29 kwietnia 2012

Norbertanki z Świętej Górki

.
Zgromadzenie Sióstr Norbertanek z Świętej Górki (SPraem)
Kongregácia Sestier Premonštrátok zo Svätého Kopečka (Premonštrátky)
Kongregace Sester Premonstrátek na Svatém Kopečku (Premonstrátky)
Congregation of Premonstratensian Sisters of Svatý Kopeček
Congregazione delle Suore Norbertine di Svatý Kopeček
Congregación de las Hermanas Nobertinas Premostratenses de Svaty Kopecek
Congrégation des Soeurs Prémontrées de Svaty Kopecek
Die Kongregation der Prämonstratenserinnen von Heiligen Berg
inna nazwa: Premonstratki z Świętej Górki

Data i miejsce założenia:
1902 rok - Czechy

Założyciel:
o. Vojtech Frejka OPraem


Liczby: 120 sióstr na świecie
Norbertanki z Świętej Górki obecne są w krajach: Czechy, Słowacja, USA
Dom generalny: Słowacja (Trnava)

Habit aktualny:

Biały habit ze szkaplerzem przepasane białym paskiem z różańcem, na głowie czepek i biały welon.


Habit historyczny:Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Augustyna. Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-czynny. Naczelne miejsce w duchowości sióstr zajmuje kult Eucharystii, w którego centrum znajduje się Msza Święta, źródło siły i szczęścia. Norbertanki starają się przybliżać ludzi do Jezusa Eucharystycznego, ale także samemu często nawiedzać Go w ciągu dnia. Poprzez modlitwę liturgiczną Kościoła i słuchanie Słowa Bożego dążą do głębokiej relacji z Bogiem, aby zgodnie z naukami św. Augustyna, być jednym sercem i jedną duszą w Bogu i być świadkami wartości, które są wieczne i nadprzyrodzone. Kolejną charakterystyczną cechą duchowości norbertanek jest szczera miłości do Maryi Dziewicy, z którą łączą się we wdzięczności Bogu za udzielne łaski, wyśpiewując Magnificat. Siostry cechuje także wierność Kościołowi Świętemu i Papieżowi.
Oprócz Mszy Świętej, adoracji eucharystycznej i Liturgii Godzin, wśród modlitw zgromadzenia znajduje się także m.in. Różaniec i Droga Krzyżowa. Kontemplacji sprzyja pielęgnowana w klasztorach atmosfera ciszy, a dążeniu do doskonałości praktyka medytacji i codziennego rachunku sumienia. Całe życie duchowe ma rys pokutny. Hasłem zgromadzenia jest: Wszystko dla Niego i w Nim: radość, cierpienie, uśmiech, ćwiczenie, praca, spokój i śmierć.


Działalność:
Jako zgromadzenie kontemplacyjno-czynne norbertanki łączą apostolstwo modlitwy z apostolstwem zewnętrznym. Obejmuje ono różne posługi: od prowadzenia domów dla osób w podeszłym wieku, opiekę nad niepełnosprawnymi do pracy charytatywnej i parafialnej jako katechetki, organistki, zakrystianki, kancelistki. Siostry szczególnie starają się wspomagać w duszpasterstwie ojców norbertanów. Na placówce w USA ponadto pracują w księgarni katolickiej oraz pomagają ubogim rodzinom i emigrantom.Historia:
Zgromadzenie założył norbertanin o. Vojtech - Vincent Frejka. Pragnął on odnowić w Czechach gałąź żeńską zakonu, która ze względu na swój kontemplacyjny tryb życia, została zlikwidowana przez zarządzenie cesarze austriackiego. W 1900 roku wysłał trzy kandydatki do kontemplacyjnego klasztoru norbertanek w Krakowie, gdzie pod przewodnictwem tamtejszej mistrzyni nowicjatu m. Michaeli Andrusikiewicz odbyły formację zakonną. W 1902 roku powróciły do Czech do Świętej Górki (Svatý Kopeček – dziś część Ołomuńca), gdzie przyjęły habit zakonny. Dzień ten stał się dniem powstania nowego zgromadzenia norbertanek. Za zgodą Stolicy Apostolskiej m. Michaela czasowo opuściła krakowski klasztor stając na czele nowej wspólnoty.
Ponieważ w tym czasie nadal nie było możliwe ustanowienie wspólnoty kontemplacyjnej siostry podjęły się działalności zewnętrznej, zachowując kontemplacyjny charakter swojej duchowości. Norbertanki zaczęły zakładać przedszkola, domy dziecka, placówki dla osób starszych, domy rekolekcyjne, pomagały także w instytucjach kościelnych. Od samego początku opiekę nad zgromadzeniem roztaczali ojcowie norbertanie. Sama matka Michaela w 1908 roku powróciła do swojego klasztoru w Krakowie.
Po 40 latach komunistycznych prześladowań, gdy działalność sióstr była mocno ograniczona, a przyjmowanie nowych kandydatek zakazane, dziś zgromadzenie powoli odradza się i powraca do właściwej sobie posługi. Obecnie Norbertanki z Świętej Górki są instytutem na prawie papieskim.

Strony www:
Słowacja: www.premonstratky.sk
Czechy: www.premonstratky.cz

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.