10 lutego 2018

Franciszkanki Matki Bożej Fatimskiej


Instytut Sióstr Franciszkanek Matki Bożej Fatimskiej
Institute of the Franciscan Sisters of Our Lady of Fatima
Istituto delle Suore Francescane di Nostra Signora di Fatima
Instituto de las Hermanas Franciscanas de Nuestra Señora de Fátima
Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima
Institut des Soeurs Franciscaines de Notre Dame de Fatima
Institut der Franziskanerinnen Unserer Lieben Frau von Fatima

Data i miejsce założenia:
1968 rok - Brazylia

Założyciele:
dk. Orestes - Antônio Fernandes Girardi OFM
m. Maristela Alves CintraLiczba sióstr na świecie: brak danych
Franciszkanki Matki Bożej Fatimskiej obecne są w krajach: Brazylia.
Dom generalny: Brazylia (Campos do Jordão, SP)

Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia.
W chwilach uroczystych siostry zakładają strój w kolorze brązowym.

Duchowość:
Zgromadzenie żyje duchem św. Franciszka z Asyżu, św. Klary oraz swoich założycieli, w siostrzanej wspólnocie, w radości i prostocie. Siostry dążą do zjednoczenia z Bogiem poprzez uczestnictwo w Eucharystii, zgłębianie Pisma Świętego, modlitwę i kontemplację oraz pokutę.
Cechą wyróżniającą zgromadzenie od innych franciszkańskich wspólnot jest rys maryjny, wyrażany w nabożeństwie do Matki Bożej Fatimskiej.
Siostry podążają Jezusem Chrystusem i Jego Ewangelią szczególnie mając na uwadze wołanie Pana: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie (…) do takich bowiem należy królestwo Boże (Mk 10,14). Dlatego drugą cechą charakteryzującą charyzmat zgromadzenia jest troska o życie przejawiana w działalności apostolskiej skoncentrowanej na edukacji i wychowaniu młodego pokolenia.Działalność:
Zgromadzenie wypełnia swoje powołanie poprzez działalność edukacyjną, opiekuńczą wychowawczą nad dziećmi i młodzieżą, starając się oddziaływać również na ich rodziny. Siostry szczególnie mają na uwadze troskę o młodych ludzi najbardziej potrzebujących.


Historia:
Antônio Fernandes Girardi wstąpił do franciszkanów w 1936 roku, w którym otrzymał imię zakonne Orestes. Był osobą niskiego wzrostu i niepełnosprawną fizycznie. Nie był kapłanem; swoje poświęcenie Bogu realizował jako brat zakonny wyróżniając się duchem prostoty, radości i poświęcenia.
W 1955 roku został skierowany do klasztoru w Campos do Jordão, gdzie posługiwał jako furtianin oraz zakrystianin. Dostrzegał jednak trudną sytuację ludzi żyjących wokół. Szczególne współczucie budziły w nim porzucone oraz ubogie dzieci i młodzież. Zachęcony słowami Pana Jezusa, który chciał, aby pozwolono dzieciom przychodzić do Niego, zaczął gromadzić chłopców i dziewczęta otaczając troską, aby ofiarować im choć odrobinę Bożej Miłości.
Inicjatywa brata Orestesa rozrastała się przyciągając nie tylko dzieci, ale także osoby dorosłe, które chciały pomagać zakonnikowi. Jedną z nich była s. Maristela Alves Cintra zakonnica będąca wówczas w okresie eksklaustracji z powodów rodzinnych. Gdy zetknęła się z br. Orestesem i jego pracą poczuła wezwanie, aby również poświęcić się temu dziełu.
Z biegiem czasu zaowocowało to myślą o założeniu nowego zgromadzenia zakonnego. Brat Orestes i s. Maristela zgłosili się do biskupa diecezjalnego z prośbą o zgodę. Biskup zgody udzielił; otaczał też wsparciem młodą wspólnotę. Kanoniczną aprobatę Instytut Franciszkanek Matki Bożej Fatimskiej uzyskał w 1968 roku.
W 1973 roku brat Orestes przyjął święcenia diakonatu, pozostając jednak do końca życia diakonem stałym. Swój testament dla sióstr pozostawił w ostatnich, bardzo prostych słowach, wypowiedzianych przed śmiercią: Opiekujcie się dziećmi.


Strony www:
www.franciscanasnsfatima.org.br