9 grudnia 2013

Małe Siostry Wniebowzięcia


Zgromadzenie Małych Sióstr Wniebowzięcia (PSA)
Congregation of the Little Sisters of the Assumption
Congrégation des Petites Soeurs de l’Assomption
Congregación de las Hermanitas de la Asunción
Congregação das Pequenas Irmãs da Assunção
Congregazione delle Piccole Suore dell'Assunzione
Kongregation der Kleinen Schwestern von der Himmelfahrt


Data i miejsce założenia:
1865 rok - Francja

Założyciele:
o. Etienne Pernet AA
m. Marie de Jésus - Antoinette FageLiczby: 803 siostry na świecie  * dane z 2011 roku
Małe Siostry Wniebowzięcia obecne są w krajach: Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, USA, Kanada, Kolumbia, Brazylia, Peru, Urugwaj, Argentyna, Tunezja, Burkina Faso, Kongo-Rep.Dem., Malawi, Madagaskar, Wietnam, Filipiny, Nowa Zelandia.
Dom generalny: Francja (Paryż)

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
Obecnie siostry nie chodzą w habitach. Pojedyncze siostry noszą welon szary lub biały.

Habit historyczny:

Czarny habit przepasany skórzanym paskiem, czarny welon, przy boku różaniec, krzyż zatknięty za pasek.


Duchowość:
Małe Siostry Wniebowzięcia powołane są do naśladowania Jezusa Chrystusa Sługi i Zbawiciela poprzez głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu ubogim, ludziom pracy i ich rodzinom i swoimi czynami mówić o miłości Boga. Założyciel o. Etienne Pernet polecał siostrom by szły wszędzie tam, gdzie są biedni i dusze czekające na zbawienie. Powinny także żyć pośród ubogich.
Pragnieniem sióstr jest, aby zgromadzić razem wszystkie narody i ludy jako jedną rodzinę Bożą w Jezusie Chrystusie, Panu świata i Panu dziejów, dlatego hasłem zgromadzenia jest: Adveniat Regnum Tuum (Przyjdź Królestwo Twoje).
Matka Boża Wniebowzięta jest dla sióstr źródłem nadziei i pewności istnienia Królestwa Bożego. Osoba Maryi skłania siostry do naśladowania Jej pokory, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i współczucia, kochania Ją i czynienia znaną. Od Matki Bożej w tajemnicy Nawiedzenia uczą się gotowości do podjęcia wszelkiego trudu, aby łagodzić cierpienia bliźnich, a przede wszystkim, aby nieść im Pana. Maryja jest także wzorem doskonałej odpowiedzi na wezwanie Boga i bezwarunkowego przyjmowania Jego Słowa w wierze.
Eucharystia, która jest w centrum każdego dnia sióstr, skłania do naśladowania Pana Jezusa w ofiarowaniu swojego życia, uczy miłości i jest źródłem wzajemnej jedności. O. Pernet uczył siostry: Krew naszego Pana ożywia nas w taki sposób, że mając jedno życie z Nim, kochając Go i tak jak On, nasze umysły i nasze serca są zjednoczone w prawdzie i miłości.
Życie wspólnotowe oparte jest na Regule św. Augustyna, czyli prowadzone na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich i w myśl zasady, by mieć jednego ducha i jedno serce w Bogu.

Działalność:
Działalność zgromadzenia skupia się na pomocy ubogim, zmarginalizowanym, znajdującym się w trudnej sytuacji. Siostry otaczając opieką rodziny biedne oraz z problemami, pracują w służbie zdrowia, zajmują się edukacją zdrowotną, prowadzą grupy wsparcia, grupy młodzieżowe mające na celu rozwój duchowy oraz zdolności i umiejętności, włączają się w duszpasterstwo w parafiach, pracę charytatywną, pomagają samotnym matkom z dziećmi.

Historia:
Narodziny zgromadzenia były odpowiedzią na sytuację społeczną XIX-wiecznej Francji. Szybki rozwój gospodarczy i przemysłowy przyciągał rzesze ludzi ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy, przynosząc jednocześnie wzrost ubóstwa i nędzy. Wśród nich był także młody Etienne Pernet, który przybył z rodzinnej wsi do Paryża i wraz z innymi ludźmi tamtej epoki doświadczył trudności, cierpień i samotności.
Splot różnych wydarzeń sprawił, że zaczął pracować w Kolegium o. Emmanuela d'Alzon, który zakładał właśnie zgromadzenie Asumpcjonistów. Przy jego boku Etienne rozeznał swoje powołanie i w 1850 roku był w grupie pierwszych zakonników składających śluby w nowym zgromadzeniu; kilka lat później przyjął święcenia kapłańskie. W tym właśnie okresie zrodziła się w duszy Etienne’a myśl o powołaniu nowego zgromadzenia żeńskiego z misją wśród ubogich, szczególnie robotników i ich rodzin.
Kilka lat później spotkał pracującą wówczas w sierocińcu pobożną kobietę Antoinette Fage, którą poprosił o przewodnictwo grupie trzech kobiet opiekujących się ubogimi w ich domach bez pobierania zapłaty i w ten sposób szerzących Królestwo Boże wśród biednych. Z tej grupy w 1865 roku w Paryżu powstała pierwsza wspólnota Małych Sióstr Wniebowzięcia. Antoinette Fage, już jako Maria od Jezusa, została ich przełożoną i żywo przejęła się charyzmatem o. Perneta, stając się współzałożycielką nowej rodziny zakonnej.
Działalność zgromadzenia rozpoczęła się od opieki nad chorymi w ubogich dzielnicach robotniczych Paryża; później rozszerzyła się na inne pola pracy charytatywnej. Pierwsza wspólnota, oprócz założycielki, liczyła jeszcze 6 sióstr. W 1874 roku było już 48 sióstr, natomiast w chwili śmierci o. Perneta zgromadzenie liczyło 319 zakonnic. Dziś liczba sióstr maleje. W 2011 roku było ich 803, zaledwie trzy lata wcześniej 885.

Strony www:
Międzynarodowa: www.assomption-psa.org
Wielka Brytania, Irlandia: www.littlesistersoftheassumption.org
USA: www.littlesisters.org
Kanada: http://pages.videotron.com/pscanada/
Filipiny: www.lsaphilippines.org