2 kwietnia 2013

Dominikanki Wietnamskie


Dominikanki św. Katarzyny ze Sieny z Thanh Tam (OP)
Congregatio Sororum Dominicanarum Vietnamiensium a Sancta Catharina Senensi
Dominican Sisters of St. Catherine of Siena of Thanh Tam
(Vietnamese Dominican Sisters)

Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena di Thanh Tam
(Suore Domenicane Vietnamite)
Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena de Thanh Tam
(Hermanas Dominicas Vietnamitas)
Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena
Soeurs Dominicaines de Sainte Catherine de Sienne de Thanh Tam
(Soeurs Dominicaines Vietnamiennes)
Dominikanerinnen von St. Katharina von Siena von Thanh Tam
(Vietnamesische Dominikanerinnen)

Dòng Đaminh Thánh Tâm

Data i miejsce założenia:
1958 rok - Wietnam

Liczba sióstr na świecie: 302 (w tym: 203 profeski wieczyste, 76 profesek czasowych, 23 nowicjuszki)
Dominikanki Wietnamskie z Thanh Tam obecne są w krajach: Wietnam, USA
Dom generalny: Wietnam (Thanh Tam)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarnym skórzanym paskiem, biały szkaplerz z białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką, przy boku różaniec.Habit historyczny:
Duchowość:
Zgromadzenie realizuje charyzmat dominikański: kontemplować i dzielić się owocami kontemplacji. Siostry dążą do świętości poprzez zachowywanie rad ewangelicznych oraz konstytucji zgromadzenia starając się, aby ich życie było aktem nieustającego kultu Boga. Dzięki czystej duszy zdolne są kochać wszystkich ludzi z bezwarunkową miłością. Życie w ubóstwie uwrażliwia je na cierpienia ubogich, duch posłuszeństwa pozwala natomiast odnaleźć wolę Bożą w codziennym życiu oddanym Bogu oraz w pracy apostolskiej. Charyzmat ten składa się z czterech elementów: modlitwy, apostolatu, studium i wspólnoty. 
Życie modlitwy to codzienna Msza Święta, medytacja nad słowami Pisma Świętego, duchowa lektura, adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa Liturgią Godzin, szczególne nabożeństwo do Maryi Królowej Różańca Świętego, miesięczne i roczne rekolekcje.
Poprzez posługę apostolską siostry pragną poświęcić swoje życie rozprzestrzenianiu wiary i żarliwie nieść światło prawdy całej ludzkości, szczególnie poprzez kształcenie i wychowanie w autentycznym duchu katolickim.
Studium obejmuje zgłębianie teologii i duchowości, dzięki czemu poznają prawdę i mogą ją przekazać innym. A wszystko to przeżywane jest we wspólnocie modlitwy, stołu, rekreacji, ciszy klasztornej oraz ofiarowywaniu wspólnocie swoich talentów i zdolności.Działalność:
Dominikanki posługują w różnych dziedzinach apostolstwa. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje działalność edukacyjna i wychowawcza w katolickich szkołach. Siostry włączają się również w pracę parafialną, pracę charytatywną, rozdają pożywienie ubogim, starają się zapewnić bezdomnym dach nad głową, opiekują się także dziećmi niepełnosprawnymi oraz wspierają ich rodziny, troszczą się o ludzi starszych świadcząc im podstawową opiekę medyczną, prowadzą szpital, jak również ośrodki dla trędowatych i chorych na AIDS.


Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają XVIII wieku, kiedy w 1715 roku ojcowie dominikanie założyli w Wietnamie pierwszą wspólnotę zwaną Błogosławiony Dom. Mieszkające w nim kobiety praktykowały cnoty oraz poświęcały się pracy charytatywnej. Z czasem powstawało coraz więcej takich wspólnot; ich członkinie składały prywatne śluby i żyły według reguły tercjarzy dominikańskich.
W pierwszej połowie XX wieku Stolica Apostolska wezwała te wspólnoty, dotąd od siebie niezależne, do reorganizacji zgodnie z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Ostatecznie w 1951 roku przekształciły się w jedno zgromadzenie Dominikanek św. Katarzyny ze Sieny z centralnym zarządem w Bui Chu w północnej części kraju.
W 1954 roku w wyniku sytuacji politycznej Wietnam podzielił się na komunistyczną północ i niekomunistycze południe. Wietnamczycy na dużą skalę uciekali z północy na południe kraju; wśród nich znalazło się również wiele sióstr dominikanek. Rozproszone zakonnice zaczęły organizować się w nowe zgromadzenia zakonne opierając się na konstytucjach wspólnoty z Bui Chu. Jedno z nich to Dominikanki św. Katarzyny ze Sieny, którego dom macierzysty powstał w 1958 roku w Thanh Tam.
W 1975 roku, gdy Sajgon, stolica Wietnamu Południowego znalazła się pod władzą komunistów z północy, siedem sióstr mieszkających w tym mieście uciekło do Stanów Zjednoczonych. I choć nie zamierzały osiedlać się tam na dłużej, zaczęły zgłaszać się do nich miejscowe kandydatki. Wkrótce erygowano pierwszy dom, a nieco później prowincję w USA, która od tego czasu prężnie się rozwija, dzięki licznym nowym powołaniom.

Strony www:
USA: http://houstondominicans.org

Filmy:
www.youtube.com/channel/UC1-O3TZK9asz595z-Db6OPQ/videos