25 kwietnia 2013

Marianiści


Towarzystwo Maryi (SM)
Societatis Mariae (Marianistarum)
Société de Marie (Marianistes)
Society of Mary (Marianists)
Società di Maria (Marianisti)
Sociedad de María (Marianistas)
Sociedade de Maria (Marianistas)
Gesellschaft Mariä (Marianisten)
Gezelschap van Maria (Marianisten)


Data i miejsce założenia:
1817 rok - Francja

Założyciel:
bł. Wilhelm Józef ChaminadeLiczby: 1275 zakonników na świecie (w tym ok. 400 księży); w Polsce: 2 
* dane z 2008 roku
Marianiści obecni są w krajach: Francja, Belgia, Polska, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Austria, Albania, USA, Kanada, Hawaje, Meksyk, Gwatemala, Kuba, Haiti, Puerto Rico, Wenezuela, Kolumbia, Ekwador, Peru, Brazylia, Argentyna, Chile, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Togo, Kongo-Brazzaville, Kongo, Kenia, Malawi, Zambia, Indie, Bangladesz, Chiny, Korea Płd., Japonia, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Kapłani – strój duchowieństwa diecezjalnego; możliwy na piersi znak zgromadzenia: krzyż z literą „M”.
Bracia – bezhabitowi od początku istnienia zgromadzenia; możliwy na piersi znak zgromadzenia: krzyż z literą „M”.
Duchowość:
Fundamentem duchowości zgromadzenia są: wiara i przymierze z Maryją. Od Niej marianiści czerpią wzór życia wiarą. Swoje posłannictwo realizują w przymierzu z Matką Bożą. Pragną, aby wszyscy znali i kochali Matkę Jezusa Chrystusa i Jej służyli.
Wstępując do zgromadzenia zakonnicy stają się własnością Maryi. Wierzą, że poświęcenie się Jej jest najlepszym sposobem, aby poświęcić się Bogu, czemu przyświeca hasło zgromadzenia: Przez Matkę do Syna. Wyrazem tego oddania się Matce Bożej jest składany w czasie profesji czwarty ślub stałości. Ślubowana stałość oznacza wytrwałość, lojalność i zaangażowanie w pomaganiu Maryi w pełnieniu Jej misji dawania Chrystusa światu.
Konkretnym sposobem realizacji tego zadania jest wychowanie w wierze poprzez działalność edukacyjną oraz bezpośrednią pracę duszpasterską, głównie skierowaną do młodych i biednych.
Cechą szczególną zgromadzenia jest duch rodzinny, intensywne życie wspólnotowe, i gościnność. Ważną rolę odgrywa modlitwa, bez której niemożliwe byłoby pełnienie charyzmatu marianistów. Pośród modlitw na pierwsze miejsce wysuwa się Msza Święta, Liturgia Godzin oraz codzienna godzinna medytacja.
Zgromadzenie składa się z kapłanów i braci. Każdy ma równie prawa niezależnie od posiadanych święceń kapłańskich z wyjątkiem funkcji przełożonego generalnego, którym zawsze ma być kapłan.


Działalność:
Zgromadzenie Marianistów posługuje przede wszystkim w edukacji w licznych szkołach i uniwersytetach. Zakonnicy sprawują także duchową opiekę nad członkami Sodalicji Mariańskich, apostołują w domach rekolekcyjnych, wydawnictwach, bibliotekach, internatach i różnego typu domach opieki. Współcześnie zaczęli także prowadzić parafie, oraz angażować się w działalność misyjną. Jedyny w Polsce dom zgromadzenia znajduje się w Piastowie koło Warszawy, gdzie bracia współpracują z Sodalicją Mariańską.Historia:
Towarzystwo Maryi narodziło się we Francji w Bordeaux w 1817 roku. Założył je bł. Wilhelm Józef Chaminade. Zmuszony do opuszczenia kraju w skutek prześladowań Rewolucji Francuskiej kilka lat spędził w Hiszpanii w Saragossie, gdzie w sanktuarium Matki Bożej na Kolumnie otrzymał światło dotyczące jego misji w Kościele. Odtąd pragnął rechrystianizacji porewolucyjnej Francji. Wzorem dla jego działań stała się Matka Boża, a szczególnie jej udział w tajemnicy Wcielenia: najwierniej naśladować Jezusa można tylko przez oddanie się Maryi, tak jak Boży Syn oddał się Maryi stając się Jej Synem.
Marianiści (bracia) w 1891 roku.
Po powrocie do Francji ks. Chaminade rozpoczął dzieło odnawiania Sodalicji Mariańskich, które miały dążyć do odrodzenia wiary w zobojętniałym religijnie kraju. To właśnie z nich zrodziło się Zgromadzenie Marianistów, gdy jeden z zaangażowanych w sodalicję w Bordeaux kapłanów zaoferował ks. Chaminade siebie jako współpracownika. Zrodziła się wówczas myśl, by stworzyć wspólnotę na wzór Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), tylko że poświęconemu Matce Bożej. Pierwsi członkowie zgromadzenia rekrutowali się spośród świeckich nauczycieli, co wpłynęło na kształt nowego zgromadzenia: miało się ono składać z kapłanów i braci bez święceń będących na równych prawach.
Marianiści (księża)
Głównym zadaniem marianistów stała się edukacja i wychowanie religijne młodzieży oraz opieka nad Sodalicjami Mariańskimi. Bracia-niekapłani nie nosili także habitów, by nie zwracać uwagi na swoją działalność w tym trudnym dla Kościoła czasie. Dzięki temu mogli też działać jak zaczyn, cicho i skromnie pośród ludzi. Bezhabitowy charakter zgromadzenia utrzymał się do dziś. 
Rok przed narodzinami Marianistów bł. Wilhelm Chaminade wraz z m. Adèle de Batz de Trenquelléon założył zgromadzenie żeńskie: Córki Maryi Niepokalanej z Agen (Marianistki).

Strony www:
Polska: www.marianisci.opoka.org.pl
Międzynarodowa: http://marianist.org
Francja: www.marianistes.com
Szwajcaria: www.marianistes.ch
Niemcy: www.marianum-fulda.de
Hiszpania: www.marianistas.org
USA: www.marianist.com , prowincja Meribah (blog)
Kanada: www.marianistes.org
Chile: www.marianistas.cl

Filmy:więcej filmów:
www.youtube.com/user/marianists/videos
www.youtube.com/channel/UCQ7xkFIQs3t8JVDYgretBPA

Aktualizacja: 15.03.2016