19 grudnia 2012

Córki Mądrości


Instytut Córek Mądrości (FdLS)
Institutum Filiarum a Sapientia
Institut des Filles de la Sagesse
Daughters of Wisdom (Montfort Sisters)
Figlie della Sapienza (Monfortane)
Hijas de la Sabiduría
Filhas da Sabedoria
Töchter der Weisheit (Montfort-Schwestern)
Dochters der Wijsheid
inna nazwa: Montfortanki

Data i miejsce założenia:
1703 rok - Francja

Założyciele:
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
bł. Marie-Louise de Jésus Trichet


Liczba sióstr na świecie: 1712
Córki Mądrości obecne są w krajach: Francja, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, USA, Kanada, Haiti, Kolumbia, Ekwador, Peru, Argentyna, Kongo, Madagaskar, Malawi, Indie, Filipiny, Indonezja, Papua Nowa Gwinea.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. Od 1973 roku siostry zaczęły nosić świeckie ubrania. 
Aktualnie zdecydowana większość sióstr nie nosi habitów.

 W niektórych krajach, głównie w Afryce oraz m.in. na Haiti i Indonezji Córki Mądrości noszą biały welon do jednolitego świeckiego ubrania: biała bluzka, szara spódnica i kamizelka, na piersi krzyż.


Córki Mądrości w Kolumbii - wiele sióstr nosi szary habit wycięty w szpic lub z kołnierzem, na głowie szary welon z białą wypustką, na piersi krzyż.


 Córki Mądrości w Indiach - jednolity świecki strój:
tradycyjne sari, na piersi krzyż.


Habit historyczny:

Szary habit z krzyżem na piersi, na głowie biały czepek z nakryciem opadającym po bokach na ramiona, przy boku różaniec.
Strój używany do 1964 roku.


------------------------------------------

Strój używany od 1964 roku: Szary habit wycięty w szpic, na głowie nieco ciemniejszy szary welon z białą wypustką, na piersi krzyż, przy boku różaniec.
Od 1970 roku zgromadzenie zrezygnowało z używania jednolitego stroju; każda prowincja ustała własne wytyczne odnośnie stroju.


Duchowość:
W centralnym punkcie duchowości zgromadzenia stoi osoba Jezusa Chrystusa Wiecznej i Wcielonej Mądrości. Ten rys duchowości zgromadzenie zawdzięcza swojemu założycielowi św. Ludwikowi Marii Grignon de Montfort, który odkrył Bożą Mądrość w tajemnicy Wcielenia, w której Bóg objawił swoją ogromną miłość do zranionej ludzkości. Powołaniem sióstr jest więc poświęcenie się Mądrości Słowa Wcielonego poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa w spalaniu się w miłości, co jest postrzegane przez siostry jako droga prawdziwego szczęścia. Miłości wyrażonej w konkretnym działaniu uczą się także od Maryi w tajemnicy Nawiedzenia.
Każdy dzień sióstr zaczyna się w kaplicy od oddania siebie Panu i prośby, aby był obecny w duszach, sercach i umysłach sióstr. Poprzez karty Pisma Świętego poznają Jezusa Chrystusa, który jest dla nich Nauczycielem mądrości. Bożą Mądrość siostry odkrywają również w zwykłych codziennych zdarzeniach. Boża Mądrość pozwala im radzić sobie z życiowymi doświadczeniami, a także dostrzegać to, co jest słuszne i sprawiedliwe, co czynić, kiedy i w jaki sposób. Wszelkie talenty obecne w ludziach, jak również cały świat z jego pięknem i przyrodą także postrzegane są jako dary Bożej Mądrości i dlatego pielęgnowane i rozwijane.
Jak od św. Ludwika zgromadzenie przejęło główny nurt duchowości oraz pobożność maryjną, tak od współzałożycielki bł. Marie-Louise nauczyło się miłości do ubogich i zawierzenia Bożej Opatrzności.
Działalność:
Zgromadzenie podejmuje się różnorodnej działalności apostolskiej. Zajmuje się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży w szkołach, opiekuje się chorymi, niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, prowadzi domy dla osób w podeszłym wieku, włącza się w duszpasterstwo poprzez pracę w parafiach bądź prowadzenie domów rekolekcyjnych. Siostry angażują się także w pracę w różnych organizacjach społecznych, pracę charytatywną i socjalną.Historia:
Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort od najmłodszych lat chciał zostać księdzem i głosić Chrystusa. Większość swego kapłańskiego życia spędził na pracy misyjnej, przemierzając Francję, głosząc Ewangelię i niosąc przesłanie odnowy wiary, zwłaszcza biednym, docierając do miejsc opuszczonych przez ówczesny kościół.
W Poitiers, gdzie był kapelanem szpitala spotkał Marie Louise Trichet. Młoda dziewczyna była pod tak ogromnym wrażeniem świętego, że powierzyła mu swoje pragnienia zostania zakonnicą i opieki nad osobami wykluczonymi ze społeczeństwa i oddała się jego kierownictwu. Za jego radą opuściła rodzinny dom i zamieszkała wśród ubogich i chorych przebywających w miejscowym szpitalu, całkowicie poświęcając się służbie im.
W 1703 roku, po rozeznaniu powołania do życia zakonnego, otrzymała od św. Ludwika habit zakonny stając się pierwszą siostrą nowego zgromadzenia Córek Mądrości. Marie Louise miała wówczas zaledwie 19 lat; wkrótce dołączyła do niej towarzyszka. Po 10 latach Marie Louise opuściła szpital i rozpoczęła nową misję w Rochelle, tym razem nie z chorymi, ale z dziećmi, zakładając szkołę dla ubogich dziewcząt pozbawionych dostępu do edukacji. Odtąd zgromadzenie zaczęło rozwijać się obejmując swoją posługą coraz więcej dzieci w szkołach oraz chorych w szpitalach, w tym także ofiary wojen.


Strony www:
Dom generalny: www.fdlsagesse.org
Francja: www.fillesdelasagesse.fr
Belgia: www.fdls.be
Wielka Brytania, Irlandia: www.daughtersofwisdom.org.uk
USA: www.daughtersofwisdom.org
Kanada: www.sagesse.ca
Kolumbia: www.hijasdelasabiduria.org.co