31 grudnia 2013

Franciszkanie Matki Bożej Anielskiej


Franciszkanie Matki Bożej Anielskiej (FSMA)
Franciscanos de Santa Maria dos Anjos
Franciscanos de Santa María de los Ángeles
Francescani di Santa Maria degli Angeli
Franciscans of St. Mary of the Angels
Franciscains de Sainte-Marie des Anges


Data i miejsce założenia:
2010 rok - Brazylia

Liczby: 12 zakonników na świecie (w tym: 3 profesów, 5 nowicjuszy,
4 postulantów)  * dane z 2013 roku
Franciszkanie Matki Bożej Anielskiej obecni są w krajach: Brazylia.
Dom generalny: Brazylia (Rosário da Limeira)


Habit aktualny:

Beżowy habit z kapturem przepasany białym sznurem z trzema węzłami, przy boku franciszkańska koronka.


Duchowość:
Franciszkanie Matki Bożej Anielskiej starają się żyć Ewangelią Jezusa Chrystusa w wierności natchnieniom Ducha Świętego, w jedności z Kościołem i braterskiej przyjaźni z bliźnimi, podążając śladami św. Franciszka z Asyżu i św. Klary.
Jednym z aspektów duchowości wspólnoty jest życie pustelnicze. Idąc za przykładem św. Franciszka, który szukał miejsc odosobnionych na dłuższą rozmowę z Bogiem, bracia znajdują czas pośrodku pracy apostolskiej na bardziej intensywną modlitwę i kontemplację. Zgromadzenie posiada pustelnię, do której zakonnicy regularnie się udają. W tych dniach ciszy i samotności doświadczają obecności Boga, w Jego świetle kontemplują życie Boże we własnej duszy i wsłuchują się w Jego głos.
Ważne miejsce w życiu franciszkańskim zajmuje nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny w tytule Matki Bożej Anielskiej. Wspólnota uczciła Maryję umieszczając ten tytuł w swojej nazwie, gdyż to z małym kościółkiem poświęconym właśnie Matce Bożej Anielskiej związane były najważniejsze wydarzenia życia św. Franciszka i tam narodził się franciszkański charyzmat. Takie jego elementy jak: braterstwo, prostota, modlitwa, pokuta i misja – są  przez braci szczególnie pielęgnowane.


Działalność:
Bracia przede wszystkim zajmują się głoszeniem misji oraz formacją osób świeckich w różnych grupach, prowadzą także parafię. Typowy dla franciszkańskiej duchowości zachwyt nad pięknem przyrody przejawia się w uwrażliwianiu innych na potrzebę jej ochrony.

Historia:
Wspólnota powstała w 2010 roku w diecezji Leopoldina w Brazylii z chwilą gdy miejscowy ordynariusz bp Dario Campos przyjął braci do swojej diecezji udzielając pozwolenia na powołanie do życia nowego zgromadzenia. Bracia osiedlili się w miejscowości Rosário da Limeira, gdzie znajduje się dom główny wspólnoty i gdzie przy wsparciu biskupa rozpoczęli swoją działalność.


Strony www:
http://franciscanosdesantamariadosanjos.blogspot.com