30 października 2014

Służebnice Bożej Opatrzności


Zgromadzenie Służebnic Bożej Opatrzności
Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza
Congregation of the Handmaids of Divine Providence
Congregación de las Siervas de la Divina Providencia
Congregação das Servas da Divina Providência
Congrégation des Servantes de la Divine Providence
Kongregation der Dienerinnen der Göttlichen Vorsehung
 

Data i miejsce założenia:
1922 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Pasquale UvaLiczba sióstr na świecie: brak danych
Służebnice Bożej Opatrzności obecne są w krajach: Włochy, Argentyna, Paragwaj, Peru.
Dom generalny: Włochy (Bisceglie)

Habit aktualny:

Czarny habit wycięty w szpic, na głowie biały czepek i czarny welon, po ślubach wieczystych na piersi krzyż.


Habit historyczny:
Duchowość:
Zgodnie z charyzmatem założyciela celem Służebnic Bożej Opatrzności jest opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi fizycznie lub umysłowo oraz starszymi i opuszczonymi.
Do służby potrzebującym zachęca hasło zgromadzenia: Charitas Christi urget nos – Miłość Chrystusa przynagla nas oraz przekonanie, że w bliźnich, którzy cierpią jest obecny Pan Jezus. Siostry widzą w każdym z nich obraz i dziecko Boże. Dlatego starają się, aby ich posługa cechowała się macierzyńskim poświęceniem. Osoba cierpiąca jest dla nich niejako świątynią, sakramentem, w którym spotykają Boga.
Swoją konsekrację siostry przeżywają w duchu radosnego ubóstwa, oddanego posłuszeństwa i czystości pałającej miłością.
Inną cechą duchowości zgromadzenia jest powierzenie się Bożej Opatrzności. Założyciel powtarzał swoim duchowym córkom: Musimy zaufać Opatrzności Bożej, ale musimy też pracować, dlatego siostry oddają Bogu talenty, które On im darował: inteligencję, ręce, serce, wszystko.Działalność:
Działalność zgromadzenia obejmuje opiekę, leczenie, rehabilitację, wsparcie także duchowe osób niepełnosprawnych fizycznie, przykutych do łóżka, upośledzonych intelektualnie, a także samotnych ludzi w podeszłym wieku. Ponadto siostry pomagają młodym ludziom w odkrywaniu swojego powołania życiowego.


Historia:
Założycielem zgromadzenia jest włoski ksiądz Pasquale Uva. Niedługo po święceniach kapłańskich poznał postać św. Józefa Benedykta Cottolengo i jego dziełem: Małym Domem Opatrzności Bożej, w którym troskliwie opiekowano się ciężko chorymi, zdając się wyłącznie na Bożą Opatrzność.
To zainspirowało go do poświęcenia siebie ludziom najbardziej potrzebującym, których dostrzegł w osobach upośledzonych fizycznie i umysłowo oraz w osamotnionych osobach starszych. Dla nich założył Dom Bożej Opatrzności w mieście Bisceglie. Był to pierwszy ośrodek tego typu na południu Włoch. Posługi w nim podjęło się osiem kobiet, które stały się zalążkiem nowego zgromadzenia zakonnego Służebnic Bożej Opatrzności, a którego narodziny datuje się na 1922 rok. Rok później wspólnota otrzymała pierwsze zatwierdzenie biskupa.
Duża ilość cierpiących, którzy potrzebowali opieki w Domu Opatrzności przy jednoczesnym braku środków materialnych na prowadzenie dzieła zaowocowała całkowitym zaufaniem Bogu i zdaniem się na Jego opiekę. Opatrzność Boża nie zawiodła i zapewniła wszystko, co było potrzebne do dalszego istnienia domu oraz rozwoju zgromadzenia.

Dom generalny:
Ancelle della Divina Provvidenza
Via G. Bovio, 76,
70052 Bisceglie (BA)
Italy
e-mail: curiagenerale@libero.it