28 grudnia 2011

Bractwo „Arka Maryi” (bracia)

.
Bractwo „Arka Maryi”
Fraternidade Arca de Maria
Fraternidad Arca de María
Fraternità Arca di Maria
The Fraternity "Ark of Mary"
Fraternité Arche de Marie

inna nazwa: Niewolnicy Bożej Miłości
bractwo składa się z gałęzi męskiej i żeńskiej

Data i miejsce założenia:
2003 rok - Brazylia

Założyciel:
o. Jean Rogers Rodrigo Maria de SouzaLiczby: brak danych
Bracia Bractwa „Arka Maryi” obecni są w krajach: Brazylia, Paragwaj, Hiszpania.
Dom generalny: Brazylia (Anapolis)


Habit:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, szary szkaplerz z kapturem, na piersi krzyż, przy boku różaniec.
Bracia Bractwa "Arka Maryi" z siostrami

Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest poświęcenie się Panu Jezusowi przez Maryję oddając się w Niewolę Miłości według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz rozprzestrzenianie nabożeństwa do Matki Bożej w tej właśnie formie. Członkowie bractwa dzięki Maryi mogą należeć do Boga w sposób najdoskonalszy i dzięki przykładowi Jej życia stać się prawdziwymi czcicielami Boga. Maryja jest dla nich Nauczycielką życia i prawdziwej miłości. Dążenie do doskonałości miłości realizują na drodze ślubów zakonnych: posłuszeństwa, ubóstwa, czystości oraz czwartego ślubu oddania się w niewolę miłości. Ostatecznym celem poświęcenia się braci jest adoracja i zadośćuczynienie Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. Adoracje ofiarowywane są szczególnie w intencji uświęcenia kapłanów. Umiłowanie Ciała Pańskiego znajduje także swój wyraz w szczególnej staranności o piękno liturgii. Kapłani bractwa sprawując Najświętszą Ofiarę wykorzystują w liturgii elementy tradycyjnej pobożności, zwłaszcza te, które podkreślają cześć i wiarę w realną obecność Boga w konsekrowanej hostii oraz stawiają Jego Osobę w centrum, m.in.: Msza Święta sprawowana jest Versus Deum czyli kapłan i lud zwróceni są w tym samym kierunku „przodem do Boga”, na środku ołtarza   ustawiony   jest   krzyż,   Komunia  Święta   przyjmowana  jest  w
postawie klęczącej i do ust itp., Bractwo bierze przykład z katechezy liturgicznej papieża Benedykta XVI. Innymi charakterystycznymi cechami zgromadzenia są wierność Kościołowi Świętemu, gorliwość w służbie Bogu, modlitwa i wynagrodzenie, życie w ubóstwie, prostocie, radości i braterstwie oraz posługa cierpiącym. Patronami braci są: św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, św. Paweł Apostoł, św. Franciszek z Asyżu i św. Maksymilian Maria Kolbe.

Działalność:
Apostolstwo bractwa koncentruje się na dwóch dziedzinach. Pierwszą jest duszpasterstwo ulicy, które obejmuje pomoc najuboższym, opuszczonym i chorym na ulicach, którzy potrzebują szczególnej opieki i leczenia, pomocy w zakresie higieny osobistej, dożywiania głodnych, pomocy chorym w dotarciu do szpitali itp. W swoich domach przyjmują tymczasowo bezdomnych, w miarę możliwości starają się pomóc im w reintegracji społecznej oraz uświadamiają im ich godność jako dzieci Boga Wszechmogącego.
Drugą dziedziną działalności jest misja ewangelizacyjna propagująca nabożeństwo do Matki Bożej i poświęcenie się Jezusowi Chrystusowi poprzez Maryję według wskazań św. Ludwika de Montfort. Bractwo stara się dotrzeć do dzieci, młodzieży, rodzin. Czyni to poprzez wykłady, spotkania, rekolekcje, misje parafialne, katechezy i koła modlitwy, a także z pomocą mediów, takich jak gazety, internet, radio i TV.


Historia:
Bractwo „Arka Maryi” założył o. Rodrigo Maria de Souza. Będąc jeszcze klerykiem w zgromadzeniu Kanoników Regularnych Krzyża Świętego zetknął się z książką św. Ludwika Grignion de Montfort „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Nauki św. Ludwika skłoniły o. Rodrigo do całkowitego poświęcenia się Jezusowi przez Maryję według wskazań świętego. W 1998 roku postanowił założyć Wspólnotę Sióstr Niewolnic Bożej Miłości. Po pięciu latach próby i modlitwy w 2003 roku powstała gałąź męska, która wraz z gałęzią żeńską od tego czasu tworzy Bractwo „Arka Maryi”. Obecnie posiada ono w Kościele status publicznego stowarzyszenia wiernych. Dom macierzysty znajduje się w mieście Anapolis w Brazylii.


Strony www:
Brazylia: http://arcademaria.com/
http://arcademariafraternidade.blogspot.com/
Włochy: http://www.arcademaria.net/

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych zgromadzenia..
.
.