4 stycznia 2014

ss. Matki Bożej Kościoła


Siostry Matki Bożej Kościoła (NDE)
Soeurs Notre Dame de l'Eglise
Suore di Nostra Signora della Chiesa
Hermanas de Nuestra Señora de la Iglesia
Sisters of Our Lady of the Church
Schwestern Unserer Lieben Frau von der Kirche


Data i miejsce założenia:
1952 rok - Togo

Założyciel:
bp Joseph-Paul Strebler SMALiczby: ok. 210 sióstr na świecie
Siostry Matki Bożej Kościoła obecne są w krajach: Togo, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Benin, Czad, Włochy, Francja, Niemcy.
Dom generalny: Togo (Noépé)


Habit aktualny:

Biały habit z kołnierzykiem, biały prosty welon, na piersi krzyżyk.
Duchowość:
Instytut Sióstr Matki Bożej Kościoła żyje według reguły św. Augustyna, kontemplując tajemnicę przymierza Boga z ludźmi. Siostry wpatrują się w Maryję jako wzór życia zakonnego.
Siostry chcą żyć w Kościele i z Kościołem służąc innym w braterskiej relacji miłości z nimi. Szczególnym powołaniem zgromadzenia jest praca edukacyjna i dowartościowanie godności człowieka, a zwłaszcza moralny wzrost i chrześcijańskie wychowanie kobiet i dziewcząt.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi przedszkola, domy dziecka, szkoły podstawowe i średnie, siostry uczą czytania i pisania, pomagają także w duszpasterstwie parafialnym, katechizują, przygotowują do sakramentów, pracują w instytucjach kościelnych. Ponadto opiekują się chorymi w prowadzonych przez siebie przychodniach i szpitalach.

Historia:
Zgromadzenie założył Francuz Joseph-Paul Strebler należący do Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. W 1921 roku wyjechał na misje do Afryki. Pierwsze 15 lat pracował w Ghanie, później rozpoczął posługę w Togo, gdzie został konsekrowany na biskupa i objął archidiecezję Lome.
Z myślą o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, zwłaszcza dziewcząt oraz, aby budzić rodzime powołania do życia zakonnego, założył w Noépé niedaleko stolicy kraju Lome zgromadzenie. Jego pierwotna nazwa to: Małe Służebnice Togijskie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Następca biskupa Streblera bp Robert Dosseh-Anyron w 1966 roku zaktualizował konstytucje zgromadzenia zmieniając mu nazwę na obecną: Siostry Matki Bożej Kościoła.
W pierwszych latach zgromadzenie nie posiadało własnego zarządu. Prowadzeniem Sióstr Matki Bożej Kościoła zajmowały się tymczasowo zakonnice z innych wspólnot. Dopiero w 1969 roku zgromadzenie stało się w pełni samodzielne, gdy siostry przejęły kierownictwo we własne ręce.

Strony www:
brak

Dom Generalny:
Soeurs Notre Dame de l'Eglise
Noépé Généralat: BP 2945 Lomé
Tél./Fax : 337 50 02 Cel. 908 79 71 
e-mail : ndenoepe@yahoo.fr