16 kwietnia 2012

Franciszkanki Mniejsze z Gurk

.
Trzeci Zakon Regularny z Gurk (TORG)
Małe Siostry św. Franciszka
Tertius Ordo Regularis Gurkensis
Szent Ferenc Kisnővérei
Little Sisters of Saint. Francis of Gurk
Piccole Sorelle di San Francesco di Gurk
Hermanitas de San Francisco de Gurk
Irmãzinhas de São Francisco de Gurk
Petites Sœurs de Saint François de Gurk
Kleinen Schwestern des hl. Franziskus von Gurk


Data i miejsce założenia:
1990 rok - Węgry

Założycielka:
m. Christophora Julianna Szőllősy SCSC

Liczby: brak danych
Franciszkanki Mniejsze z Gurk obecne są w krajach: Węgry.
Dom generalny: Węgry (Miskolc)


Habit aktualny:

Brązowy habit z białym kołnierzykiem przepasany brązowym skórzanym paskiem, na głowie niebieski welon z białą wypustką, na piersi drewniany krzyż TAU. W okresie letnim możliwy habit beżowy.

Duchowość:
Siostry żyją według III Reguły św. Franciszka z Asyżu. Ich powołaniem jest ewangelizacja, która ma swoje korzenie w dwóch podstawowych elementach duchowości wspólnoty. Są nimi: kontemplacja oraz życie w duchu braterstwa. Duch każdej siostry naznaczony jest pragnieniem służby bliźnim, których starają się włączać w budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Życie modlitewne sióstr obejmuje m.in. Mszę Świętą, Liturgię Godzin, medytację, lekturę Pisma Świętego, adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec, w Wielkim Poście Drogę Krzyżową. Raz w miesiącu przeżywają jeden dzień w milczeniu, poświęcając go na przebywanie sam na sam z Bogiem.Działalność:
Franciszkanki Mniejsze z Gurk realizują swoją misję ewangelizacyjną włączając się w duszpasterstwo parafialne przede wszystkim wśród młodzieży. Siostry prowadzą grupy modlitewne, katechizują, przygotowują do przyjęcia sakramentów, roznoszą chorym Komunię Świętą, posługują jako zakrystianki, organistki, organizują rekolekcje, współpracują z miejscowym ruchem odnowy charyzmatycznej. Angażują się także w duszpasterstwo Romów, duszpasterstwo w więzieniu, służą chorym w szpitalu oraz hospicjum, organizują żywność i odzież dla ubogich.


Historia:
Początki zgromadzenia wiążą się z austriacką diecezją Gurk-Klagenfurt. W 1985 roku trzy węgierskie kobiety, w tajemnicy przed komunistycznymi władzami swojego kraju, rozpoczęły tam nowicjat w duchu Trzeciej Reguły św. Franciszka pod przewodnictwem m. Christophory Julianny Szőllősy, węgierskiej zakonnicy mieszkającej w Austrii i należącej do Sióstr Miłosierdzia Krzyża Świętego. Rodząca się wspólnota początkowo zamieszkała w klasztorze sióstr miłosierdzia w Feldkirchen. W 1990 roku wspólnota została zatwierdzona przez miejscowego ordynariusza, jednocześnie przenosząc się do Węgier i rozpoczynając samodzielne funkcjonowanie, co stało się możliwe wskutek przemian politycznych w kraju. Opiekę nad wspólnotą roztoczył biskup diecezji Eger. Po kilku przenosinach siostry ostatecznie ulokowały swój główny dom w Miskolcu. Sama matka Christophora pozostała w swoim zgromadzeniu. Obecnie wspólnota posiada trzy domy na Węgrzech i ma w Kościele status publicznego stowarzyszenia wiernych.

Strony www:
http://szfkisnoverei.communio.hu/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.

.