6 kwietnia 2013

Mały Kwiat Betanii


Zgromadzenie Sióstr Małego Kwiatu Betanii (BS)
Congregation of the Sisters of the Little Flower of Bethany (Bethany Sisters)
Congregazione delle Suore del Piccolo Fiore di Betania (Suore di Betania)
Congregación de las Hermanas de la Pequeña Flor de Betania (Hermanas de Betania)
Congrégation des Sœurs de la Petite Fleur de Béthanie (Soeurs de Béthanie)
Kongregation der Schwestern der Kleinen Blume von Betanien (Bethanienschwestern)

inna nazwa: Betanki

Data i miejsce założenia:
1921 rok - Indie

Założyciel:
ks. Raymond Mascarenhas


Liczba sióstr: 1458 (w tym 62 nowicjuszek, 39 postulantek)  * dane z 2014 roku
Betanki obecne są w krajach: Indie, Włochy, Francja, Niemcy, Mauretania, Senegal.
Dom generalny: Indie (Mangalore)


Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Biały habit i welon z krzyżykiem na piersi, lub jasno-niebieski habit z białym lub czarny welonem z białą wypustką. duża liczba sióstr nosi jednolity świecki strój - tradycyjne sari z krzyżykiem na piersi.W Europie habit szary z czarnym welonem z białą wypustką.Habit historyczny:

Habit i welon czarny lub biały, na piersi krzyż na długim czarnym sznurku.


Duchowość:
Celem zgromadzenia jest głoszenie Ewangelii ubogim ze współczującą miłością, skupiając się przede wszystkim na ubogich mieszkańcach wsi, dziewczętach i kobietach oraz ludziach zaniedbanych.
Duchowość zgromadzenia ma swoje źródło w tajemnicy Wcielenia i Zwiastowania. Bezwarunkowe poddanie się Maryi woli Boga siostry starają się odzwierciedlić także we własnym życiu, a Jej słowa: Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego są hasłem zgromadzenia. Nawiązanie do ewangelicznej Betanii odnosi się do jej mieszkańców goszczących Jezusa: Marii, Marty i Łazarza. Maria do przykład kontemplacji, Marta to wzór służby, z kolei od Łazarza Jezus doświadczył prawdziwej przyjaźni i gościnności. Takim właśnie duchem Betanii powinna odznaczać się każda siostra.
Ponadto zgromadzeniu bliska jest tzw. Mała droga dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus pełna dziecięcego zaufania Bogu i misyjnej gorliwości, aby uczynić świat Bożym Królestwem.Działalność:
Zgromadzenie prowadzi szkoły różnego typu: podstawowe, średnie, zawodowe, wyższe, nauczycielskie, siostry opiekują się dziećmi w przedszkolach i żłobkach, prowadzą szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, a także domy schronienia dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Zaangażowane są również w posługę duszpasterską oraz pracę charytatywną. Zgromadzenie otwarte jest na każdy rodzaj posługi w zależności od potrzeb danego miejsca danego miejsca i czasu.

Historia:
Zgromadzenie założył ks. Raymond Francis Camillus Mascarenhas w 1921 roku w Mangalore w Indiach. Było to kapłan odznaczający się doskonałym wyczuciem potrzeb swojego czasu, którym starał się zaradzić, z zapałem dzieląc się z innymi miłością Boga, zwłaszcza z ubogimi. To właśnie głównie z myślą o nich założył zgromadzenie Małego Kwiatu Betanii. Siostry od początku poświęciły się katolickiej edukacji ubogich, wiejskich dziewcząt, nauczaniu katechizmu w parafiach i szkołach, formacji katechumenów, opiece nad dziećmi, chorymi i osobami starszymi.
Tym co wyróżniało zgromadzenie spośród innych wspólnot zakonnych posługujących w Indiach było nie tylko to, że zostało założone na indyjskiej ziemi, ale że założycielem był rodowity Hindus, podczas gdy większość zgromadzeń powstałych w Indiach była zakładana przez misjonarzy z Europy. Dlatego też betanki od samego początku były mocno zakorzenione w indyjskiej kulturze. Zgromadzenie więc szybko się rozwijało, z biegiem lat obejmując swoją posługą cały kraj. Obecnie jest wspólnotą na prawie papieskim.


Strony www:
www.bethanymangalore.org
  - prow. Bangalore: www.bethanyblrprovince.in
.
.

.