16 stycznia 2018

Wspólnota Monastyczna św. Józefa


Wspólnota Monastyczna św. Józefa
Monastic Community of Saint Joseph
Comunità Monastica di San Giuseppe
Comunidad Monastica San José
Comunidade Monástica de São José
Communauté Monastique de Saint Joseph
Monastischen Gemeinschaften vom heiligen Josef

Data i miejsce założenia:
2007 rok - Paragwaj

Założyciel:
o. Hugo Maidana SJ

Liczba zakonników na świecie: ok. 10
Mnisi Wspólnoty Monastycznej św. Józefa obecni są w krajach: Paragwaj.
Dom wspólnoty: Paragwaj (Santa María de Fe)

Habit aktualny:

Czarny habit przepasany skórzanym paskiem, czarny szkaplerz z kapturem, na piersi zawieszony krzyżyk.

Używany również strój w kolorze białym.


Duchowość:
Wspólnota Monastyczna św. Józefa jest kontemplacyjną wspólnotą kapłanów i braci żyjących według duchowości ignacjańskiej. Życie mnichów skupia się wokół trzech filarów: oddawania chwały i czci oraz służby Bogu, naszemu Panu. Ważne miejsce w ich duchowości zajmują Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego, które pomagają im w nieustannym poszukiwaniu woli Bożej.
Święty Józef jest dla zakonników wzorem kontemplacyjnego życia i służby dla Pana. Mnisi są ludźmi ciszy, modlitwy i służby w duchu Świętego domu z Nazaretu, zawsze pozostając otwarci na przyjęcie wszystkich, którzy przychodzą szukać duchowej pomocy.
Modlitwa wspólnotowa skupia się wokół Liturgii Godzin, która wprowadza do codziennej Eucharystii i zarazem ją przedłuża. W modlitwie, w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem w Jego błaganiu do Ojca, mnisi wstawiają się za całą ludzkość, za misję Kościoła oraz w szczególny sposób za misję Zakonu Jezuitów. Osobiste rozważanie Słowa Bożego prowadzi ich do odkrywania Bożej woli i do posłuszeństwa wobec niej. Szczególną rolę odgrywa milczenie, które pomaga do intymnego spotkania z Bogiem.
Mnisi łączą się we wspólnotę, aby podążać za Chrystusem na drodze ubóstwa i wyrzeczenia, we wspólnocie dóbr, w opuszczeniu rodziny, przyjaciół, własnych planów na życie i całkowitego oddania się w ręce Pana, obecnego we wszystkim. Patronką i Opiekunką wspólnoty jest Matka Boża z Guadalupe.

Działalność:
Prowadząc kontemplacyjny styl życia głównym zadaniem członków wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza w intencjach im powierzonych. Jednak w pewnym zakresie podejmują się zadań apostolskich takich jak: kierownictwo duchowe, formacja religijna młodzieży, animacja liturgiczna, prowadzenie rekolekcji ignacjańskich, szczególnie dla kapłanów, zakonników i seminarzystów, pomoc duchowa osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków i ich rodzinom, a także małżeństwom i rodzinom przeżywającym kryzysy. Ponadto mnisi na swoje utrzymanie zarabiają sprzedażą produktów spożywczych pochodzących z ich gospodarstwa.

Historia:
Wspólnota Monastyczna św. Józefa zaczęła kształtować się w 1997 roku w diecezji San Juan Bautista de las Misiones w Paragwaju. W ośrodku powołaniowym młodzi ludzie rozeznawali swoje powołanie przy pomocy rekolekcji ignacjańskich, pod kierownictwem jezuity o. Hugo Maidana, późniejszego założyciela wspólnoty. Część z nich wybrała kapłaństwo diecezjalne, część wstąpiła do różnych zgromadzeń zakonnych, inni wybrali życie świeckie. Pewna grupa czuła jednak pociąg do życia monastycznego i modlitwy kontemplacyjnej.
Po 10 latach rozeznawania wspólnota nabrała określonego kształtu, przyjmując duchowość ignacjańską, dlatego też rok 2007 jest uważany za datę założenia zgromadzenia. Dwa lata później jego członkowie złożyli swoje pierwsze śluby zakonne na ręce swojego założyciela.
Obecnie wspólnota liczy ok. 10 zakonników, w tym 2 kapłanów. Jedyny klasztor mnichów znajduje się w miasteczku Santa María de Fe.  Strony www:
http://monasteriosantamariadefe.blogspot.com