21 kwietnia 2013

Córki Maryi od Bożej Miłości


Zgromadzenie Córek Maryi od Bożej Miłości (FMDA)
Congregazione delle Figlie della Madonna del Divino Amore
Congregación Hijas de Nuestra Señora del Divino Amor
Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Divino Amor
Congregation of the Daughters of Our Lady of Divine Love
Congrégation des Filles de Notre-Dame du Divin Amour


Data i miejsce założenia:
1934 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Umberto TerenziLiczba sióstr na świecie: 205  * dane z 2008 roku
Córki Maryi od Bożej Miłości obecne są w krajach: Włochy, Kolumbia, Peru, Brazylia, Chile, Indie, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Biały habit z niebieskim kołnierzykiem, biały welon z niebieskim paskiem, na piersi zawieszony medalik.


Możliwy także habit i welon szary.


Habit historyczny:


-----------------------------------------------

Czarny habit z niebieskim kołnierzykiem, czarny welon z niebieskim paskiem, na piersi zawieszony medalik.Duchowość:
W centrum duchowości zgromadzenia znajduje się Matka Boża, czczona w tytule Maryi od Bożej Miłości. Siostry kontemplują Maryję jako Świątynię żywej i wiecznej miłości Boga, w której Duch Święty mógł uczynić cuda, gdyż znalazł Jej Serce czyste, wolne i pokorne. Owocem tego zachwytu nad Świętą Bożą Rodzicielką jest główny cel zgromadzenia, którym jest: poznawać i czynić znaną oraz kochać i czynić kochaną Maryję bez względu na wszystko i przez to szerzyć Królestwo Bożej miłości w świecie, prowadząc dusze do zbawienia wiecznego. Z woli założyciela siostry zobowiązują się do tego w chwili profesji zakonnej składając, oprócz trzech ślubów posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, także czwarty ślub miłości do Matki Bożej.
Duchowość zgromadzenia odwołuje się do trzech wydarzeń z Nowego Testamentu: Zwiastowania i wypowiedzianych wówczas słów Maryi: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa, od których siostry uczą się uległości względem Bożej Woli, nawet w obliczu największych trudności; Maryi i Jana stojących pod Krzyżem – chwila ta uświadamia siostrom, że stały się Jej córkami w momencie największego cierpienia Maryi; trzecim wydarzeniem jest Zesłanie Ducha Świętego, które rozpala w siostrach ogień Bożej Miłości i zobowiązuje by nieść go "aż po krańce ziemi".Działalność:
Misja zgromadzenia pełniona jest poprzez pracę duszpasterską, siostry prowadzą różne grupy parafialne, oratoria w parafiach, gdzie odbywa się formacja wiary, katechizują, przygotowują do Sakramentów, włączają się w formację liturgiczną, prowadzą domy rekolekcyjne, opiekują się pielgrzymami. Ponadto siostry opiekują się dziećmi w przedszkolach, angażują się w działalność charytatywną, odwiedzają rodziny będące w potrzebie materialnej bądź duchowej, troszczą się o chorych w szpitalach i domach opieki, pracują w domach dla osób starszych oraz domy dla rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.Historia:
Głębokie nabożeństwo ks. Umberto Terenzi do Matki Bożej zrodziło się gdy został on mianowany rektorem rzymskiego sanktuarium poświęconego Maryi od Bożej Miłości (Madonna del Divino Amore), będącego na początku XX wieku w opłakanym stanie. Życie w tym miejscu, w którym można było poczuć obecność Maryi sprawiło, że ks. Terenzi powoli odkrywał swoją misję i głęboki sens swojego życia kapłańskiego. Zapragnął szerzyć znajomość i miłość do Matki Najświętszej. Jednocześnie zaangażował się w szeroką działalność charytatywną: otworzył przedszkole, organizował obozy dla dzieci i młodzieży, przyjmował sieroty, pomagał ubogim.


Szukał więc pobożnych dusz które pomogą mu w dziele odrodzenia tego zapomnianego miejsca. Nie znajdując żadnej pozytywnej odpowiedzi zwrócił się do swojego kierownika duchowego św. Alojzego Orione, dzięki któremu kilkoro młodych ludzi z jego dawnej parafii przybyło do pomocy ks. Umberto. Z nich narodziły się dwa zgromadzenia zakonne, najpierw męskie, niedługo później żeńskie.
W 1934 roku pięć młodych kobiet opuściło wygodne miejskie życie, rodzinę, przyjaciół i osiedliło się w domu w pobliżu sanktuarium Maryi od Bożej Miłości. Tu, pod duchowym przewodnictwem ks. Umberto zaczęło swoją pracę w całkowitym oddaniu się Bogu i Maryi. Na ich czele stanęła Elena Pieri bliska współpracowniczka ks. Umberto i pierwsza przełożona generalna nowego zgromadzenia. Z czasem zrodziło się wiele nowych prac i dzieł: przedszkole, szkoła podstawowa, sierociniec, przychodnia, siostry zaczęły świadczyć także pomoc dla pielgrzymów, opiekują się w domach chorymi w okolicy. Strony www:
www.fmda.it

Aktualizacja: 2.03.2016