25 października 2016

Adoratorzy Wieczyści Trójcy Świętej


Bractwo Adoratorów Wieczystych Trójcy Świętej (APST)
Fraternity of the Perpetual Adorers of the Holy Trinity
Fraternita degli Adoratori Perpetui della Santissima Trinità
Fraternidad de los Adoradores Perpetuos de la Santísima Trinidad
Bratstvo Trajni klanjatelji Presvetog Trojstva


Data i miejsce założenia:
2015 rok - Włochy

Liczba zakonników na świecie: * dane z 2016 roku
Adoratorzy Wieczyści Trójcy Świętej obecni są w krajach: Włochy.
Dom wspólnoty: Włochy (San Giuseppe della Chiusa)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany brązowym sznurem, brązowy szkaplerz z kapturem.Duchowość:
Adoratorzy Wieczyści Trójcy Świętej są wspólnotą o duchowości franciszkańskiej, która przyjmuje Świętą Ewangelię jako pierwszą regułę życia i podąża za Jezusem Chrystusem na drodze doskonałości chrześcijańskiej za przykładem św. Franciszka z Asyżu. Dzięki ofierze z własnego życia, bracia staja się uczestnikami miłości, jaką Syn darzy Ojca przez Ducha Świętego.
Zakonnicy pielęgnują ducha ubóstwa, posłuszeństwa, czystości, pokory i przede wszystkim miłości do Boga i bliźniego, unikając jakiegokolwiek egoizmu i rozwijając wzajemną miłość i szacunek. Szczególne miejsce w życiu wspólnoty zajmuje duch pokuty i chrześcijańskiego wyrzeczenia a wraz z nim Sakrament Pokuty.
Życie modlitewne zakonników ma rys kontemplacyjny. Skupia się ono wokół Mszy Świętej, która najdoskonalej oddaje chwałę Świętej Trójcy oraz adoracji Najświętszego Sakramentu, dlatego też liturgię zakonnicy celebrują z największym szacunkiem, miłością i starannością. Chwałę Bogu starają się oddawać także we wszystkich okolicznościach życia.
Zgromadzenie poświęcone jest Maryi, Matce Kościoła. Bracia czczą Jej Niepokalane Serce, mają też nabożeństwo do Najczystszych Rąk Maryi, będących znakiem Jej wyjątkowej wstawienniczej roli w Kościele. Adoratorzy chcą uczestniczyć w życiu Kościoła, poświęcając swoje życie dla zbawienia ludzi,
Patronami wspólnoty są: św. Franciszek z Asyżu, św. Klara, św. Ojciec Pio z Pietrelciny, św. Faustyna Kowalska, św. Leopold Mandić i św. Teresa z Avila.


Działalność:
Zakonnicy powołani są, aby głosić Dobrą Nowinę, idąc za przykładem św. Franciszka, szczególnie troszcząc się o ubogich, zmarginalizowanych i poranionych. Aktualnie przyjmują pielgrzymów w duchu chrześcijańskiej miłości i świadczą im duchową pomoc, zajmują się formacją ludzi świeckich w ramach prowadzonego przez siebie stowarzyszenia, ponadto propagują praktykę wieczystej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Historia:
Bractwo Adoratorów Wieczystych Trójcy Świętej narodziło się w 2015 roku we Włoszech w środowisku wiernych pochodzących z Chorwacji, w dniu obłóczyn pięciu pierwszych braci. Dom wspólnoty powstał w San Giuseppe della Chiusa. Obecnie jest ona prywatnym stowarzyszeniem wiernych w diecezji Triest. Równocześnie zaczęła kształtować się gałąź żeńska. Rok później pierwsze dwie siostry przyjęły habity zakonne.

Strony www:
http://adoratoriperpetui.eu

Filmy: