22 kwietnia 2014

ss. Krzyża Świętego Córki Kościoła


Siostry Krzyża Prawdziwego Córki Kościoła (SVCFE)
Hermanas de la Vera Cruz, Hijas de la Iglesia
Sisters of the True Cross, Daughters of the Church
Sorelle della Vera Croce, Figlie della Chiesa


Data i miejsce założenia:
1952 rok - Meksyk

Założyciele:
o. Edmundo Iturbide Reygondaud MSpS
m. M. Martha Christlieb Ibarrola


Liczby: brak danych
Siostry Krzyża Świętego Córki Kościoła obecne są w krajach: Meksyk
Dom generalny: Meksyk (Orizaba)


Habit aktualny:

Strój uroczysty: Niebieski habit, na głowie czarny prosty welon, na piersi zawieszony krzyż, przy boku różaniec. 
Na co dzień siostry chodzą w jednolitym świeckim stroju.


Habit historyczny:
Duchowość:
Istotą duchowości sióstr jest ścisłe zjednoczenie z Kościołem, co streszcza hasło zgromadzenia: Sentire cum Ecclesia - czyli Czuć z Kościołem. Oznacza to znać, kochać i służyć Jezusowi Chrystusowi, który jest Głową Kościoła, reprezentowanego przez hierarchię i obecnego w drugim człowieku. Siostry mają być apostołkami oraz świadkami tajemnicy jedności Kościoła.
Liturgia Eucharystyczna jest w centrum życia duchowego i apostolstwa sióstr, a wszystko co robią, czynią w łączności z Maryją, Matką Kościoła.
Nazwa zgromadzenia odnosi się do Krzyża Świętego –  relikwii prawdziwego Krzyża, na którym został ukrzyżowany Pan Jezus. Ma to przypominać siostrom o obowiązku naśladowania Chrystusa na drodze krzyżowej.
Cnotami, którymi siostry szczególnie starają się odznaczać są: wierne zachowywanie słów Pana, miłość do Boga, Kościoła i ludzi, pokora serca, bezinteresowność, radość duchowa, skupienie swojej uwagi na Bogu, a także wierność powołaniu, która przejawia się w poddaniem się woli Boga, posłuszeństwem hierarchii kościelnej i życiem zgodnym z duchem założycieli.


nowicjuszki
Działalność:
Działalność apostolska zgromadzenia obejmuje: edukację chrześcijańską, apostolat maryjny, pomoc parafialną, głoszenie misji parafialnych, posługę w seminariach duchownych, wspieranie powołań kapłańskich oraz pomoc młodym ludziom w odkrywaniu własnego powołania.

Historia:
Założycielka zgromadzenia m. Martha Christlieb Ibarrola, zanim jeszcze została zakonnicą, powierzyła się kierownictwu duchowemu o. Edmundo Iturbide Reygondaud MSpS, założycielowi zgromadzenia Misjonarek Jezusa Kapłana. Czując w sobie powołanie do życia zakonnego wstąpiła do tego zgromadzenia, w którym szybko zaczęła pełnić odpowiedzialne funkcje.
Na kapitule generalnej w 1948 roku została wybrana wikarią generalną. Następne lata to czas, gdy zgromadzenie zaczęło przeżywać wewnętrzne trudności. Spory i różne okoliczności podzieliły wspólnotę sióstr. Trudności te stały się jednak fundamentem narodzin nowego zgromadzenia. Matka Martha wraz z o. Edmundo i grupą 20 sióstr dały początek wspólnocie Sióstr Krzyża Prawdziwego, Córek Kościoła, w której centrum stałaby miłość do Kościoła i kapłaństwa. Stało się to w 1952 roku. Siostry zostały przyjęte przez arcybiskupa Veracruz; dom macierzysty powstał w Orizaba. Wspólnota została zatwierdzona na prawie diecezjalnym w 1960 roku jako zgromadzenie poświęcone dziełom apostolskim, od 2001 roku posiada zatwierdzenie na prawie papieskim.

Strony www:
www.familiadelacruz.org/congregacion.php?link=7