20 listopada 2012

ss. Najdroższej Krwi


Zgromadzenie Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa (CPS)
Congregation of the Precious Blood of Our Lord Jesus Christ
Congregazione del Prezioso Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo
Congregación Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
Congregação do Precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo
Congrégation du Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ


Data i miejsce założenia:
1887 rok - Chile

Założycielka:
m. Magdalena Guerrero Larraín


Liczby: 49 sióstr na świecie  * dane z 2010 roku
Siostry Najdroższej Krwi obecne są w krajach: Chile.
Dom generalny: Chile (Santiago de Chile)

Habit aktualny:

Czarny bezrękawnik, biała bluzka, na głowie czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi krzyż zawieszony na czerwonym sznurku.

Habit historyczny:

Habit pierwotny


-------------------------------------------

Pierwsza modyfikacja stroju ok. 1950 roku:
Czarny habit przepasany czerwonym sznurem, czarny szkaplerz z czerwonym obszyciem na brzegach, na piersi wyszyty czerwony znak zgromadzenia, czerwone elementy przy rękawach, na głowie czarny welon, krzyż zawieszony na czerwonym sznurku, przy boku różaniec.


-------------------------------------------

Habit używany ok. 1970 roku
Strój z ok. 1980 roku:
habit zamieniony na bezrękawnik


Duchowość:
Misją zgromadzenia jest kontynuacja w świecie Chrystusowego dzieła Odkupienia. W centrum duchowości znajduje się Tajemnica Paschalna i przesłanie miłości Pana Jezusa, który w wielkodusznej ofierze na krzyżu odkupił człowieka poprzez swoją Przenajświętszą Krew. Nieustanne oddawanie czci Najświętszej Krwi Pana Jezusa jest więc głównym zadaniem sióstr. Z niej wypływa też żarliwa miłość sióstr do Chrystusa Ukrzyżowanego, którego odnajdują w osobach cierpiących i opuszczonych, jak również miłość do Chrystusa obecnego w Eucharystii, ponieważ w Niej odnawia się sakramentalnie Ofiara Krzyżowa, której najwznioślejszym znakiem jest Krew Pańska.
Patronami zgromadzenia są: Najświętsza Maryja Panna, św. Józef, św. Joachim i św. Anna.
W posłudze apostolskiej siostry starają się odznaczać się wrażliwością na drugiego człowieka i jego problemy, a także przepajać doczesność duchem Ewangelii poprzez integrację wiary i kultury.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi 5 szkół, szpital psychiatryczny, 4 domy opieki dla osób starszych. Ponadto włącza się w katechizację, ewangelizację i pracę parafialną.


Historia:
Matka Magdalena Guerrero Larraín jako młoda dziewczyna wstąpiła do Sióstr Dobrego Pasterza w Chile, tam dała się poznać jako gorliwa zakonnica, zajmują się opieką nad chorymi.
Kilkadziesiąt lat wcześniej we Włoszech św. Kasper del Bufalo rozpropagował kult Krwi Chrystusa, który ogarnął całą Europę; dotarł też do Ameryki Południowej. Magdalena żywo przejęła się tą duchowością dołączając do grona czcicieli Przenajdroższej Krwi.
W 1886 roku biskup diecezji Santiago mianował m. Magdalenę wizytatorką lokalnego Pobożnego Stowarzyszenia św. Anny od Najdroższej Krwi, chcąc przekształcić je w zgromadzenie zakonne. Magdalena miała podjąć się tego zadania. W 1887 roku nowa wspólnota uzyskała zatwierdzenie władz kościelnych jako Zgromadzenie Najdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa z własnymi konstytucjami; pierwsza grupa składała się z 13 sióstr. Sama Magdalena dołączyła do nich dopiero trzy lata później.
Pełniąc przez kilkanaście lat funkcję przełożonej generalnej m. Magdalena Guerrero Larraín nadała duchowości młodego zgromadzenia konkretny kształt, wpajając mu ducha miłości do Chrystusa Ukrzyżowanego w darze Jego Najdroższej Krwi. Jednak dopiero w 1966 roku, kilkadziesiąt lat po jej śmierci, oficjalnie uznano ją za założycielkę.


Strony www:
www.preciosasangre.cl

Aktualizacja: 4.07.2017