6 kwietnia 2014

Służebnice Misjonarki Chrystusa Króla


Służebnice Misjonarki Chrystusa Króla
Ancelle Missionarie di Cristo Re
Handmaids Missionary Sisters of Christ the King
Esclavas Misioneras de Cristo Rey
Escravas Missionárias de Cristo Rei
Servantes Missionnaires du Christ Roi


Data i miejsce założenia:
1930 rok - Włochy

Założycielka:
m. Maria Dolores Di MajoLiczby: brak danych
Służebnice Misjonarki Chrystusa Króla obecne są w krajach: Włochy, Meksyk.
Dom generalny: Włochy (Palermo)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany szerokim niebieskim pasem wiązanym po lewej stronie, na głowie biały prosty welon, na piersi krzyż zawieszony na niebieskim sznurku. Habit historyczny:

Biały habit z kołnierzykiem o rogach prostych, przepasany niebieskim szerokim pasem, na głowie czepek z białym welonem, na piersi krzyżyk zawieszony na niebieskim sznurku.


Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest ekumenizm. Dla Służebnic Misjonarek Chrystusa Króla oznacza to poświęcenie swojego życia na rzecz przywrócenia jedności wszystkich chrześcijan będących z dala od jedynego Kościoła. W praktyce realizacja tego charyzmatu polega na szerzeniu Królestwa Chrystusowego na ziemi poprzez pracę apostolską, modlitwę i pokutę w tej intencji. Siostry pragną zgromadzić u stóp Chrystusa Króla wszystkie narody w myśl hasła zgromadzenia, którymi są słowa psalmu: Omnes gentes servient ei – czyli: Wszystkie narody będą Mu służyły. Aby skutecznie pełnić swoje powołanie siostry dążą do jedności najpierw we własnych wspólnotach zakonnych.
Drugim elementem duchowości bezpośrednio wypływającym z powołania ekumenicznego jest misyjność zgromadzenia, która zobowiązuje siostry do głoszenia Ewangelii w każdym czasie i we wszystkich miejscach aż po krańce ziemi.
Tym, co cechuje ducha sióstr jest ciągłe poszukiwanie Woli Bożej, zaufanie w Bożą dobroć oraz świadomość, że dążenie do świętości to rzetelna praca, która trwa całe życie.Działalność:
Zadanie szerzenia Królestwa Bożego realizowane jest w zgromadzeniu poprzez różnoraką działalność. Siostry prowadzą szkoły, przedszkole, internat dla studentek, pracują w parafiach, katechizują, pomagają ubogim rodzinom w okolicy, prowadzą grupy młodzieżowe w parafiach, opiekują się opuszczonymi ludźmi w podeszłym wieku. W Meksyku ponadto w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy siostry udają się do najbardziej odległych wiosek, w których nie ma kapłanów nawet w największe święta i pomagają miejscowym wiernym przeżywać duchowo te uroczystości.
W przeszłości siostry pracowały także wśród chorych w szpitalach.Historia:
Założycielką zgromadzenia jest m. Maria Dolores - Rosa Di Majo. Była zakonnicą w zgromadzeniu Oblatek Najświętszego Serca Jezusa. Po 15 latach opuściła wspólnotę, by w 1930 roku w Palermo na Sycylii powołać do życia nowe zgromadzenie Służebnic Misjonarek Chrystusa Króla.
Plotki i niesprawiedliwe pomówienia były przyczyną niechęci miejscowego biskupa, którą wspólnota znosiła długie lata. Dopiero następny pasterz, po spotkaniach z założycielką, zdał sobie sprawę z bezzasadności pomówień; podobało mu się także powołanie ekumeniczne zgromadzenia i wspierał zgromadzenie pomimo małej liczby zakonnic. Konstytucje wspólnoty zostały zatwierdzone w 1957 roku.

Strony www:
brak

Dom generalny:
Ancelle Missionarie di Cristo Re
Via Petrazzi, 5
90145 Palermo
e-mail: cristorepa@libero.it