27 grudnia 2012

Franciszkanie Pokoju


Bracia Franciszkanie Pokoju (FBP)
Franciscan Brothers of Peace
Frati Francescani della Pace
Hermanos Franciscanos de la Paz
Irmãos Franciscanos da Paz
Frères franciscains de la Paix

Zgromadzenie laickie składające się z braci-niekapłanów

Data i miejsce założenia:
1982 rok - USA

Założyciel:
br. Michael GaworskiLiczby: 9 braci (7 profesów, 2 nowicjuszy)  * dane z 2016 roku
Franciszkanie Pokoju obecni są w krajach: USA
Dom wspólnoty: USA (Saint Paul, MN)


Habit aktualny:

Szary habit i szkaplerz z kapturem przepasane białym sznurem, na piersi zawieszony krzyż San Damiano, przy boku koronka franciszkańska.
Duchowość:
Bracia żyją według Reguły Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Franciszkanie Pokoju z miłości oddają swoją osobę Chrystusowi, Jego Najświętszej Matce Maryi i Świętemu Kościołowi Katolickiemu. Prowadzą życie modlitwy, pokuty i miłości braterskiej we wspólnocie, która zajmuje ważne miejsce w codzienności braci. Charyzmatem wspólnoty jest głoszenie Ewangelii Życia realizowane głównie poprzez działalność pro-life.
Bracia wierzą, że ich powołanie będzie miało wartość tylko wtedy, gdy wiernie będą pełnić wolę Boga objawioną w natchnieniach Ducha Świętego, w nauce Kościoła i w poleceniach przełożonych. Dlatego wierność Papieżowi i Magisterium Kościoła jest ważną cechą zgromadzenia. Opiera się ona na silnej wierze w prawdziwość Kościoła Katolickiego i wolność od błędu jego nauki. Tak więc bracia szczególnie starają się odznaczać cnotą pokory, zapominając o sobie i wyzbywając się wszelkich ziemskich ambicji.
Posłuszeństwo Kościołowi przejawia się również w życiu modlitewnym braci. Franciszkanie starają się czcić Boga zgodnie z ortodoksją, czyli poprawnie, według norm ustalonych przez Kościół, w czym przyświeca im starożytna chrześcijańska zasada: lex orandi, lex credendi, czyli prawo modlitwy jest prawem wiary. Oznacza to, że modlitwa zwłaszcza liturgiczna, wyraża doktrynę wiary, co ogranicza możliwości swobodnej modyfikacji liturgii. Dlatego bracia starannie sprawują Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej oraz Liturgię Godzin wierząc, że bez właściwego kultu Boga ich dążenie do osobistej świętości będzie zniekształcone. Ponadto każdego dnia adorują Najświętszy Sakrament, kultywują ducha uwielbienia i dziękczynienia, śpiewając często Bogu psalmy, hymny i pieśni, zgłębiają Pismo Święte i doktrynalne nauczanie Kościoła Katolickiego.
Bracia żywią również głęboką miłość i oddanie Maryi, czcząc Ją szczególnie w tytule Królowej Pokoju. W Matce Bożej widzą doskonałą ikonę samego Kościoła. Poświęcają się Jej macierzyńskiej opiece, proszą ją o pomoc i ochronę podczas każdorazowego odmawiania Liturgii Godzin.


Działalność:
Charyzmat głoszenia Ewangelii Życia wspólnota realizuje poprzez ochronę życia poczętego oraz obronę najsłabszych i odrzuconych. Bracia starają się zapobiegać aborcjom przez modlitwę, poradnictwo, pomoc znajdującym się w kryzysie małżeństwom oczekującym potomstwa.
Bronią praw osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować i same za siebie mówić, a także osób starszych narażonych na eutanazję. Wychodzą także naprzeciw ubogim, bezdomnym, jak również osobom, które doświadczyły tortur, pomagając im powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.


Historia:
Brat Michael Gaworski urodził się w Stanach Zjednoczonych w 1958 roku. Jako nastolatek zaangażował się w katolicki ruch odnowy charyzmatycznej, w której doświadczył bliskich relacji z Bogiem. Miało to ogromny wpływ na jego pragnienie, aby iść za Panem na drodze życia zakonnego. Równocześnie zafascynował się osobą św. Franciszka z Asyżu. Po ukończeniu szkoły odwiedził kilka wspólnot religijnych, starając się rozeznać swoje powołanie. W tym samym czasie włączył się w działalność ruchu pro-life walczącego o prawa dzieci nienarodzonych. Stał się również współtwórcą nowej organizacji o nazwie Pro-Life Ministries, która z czasem stała się jedną z bardziej znaczących w USA, a Michael był uznanym działaczem w zakresie prawa do życia i jego świętości.
W 1982 roku wraz towarzyszem zamieszkał w domu w Saint Paul w Minnesocie, rozpoczynając prostą franciszkańską drogę życia. Dwaj mężczyźni zobowiązali się modlić tradycyjną modlitwą Kościoła: Liturgią Godzin. Od samego początku wspólnota była skoncentrowana na Eucharystii. Nie zamierzali tworzyć nowego zgromadzenia. Ich celem było miłować Pana z całego serca i oddać się na służbę Królestwu Bożemu. Po dwóch latach zaczęli podpisywać zobowiązanie na jeden rok do życia braterskiego i celibatu dla Królestwa Bożego. Do wspólnoty zaczęli dołączać kolejni mężczyźni. Na własne utrzymanie pracowali m.in. w centrum handlowym, w katolickiej księgarni, w ruchu pro-life. Po latach takiego życia bracia, w porozumieniu z władzami kościelnymi, zwrócili się do miejscowego biskupa z prośbą o aprobatę kanoniczną jako nowa wspólnota zakonna, pragnąc żyć autentyczną i radykalną formą życia zakonnego. W 1994 otrzymali status publicznego stowarzyszenia wiernych.


Mając 33 lata brat Michael w wyniku sepsy doznał zatrzymania akcji serca i niewydolności układu oddechowego w konsekwencji czego doznał poważnego uszkodzenia mózgu i ciężkiego paraliżu. Wymagał całodobowej opieki współbraci. Po 12 latach cierpienia zmarł w 2003 roku w skutek kolejnej sepsy. Br. Michael swoim cierpliwie znoszonym cierpieniem potwierdził to, o co walczył przez swoje życie, a więc godność życia ludzkiego, także człowieka niezdolnego do samodzielnego funkcjonowania.

Strony www:
www.brothersofpeace.org

Aktualizacja: 18.02.2017