystusie.
Dwie charakterystyczne cechy zgromadzenia to prostota życia i służba ubogim. Większość domów sióstr znajduje się na obszarach wiejskich, gdzie jest najwięcej ubogich i gdzie życie jest pełne prostoty.


Działalność:
Działalność apostolska Franciszkanek św. Alojzego Gonzagi obejmuje cztery obszary: ewangelizację, czyli głoszenie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela wszystkich ludzi; pracę społeczną i charytatywną, zwłaszcza opiekę nad sierotami i porzuconymi kobietami i dziećmi; edukację oraz ochronę zdrowia.


Historia:
Początki zgromadzenia sięgają 1775 roku, gdy włoski misjonarz o. Michael Ansaldo SJ założył w Pondicherry w Indiach dom dla sierot i porzuconych kobiet. Ojciec Ansaldo wypełnił w ten sposób zobowiązanie swojego przyjaciela, innego misjonarza, ks. Coeurdoux z Francji, który ślubował założenie takiego właśnie domu w zamian za uratowanie życia w czasie niebezpiecznej podróży morskiej. Nie mogąc jednak wypełnić tego zobowiązania poprosił o. Ansaldo, aby dokonał tego w jego imieniu.
Dom ten został oddany pod opiekę św. Alojzemu Gonzadze. Jego celem było zapewnienie osieroconym dzieciom opieki i edukacji, a także schronienia porzuconym kobietom i wdowom. O. Ansaldo powierzył prowadzenie sierocińca dwóm miejscowym kobietom: Annammal i Elisie, które założyły białe sari jako znak ich poświęcenia dla tego typu posługi. Z czasem dołączały do nich inne kobiety, które już w formie pobożnego stowarzyszenia kontynuowały swoją misję.
W 1858 roku stowarzyszenie przekształciło się w zgromadzenie zakonne, rozszerzając swoje apostolstwo na wszystkich potrzebujących. Wtedy też siostry złożyły trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W 1886 roku wspólnota została agregowana do Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu stając się członkiem wielkiej rodziny franciszkańskiej.


Strony www:
Indie: www.gonzagapondy.org
Europa: http://everlovingjesus.blogspot.com