30 grudnia 2012

Franciszkanki Misjonarki Najświętszego Serca


Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Najświętszego Serca (FSMC)
Franciscan Missionary Sisters of the Sacred Heart
Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore
Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón
Irmãs Franciscanas Missionárias do Sagrado Coração
Soeurs Franciscaines Missionnaires du Sacré-Coeur
Franziskaner-Missionsschwestern vom Heiligsten Herzen

Data i miejsce założenia:
1861 rok - Włochy

Założyciele:
o. Gregorio Fioravanti OFM
m. Józefa od Jezusa - Laura Léroux de BauffremontLiczby: 701 sióstr na świecie  * dane z 2008 roku
Franciszkanki Misjonarki Najświętszego Serca obecne są w krajach: Włochy, Francja, Luksemburg, Szwajcaria, Czechy, Litwa, Bułgaria, Albania, Cypr, USA, Meksyk, Ekwador, Peru, Boliwia, Chile, Kamerun, RŚA, RD Kongo, Liban, Indie, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Szary habit z białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi po lewej stronie przypięty znak zgromadzenia.W Afryce szary habit, biały welon.
Na Filipinach i część sióstr w Indiach - habit i welon biały.
Większość sióstr w Indiach - habit i welon biały lub szary, na piersi krzyż zawieszony na łańcuszku.

Habit historyczny:

Szary habit przepasany białym sznurem, szary szkaplerz, czarny welon, na piersi po lewej stronie duży krzyż, przy boku różaniec.
Czarne welony nosiły siostry chórowe, białe welony nosiły siostry konwerski (zwane w zgromadzeniu świeckimi) aż do 1895 roku, kiedy zniesiono w zgromadzeniu podział na chóry.
nowicjuszki i postulantki w 1891 roku


Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Celem zgromadzenia jest chwała Boża poprzez stałe dążenie do świętości i świadectwo życia Ewangelią. Duch zgromadzenia ma swoje źródło w kontemplacji tajemnicy Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Z Jego Przebitego Serca siostry czerpią miłość względem bliźnich i apostolską gorliwość o zbawienie ludzkości w duchu poświęcenia siebie.
Jak we wszystkich franciszkańskich zgromadzeniach ważne miejsce zajmuje wspólnota. Siostry dzielą ze sobą życie modlitwy, pokuty, razem podejmują się posługi apostolskiej. Franciszkański duch przejawia się także w szerzeniu dobra i pokoju tam, gdzie siostry się znajdują.
Głównym zadaniem zgromadzenia jest ewangelizacja Ludu Bożego. Zgodnie z pragnieniem założycieli zgromadzenie cechuje się duchem misyjnym, wyrażonym w gotowości do głoszenia Ewangelii w każdej części świata. Siostry preferują służbę wśród ubogich i zmarginalizowanych przez społeczeństwo. Ewangelizacja realizowana jest nie tylko na drodze nauczania prawd wiary, ale także poprzez pełnienie różnorakich uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy.Działalność:
Posługa apostolska zgromadzenia obejmuje bezpośrednie uczestnictwo w działalności misyjnej Kościoła i jego posłudze pasterskiej.
Siostry katechizują, włączają się w duszpasterstwa parafialne, młodzieżowe, prowadzenie rekolekcji, grup modlitewnych zwłaszcza franciszkańskich. Zgromadzenie wychowuje dzieci i młodzież we własnych przedszkolach i szkołach różnego szczebla, a także w schroniskach dla dzieci opuszczonych i sierot, opiekuje się chorymi i cierpiącymi oraz ludźmi starszymi. Franciszkanki wychodzą także naprzeciw ludzi odrzuconych: więźniów, ubogich, bezdomnych, imigrantów, zajmują się pracą charytatywną.


Historia:
Na powstanie Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Najświętszego Serca decydujący wpływ miało spotkanie dwóch osób: prowincjała weneckiej prowincji franciszkanów o. Gregorio Fioravanti OFM i księżnej Laury Léroux de Bauffremont.
Ojciec Gregorio od dłuższego już czasu pragnął powołać do istnienia franciszkańskie zgromadzenie żeńskie o nastawieniu misyjnym. Zwierzył się z tego księżnej; ta natomiast myślała o założeniu klasztoru. Rozpoznając w tym znak Bożej Opatrzności podjęli decyzję o wcieleniu w życie swoich zamierzeń.
Nowe zgromadzenie oficjalnie narodziło się w 1861 roku. Pierwszy dom powstał Gemona del Friuli w północnych Włoszech. Laura – teraz już jako m. Józefa od Jezusa – z gorliwością podjęła się trudu organizowania nowej wspólnoty i przygotowywania pierwszych sióstr do pracy poza granicami Włoch. Ojciec Gregorio natomiast do końca życia sprawował duchową opiekę nad siostrami i zajmował się formacją kandydatek do zgromadzenia.


Strony www:
Dom generalny: www.francescane.org
Włochy:
  - prow. rzymska: www.francescanemissionarie.org
  - prow. gemońska: www.suorefmscgemona.it
USA: www.fmscusa.org
Chile: www.rfmsc.cl
Czechy: http://frantiskanky.sweb.cz/4.htm