12 kwietnia 2014

ss. Dzieciństwa Maryi


Zgromadzenie Sióstr Dzieciństwa Maryi
Congregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria 
(Zusters van Spermalie)
Congregation of the Sisters of the Childhood of Mary
Congrégation des Sœurs de l'Enfance de Marie


Data i miejsce założenia:
1836 rok - Belgia

Założyciel:
ks. Charles CartonLiczby: brak danych
Siostry Dzieciństwa Maryi obecne są w krajach: Belgia
Dom generalny: Belgia (Brugge)


Habit aktualny:Habit historyczny:
Historia:
W 1836 roku ks. Charles Carton założył w Brugii w Belgii szkołę dla głuchych i niewidomych dzieci. Do opieki nad dziećmi zaangażował trzy młode kobiety. To one stały się pierwszymi postulantkami nowej wspólnoty zakonnej Sióstr Dzieciństwa Maryi.
Ks. Carton założył zgromadzenie za namową biskupa Brugii. Powstało ono w 1837 roku, gdy trzy postulantki otrzymały habity; rok później złożyły śluby zakonne. Niedługo potem siostry przeniosły się do dawnego opactwa Spermalie, stąd używana czasem nazwa: Siostry ze Spermalie.
W konstytucjach zakonnych, które sporządził dla sióstr również ks. Carton, określony został główny cel zgromadzenia, którym miała być opieka nad dziećmi, szczególnie niesłyszącymi i niewidomymi, pod kierownictwem biskupa Brugii, co siostry potwierdzały składaniem czwartego ślubu zakonnego obok trzech zwykłych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Duchowość zgromadzenia odwołuje się do okresu dzieciństwa Matki Bożej. Siostry starają się naśladować postawę Maryi: świadomość własnej małości oraz życie w całkowitej zależności od Boga Ojca. Założyciel kładł nacisk również na cnoty jedności, miłości i pokoju, którymi powinna odznaczać się każda siostra.


Ostatnie dekady XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku to okres rozkwitu zgromadzenia i zakładania nowych domów. W okresie między wojennym liczyło 110 sióstr żyjących w 8 klasztorach. Siostry rozszerzyły zakres działalności apostolskiej: prowadziły przedszkola i szkoły podstawowe, szkołę dla dziewcząt z internatem, sierociniec, dom opieki dla osób starszych, dom wypoczynkowy i dwa ośrodki dla osób niepełnosprawnych umysłowo.
W drugiej połowie XX wieku zgromadzenie zaczęło cierpieć na brak nowych powołań i starzenie się sióstr. Zakonnice stopniowo wycofują się z działalności apostolskiej, likwidując lub przekazując kierownictwo swoich dzieł osobom świeckim z zastrzeżeniem zachowania ich religijnego charakteru. Obecnie Siostry Dzieciństwa Maryi żyją w dwóch wspólnotach: w Brugii oraz w Wenduine.

Dom generalny:
Zusters vd Kindsheid van Maria
Adres: Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge
Tel.: 050 340341
e-mail: zrmarialansen@hotmail.com