19 kwietnia 2014

oo. Mariańscy


Oratorium Mariańskie Matki Ludu Bożego
Oratorio Mariano Madre del Pueblo de Dios
Oratório Mariano Mãe do Povo de Deus

Zgromadzenie złożone z kapłanów i braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
1978 rok - Chile

Założyciel:
o. Sergio Mena GonzálezLiczby: brak danych
Ojcowie Mariańscy obecni są w krajach: Chile, Argentyna, Brazylia (brak dokładniejszych danych)
Dom generalny: Chile (Santiago)


Habit aktualny:

Szary habit z kołnierzykiem, przepasany brązowym skórzanym paskiem, na piersi zawieszony krzyżyk połączony z wizerunkiem Matki Bożej, przy boku różaniec.


Duchowość:
Misją Oratorium Mariańskiego jest przyczyniać się do odnowy duchowej wiernych, do przemiany ich w prawdziwych chrześcijan.
W centrum duchowości wspólnoty stoi Najświętsza Maryja Panna, która jest prawdziwie Matką Kościoła, czyli Ludu Bożego, bo to ona jednoczy ludzi z Chrystusem Zbawicielem. Nie można mówić o Kościele, jeśli nie ukaże się osoby Maryi. Dlatego w Jej kulcie zakonnicy widzą niezawodny środek odnowy Kościoła.
Ojcowie Mariańscy starają się, by Matka Boża była obecna w sercu każdego z nich. Synowska miłość do Maryi rodzi w nich postawę zaufania względem Niej, prowadzi do uznania Jej doskonałości, skłania do radosnego naśladowania Jej cnót. Przede wszystkim jednak Maryja pomaga zakonnikom pełnić Bożą Wolę.

Działalność:
Zgromadzenie realizuje swój charyzmat tworząc oratoria maryjne, których członkowie,  dzięki formacji duchowej, promieniują autentyczną wiarą na otoczenie. Ojcowie Mariańscy prowadzą także ewangelizację, zwłaszcza ubogich, którą uważają za najgłębsze powołanie Kościoła. Czynią to w ramach prowadzonych przez siebie parafii, szkół, domu opieki dla dzieci z problemami rodzinnymi oraz przez katechizację.


Historia:
Początki charyzmatu wiążą się z okresem studiów teologicznych, które założyciel zgromadzenia o. Sergio Mena González odbywał w Szwajcarii w II połowie lat 60-tych ubiegłego wieku. Spotkanie w tym okresie z o. Josephem Kentenichem założycielem maryjnego Ruchu Szensztackiego, miało znaczący wpływ na kierunek przyszłego apostolatu o. Sergio. Po powrocie do swojego kraju, do Chile, zaczął tworzyć tam grupy o charakterze maryjnym dla młodzieży pragnącej większego zaangażowania w życie religijne. Tak powstało Oratorium Mariańskie.
Po kilku latach trzech młodych mężczyzn z oratorium rozpoczęło życie wspólne. Szybko przekonano się, że oratorium potrzebuje kapłanów i braci do zapewnienia ciągłości pracy. Dołączył do nich o. Sergio stając na czele wspólnoty. Wspólnota ta narodziła się w 1978 roku w Santiago, w stolicy kraju. Rok później zakonnicy przenieśli się do San José de la Mariquina na południu kraju, gdzie powstał dom macierzysty zgromadzenia i gdzie otrzymali pierwsze zatwierdzenie kościelne. Od w 1991 roku mają status Publicznego Stowarzyszenia Wiernych.
Z biegiem lat powstały także dwa zgromadzenia zakonne żeńskie: Siostry Mariańskie i Misjonarki Mariańskie oraz jeden żeński instytut świecki, które razem tworzą Oratorium Mariańskie Matki Ludu Bożego. Wokół nich skupione są liczne wspólnoty duszpasterskie dla świeckich.

Strony www:
www.oratoriomariano.com/padres.html
www.oratoriomariano.cl