4 października 2012

Małe Siostry Pocieszenia


Małe Siostry Pocieszenia Najświętszego Serca i Świętego Oblicza
Petites-Sœurs de la Consolation du Sacré-Cœur et de la Sainte Face
Little Sisters of Consolation of the Sacred Heart and the Holy Face
Hermanitas de la Consolación, del Sagrado Corazón y de la Santa Faz


Data i miejsce założenia:
1989 rok - Francja

Założycielka:
m. Agnès de Jésus


Liczby: 19 sióstr na świecie (w tym 6 nowicjuszek)
Małe Siostry Pocieszenia obecne są w krajach: Francja
Dom zgromadzenia: Francja (Draguignan)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany brązowym paskiem, biały szkaplerz, z wyszytym na piersi czerwonym sercem z krzyżem, na głowie biały welon, przy boku różaniec. Stroju dopełnia niebieski płaszcz.Duchowość:
Małe Siostry Pocieszenia są jednym z wielu zgromadzeń, które żyje na co dzień duchowością bł. Karola de Foucauld. Podobnie jak on siostry starają się naśladować Jezusa Chrystusa w powołaniu kontemplacyjnym przeżywanym w świecie, adorację Eucharystyczną, ubóstwo, zwyczajną pracę dającą utrzymanie. Przykład takiego postępowania odnajdują w życiu Jezusa w Nazarecie i Świętej Rodziny, życiu zwyczajnym, ukrytym, nie wyróżniającym się od innych ludzi, a jednak pełnym miłości do Boga i miłości braterskiej. Zewnętrznym znakiem tej duchowości jest habit z charakterystycznym dla niej czerwonym sercem i krzyżem.
Małe Siostry Pocieszenia łączą jednak duchowość bł. Karola z życiem monastycznym, którego nadrzędnym celem jest modlitwa. Każdą chwilą swojego dnia starają się przeżywać w duchu pocieszenia Najświętszego Serca Jezusa i Jego Świętego Oblicza. Ze względu na podejmowany apostolat siostry nie żyją zamknięte za klauzurą; są niejako „mniszkami-misjonarkami”.
Na odmawianie Liturgii Godzin siostry gromadzą się siedem razy w ciągu doby. Pierwszy raz już o godzinie 1 w nocy, następnie o 6 rano, ostatni raz przed godziną 21. Cała Liturgia Godzin odmawiana jest po łacinie, natomiast w czasie Mszy Świętej śpiewany jest chorał gregoriański. W liturgii wykorzystywane są również inne elementy tradycyjnej pobożności, zwłaszcza te, które stawiają Osobę Boga w centrum, m.in.: Najświętsza Ofiara sprawowana jest Versus Deum, czyli kapłan i lud zwróceni są w tym samym kierunku „przodem do Boga”, na środku ołtarza ustawiony jest krzyż, Komunia Święta przyjmowana jest w postawie klęczącej itp. Ponadto życie modlitewne mniszek obejmuje także godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, w którym siostry dostrzegają Boże Serce, kocha i czeka, każdego dnia odmawiane są również wszystkie części Różańca Świętego.Działalność:
Pierwszym i głównym apostolstwem zgromadzenia jest modlitwa, szczególnie liturgiczna modlitwa Kościoła. Siostry otwarte są również na różne formy działalności zewnętrznej jednak zawsze podporządkowane są one podstawowemu zadaniu – modlitwie i nie mogą z nią kolidować. Siostry apostołują więc wśród dzieci i młodzieży głosząc rekolekcje, prowadząc grupy i organizując obozy młodzieżowe, organizują także duchowe konferencje dla dorosłych, towarzyszą w pielgrzymkach, odwiedzają chorych i więźniów. Posługa ta ma na celu dać poznać ludziom miłość Serca Jezusowego i łagodność Jego Oblicza.
Ponadto na swoje utrzymanie zarabiają pracą własnych rąk przez wyrób ozdób religijnych, różańców, pocztówek, obrazów, figur, rzeźb, sztukę haftu, jak również wyrób produktów żywnościowych.


Historia:
Wspólnota powstała w 1989 roku we Francji w diecezji Fréjus-Toulon, aby zyć duchowością bł. Karola de Foucauld w życiu monastycznym. Założycielką zgromadzenia jest m. Agnès de Jésus. Pierwszy klasztor powstał w miejscowości Draguignan i jak dotąd jest jedynym domem zgromadzenia. Obecnie wspólnota posiada status publicznego stowarzyszenia wiernych.

Strony www:
http://monastere-la-consolation.org
http://la.consolation.free.fr/

Filmy:


.
.

.