16 lutego 2018

ss. św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Buea


Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Buea (SST)
Congregation of the Sisters of St. Therese of the Child Jesus of Buea
Congregazione delle Suore di Santa Teresa del Bambino Gesù di Buea
Congregación de las Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús de Buea
Congregação das Irmãs de Santa Teresinha do Menino Jesus de Buea
Congrégation des Soeurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Buéa
Kongregation der Schwestern der hl. Therese vom Kinde Jesus von Buea


Data i miejsce założenia:
1963 rok - Kamerun

Założyciel:
bp Jules Peeters MHMLiczba sióstr na świecie: 86 (w tym: 14 nowicjuszek i 11 postulantek) 
* dane z 2012 roku
Siostry św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Buea obecne są w krajach: Kamerun, Hiszpania.
Dom generalny: Kamerun (Kumba)


Habit aktualny:

Biały habit, na głowie biały welon, na piersi zawieszony krzyżyk.

Używany również niebieski habit z kołnierzykiem, na głowie niebieski welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.Duchowość:
Duchowość zgromadzenia jest odzwierciedleniem ducha św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w jej całkowitym oddaniu się Chrystusowi i Kościołowi, i poddaniu się woli Boga z gotowością do pełnienia jej w duchu radosnej prostoty, zaufania i miłości. Życie sióstr i posługa nie polegają na robieniu rzeczy nadzwyczajnych, ale raczej na robieniu drobnych rzeczy nadzwyczaj dobrze i z miłością. Najważniejszy jest więc duch, z jaką wykonują każdą czynność, czyli stopień osobistego zjednoczenia z Panem Bogiem oraz miłość i bezinteresowne poświęcenie.
Życie modlitewne sióstr wzmacniane jest przez liturgię i sakramenty, zwłaszcza Sakrament Eucharystii i Spowiedzi Świętej. W zgromadzeniu żywa jest także miłość i nabożeństwo do Matki Bożej, która jest najdoskonalszym przykładem poświęcenia się Chrystusowi.
W życiu wspólnotowym naczelne miejsce zajmuje cnota jedności; prowadzone jest ono także w duchu wzajemnego szacunku, pokory, pojednania i przebaczenia, z radością dzieloną między siebie i z tymi, z którymi siostry stykają się na co dzień. Hasło zgromadzenia to: miłość, jedność i prostota.


Działalność:
Wspólnota służy potrzebom Kościoła, w szczególności budowaniu świadomości o godności kobiet i osób zmarginalizowanych. Siostry czynią to poprzez zaangażowanie w działalność edukacyjną na wszystkich poziomach, służbę chorym, opiekę nad niepełnosprawnymi, a także pracę katechetyczną i duszpasterską w parafiach i więzieniach, dążąc do spełnienia głównego celu, jakim jest: sprawić, by Chrystus był obecny w świecie poprzez zaspokajanie niezaspokojonych potrzeb.


Historia:
Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Buea zostało założone w 1963 roku przez bpa Julesa Peetersa MHM, holenderskiego misjonarza, ówczesnego ordynariusza diecezji Buea w Kamerunie. Założyciel chciał, aby była to wspólnota rdzennych afrykańskich kobiet wielbiących Boga poprzez życie w całkowitym oddaniu Mu i służbie Jego Kościołowi głównie w Kamerunie.
Formacją kandydatek zajęły się pracujące tam Misjonarki Różańca Świętego, kształtując je według ducha św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz bp Peetersa. Szczególnym duchowym dziedzictwem założyciela było umiłowanie jedności i zaangażowanie w jej osiąganie.
Pierwsza wspólnota sióstr powstała w miejscowości Fiango-Kumba, po siedmiu latach dom macierzysty przeniósł się do Buea. Pod koniec 1971 roku siostry powróciły do Kumba. Chociaż początkowo liczba sióstr była niewielka, a początki trudne, zgromadzenie powoli wzrastało. W 1979 roku liczyło zaledwie 8 zakonnic; dziś cieszy się licznymi powołaniami.

Strony www:
http://sstbuea.org