3 lutego 2018

Misjonarze Pauliści


Towarzystwo Misyjne św. Pawła (MSSP)
Missionalis Societas Sancti Pauli
Missionary Society of St Paul (Paulist Missionaries)
Societa Missionaria di San Paolo (Missionari di San Paolo)
Sociedad Misionera de San Pablo (Misioneros Paulinos)
Sociedade Missionária de São Paulo (Missionários Paulinos)
Société Missionnaire de Saint Paul (Missionnaires Pauliniens) 
Missionsgesellschaft des heiligen Paulus
Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

Data i miejsce założenia:
1910 rok - Malta

Założyciel:
ks. Guzeppi De PiroLiczba zakonników na świecie: ok. 100
Misjonarze Pauliści obecni są w krajach: Malta, Włochy, Kanada, Kuba, Peru, Pakistan, Filipiny, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana czarnym pasem wiązanym po lewej stronie,
na piersi zawieszony duży krzyż zatknięty za pas.

W niektórych krajach np. na Filipinach i w Pakistanie strój w kolorze białym.
Po lewej: krzyż otrzymywany podczas pierwszej profesji.
Po prawej: krzyż otrzymywany podczas profesji wieczystej.
Duchowość:
Zgodnie z konstytucjami celem Towarzystwa jest ewangelizacja i wszczepienie Kościoła w ziemie misyjne (…) dlatego jego wysiłki apostolskie w tych krajach, które nie są ściśle uważane za misyjne, muszą być ukierunkowane na promowanie i budowanie świadomości misyjnej. W ten sposób kapłani i bracia Towarzystwa realizują swoje największe marzenie: aby odnowić wszystko w Chrystusie (Ef 1, 10).
Zgromadzenie odznacza się duchem misyjnym, przejawiającym się w działalności apostolskiej, która łączona jest z kontemplacją. Hasłem zakonników są słowa: Panie, idę za Tobą, gdziekolwiek idziesz.
Ważnym elementem życia duchowego w zgromadzeniu jest zobowiązanie się do stałego nawrócenia, które jest fundamentem życia wspólnotowego i źródłem misji zakonników.


Działalność:
Misjonarze Pauliści prowadzą parafie, rekolekcje, posługują w szkołach, w ośrodkach młodzieżowych, w ośrodkach dla imigrantów, wśród ubogich i potrzebujących. Pracują także na misjach w odległych krajach, angażują się w animację misyjną, wspierają działalność misjonarzy. Ważne miejsce w działalności zgromadzenia zajmuje formacja ludzi świeckich mająca na celu wzrost świadomości konieczności zaangażowania wszystkich osób w misję Kościoła.Historia:
Guzeppi De Piro urodził się na Malcie w 1877 roku w bogatej i wpływowej rodzinie. Jako młody człowiek początkowo myślał o karierze adwokackiej, ale potem poczuł, że Bóg wzywa go do kapłaństwa, którego sakrament przyjął w 1903 roku w Rzymie.
Był zaangażowany w różne posługi w Kościele, ale jego główną troską były misje i praca wśród ubogich. Dość szybko zaczął myśleć o założeniu stowarzyszenia kapłanów i braci, którzy angażowaliby się w szerzenie Dobrej Nowiny. 1910 rok był datą narodzin Towarzystwa Misyjnego św. Pawła. Swoim współbraciom przekazał misyjną gorliwość i miłość do potrzebujących.
Zgromadzenie rozpoczęło się w miejscowości Mdina na Malcie od przyjęcia przez ks. De Piro dwóch pierwszych towarzyszy: jeden z nich po przyjęciu święceń kapłańskich postanowił jednak opuścić Towarzystwo, drugi pozostał bratem zakonnym. W 1927 roku założyciel wysłał pierwszego misjonarza do Etiopii. Sześć lat później sam udał się tam, aby pomóc w umocnieniu nowej misji, ale wkrótce zmarł, pozostawiając niewielką grupę kapłanów i braci bez swojego cennego kierownictwa.


Towarzystwo przeżywało ciężkie czasy aż do lat 1950-tych. Wspólnota była wówczas zbyt słaba, aby wziąć kierownictwo w swoje własne ręce; jego członkowie trzymali się proroczych słów ks. De Piro wypowiedzianych niedługo przed śmiercią: Towarzystwo urośnie dopiero po mojej śmierci. Dopiero w 1948 roku udało się spośród własnych członków wybrać pierwszego przełożonego generalnego. Aktualnie Misjonarze Pauliści są instytutem zakonnym na prawie papieskim.

Strony www:
Włochy: www.mssp.it
Peru: www.misionerospaulinos-mssp-peru.com
Australia: http://australia.paulistmissionaries.org