30 września 2012

Misjonarze Bożego Odkupienia


Zgromadzenie Misjonarzy Bożego Odkupienia (MDR)
Congregatio Missionariorum a Divina Redemptione
Missionari della Divina Redenzione
Misioneros de la Divina Redención
Missionários da Divina Redenção
Missionaries of the Divine Redemption
Missionnaires de la Divine Rédemption
Missionare der Göttlichen Erlösung

Zgromadzenie kleryckie

Data i miejsce założenia:
1954 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Arturo D'OnofrioLiczby: 106 zakonników na świecie (w tym 64 kapłanów)
Misjonarze Bożego Odkupienia obecni są w krajach: Włochy, Meksyk, Gwatemala, Kostaryka, Kolumbia, Peru.
Dom generalny: Włochy (Visciano)

Habit aktualny:

Zwykła sutanna duchowieństwa diecezjalnego.Duchowość:
Duchowość zgromadzenia odnosi się do doświadczenia Boga założyciela ks. Arturo D’Onofrio, przez którego Bóg przekazał zgromadzeniu specyficzny charyzmat przejawiający się w określonej misji i apostolstwie wspólnoty. Inspiracją dla ks. Arturo były słowa Jezusa z Ewangelii: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie (Mk 10,14).
Fundamentem duchowości Misjonarzy jest tajemnica Odkupienia dokonana przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zakonnicy cechują się szczególnym nabożeństwem do Najświętszej Eucharystii przejawianym w sprawowaniu Najświętszej Ofiary i adoracji oraz miłością do papieża jako namiestnika Chrystusa na ziemi. Ważne miejsce w życiu Misjonarzy posiada Maryja, którą czczą pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia del Carpinello. Ks. D’Onofrio zawarł to w myśli przewodniej swojego życia: Kochać Jezusa, Kościół, papieża i dusze, z Maryją, przez Maryję i w Maryi. Założyciel wskazywał także swoim duchowym synom na znaczenie innej ważnej tajemnicy wiary: Bożego Narodzenia.


Działalność:
Działalność zgromadzenia ściśle związana jest z jego charyzmatem przepowiadania tajemnicy Odkupienia i głoszenia Ewangelii młodzieży zwłaszcza ubogiej, osieroconej i zmarginalizowanej, będącej w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu Misjonarze prowadzą rożnego rodzaju ośrodki dla młodzieży oddziałując na nią poprzez edukację i wychowanie. Są to: oratoria, szkoły, zwłaszcza uczące zawodu, domy dziecka, zakonnicy opiekują się młodzieżą zagrożoną społecznie oraz z problemami rodzinnymi, prowadzą ośrodek dla niepełnosprawnej młodzieży będącej ofiarami konfliktów zbrojnych, a także bursę dla studentów i młodzieży pracującej. Młodych ludzi otaczają troską także w prowadzonych przez siebie parafiach i centrach duchowości oraz katechizując i głosząc rekolekcje. Kolejnym polem apostolstwa jest opieka nad sanktuarium maryjnym w Visciano i pielgrzymami w domu pielgrzyma. Swoją misję zakonnicy realizują także przy użyciu środków masowego przekazu. Zgromadzenie posiada własną rozgłośnię radiową, wydawnictwo, sklep z książkami katolickimi oraz paramentami liturgicznymi.
.
Historia:
Ks. Arturo D'Onofrio posługując jako kapłan diecezjalny zwrócił szczególną uwagę na trudną sytuację dzieci i młodzieży spowodowaną II Wojną Światową. Wiele dzieci było osieroconych i pokrzywdzonych przez wojnę. Odczuwał pilną potrzebę pracy wśród dzieci i młodzieży, ale czekał na jakiś znak Bożej Woli. Kontakty z ośrodkami salezjańskimi, a także zetknięcie się z takimi osobami jak św. Alojzy Orione czy bł. Jan Calabria, którzy żywo zaangażowani byli w taki rodzaj apostolstwa były inspiracją dla ks. Arturo.  To właśnie bł. Jan zachęcił go do realizacji marzenia o pomocy młodym ludziom. W 1943 roku ks. Arturo otworzył pierwszy dom dla dzieci potrzebujących rodziny i opieki. Następnie rozpoczął budowę Wioski Dziecka, która został otwarta w 1949 roku.
Matka Boża
Pocieszenia
del Carpinello
Kapłan zdawał sobie sprawę, że aby ziarno miłości mogło kiełkować potrzebne jest zaangażowanie pobożnych dusz, które poświęcą swoje życie na służbę innym. W tym celu założył dwa zgromadzenia zakonne: żeńskie Małe Apostołki Odkupienia w 1948 roku oraz męskie Misjonarzy Bożego Odkupienia w 1954 roku, którego dom macierzysty powstał w Visciano koło Neapolu rodzinnej miejscowości ks. Arturo.
Od samego początku swoją posługę zgromadzenie powierzyło macierzyńskiej opiece Matki Bożej Pocieszenia del Carpinello (nazwa pochodząca od drzewa Carpine, pod którym znaleziono ikonę Maryi), do której założyciel miał żarliwe nabożeństwo.

Strony www:
www.c-mdr.org
Kolumbia: http://pastoralmdr.blogspot.com

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:

Film o ks. Arturo D’Onofrio - część I i II:

więcej filmów:
http://www.youtube.com/watch?v=2hjfqlo5HGk
.
.

.