2 października 2016

Sakramentyni Matki Bożej


Zgromadzenie Misjonarzy Sakramentynów Matki Bożej (SDN)
Congregatio Missionariorum Domini Nostrae Sanctissimi Sacramenti (Sacramentinus Dominae Nostrae)
Congregation of the Missionaries of Our Lady of the Blessed Sacrament
Congregazione dei Missionari Sacramentini di Nostra Signora
Congregación de los Misioneros Sacramentinos de Nuestra Señora
Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora
 

Data i miejsce założenia:
1929 rok - Brazylia

Założyciel:
o. Júlio Maria De LombaerdeLiczba zakonników na świecie: brak danych
Sakramentyni Matki Bożej obecni są w krajach: Brazylia, Angola.
Dom generalny: Brazylia (Manhumirim)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe, aktualnie zakonnicy nie noszą habitów, jedynie czasem na piersi zawieszony krzyż.Habit historyczny:

Szary habit z pelerynką przepasany szarym pasem wiązanym po lewej stronie, na piersi zawieszony krzyż zatknięty za pas, przy boku różaniec.
Używany również strój bez pelerynki.

Duchowość:
Duchowość zgromadzenia jest misyjna, eucharystyczna i maryjna.
Rys misyjny zaczerpnięty od założyciela ukierunkowuje Sakramentynów na ewangelizację ludzi, zwłaszcza ubogich i potrzebujących, wszelkimi dostępnymi środkami, tak aby Ewangelia przeniknęła do struktur społecznych i kultury.
Rys eucharystyczny, oprócz umiłowania Eucharystii, skłania także zakonników do stałej, dającej życie obecności wśród ludzi, na wzór Jezusa Chrystusa, który pozostał z ludźmi w Najświętszym Sakramencie.
Duch maryjny kieruje uwagę Sakramentynów na Matkę Bożą; od Niej uczą się oni zwracania uwagi na potrzeby ludzi. Jest Ona dla nich także Matką i Nauczycielką życia eucharystycznego.
Sposób życia i apostolstwa zakonników cechuje się miłością do Kościoła i głębokim poczuciem przynależności do niego, apostolstwem w duchu Kościoła wynikającego ze świadomości, że pracują w imieniu zgromadzenia, które otrzymało mandat Kościoła i dla Kościoła działa; ponadto charakteryzuje się miłością do ludzi, wśród których pracują, zarażając ich zapałem misyjnym oraz życiem wspólnotowym prowadzonym w duchu braterskim, wzorowanym na życiu pierwszych chrześcijan. Hasłem zgromadzenia są słowa: Miłość i poświęcenie.


Działalność:
Swój charyzmat zgromadzenie realizuje głównie w prowadzonych przez siebie parafiach, formację ludzi świeckich, ewangelizację za pomocą środków masowego przekazu.

Historia:
Sakramentynów Matki Bożej założył belgijski misjonarz o. Júlio Maria De Lombaerde. Do Brazylii przybył mając już doświadczenie pracy misyjnej w Afryce oraz duszpasterskiej w Holandii, Belgii i Francji.
Należac wówczas do Zgromadzenia Misjonarzy Św. Rodziny, wraz ze współbraćmi rozpoczął pracę w jednym z biednych regionów kraju. Ojciec Júlio był dla ludzi „wszystkim”: kapłanem, lekarzem, farmaceutą, dentystą, nauczycielem. Szukając bezskutecznie do pomocy jakichś sióstr zakonnych przyszła mu myśl założenia nowej wspólnoty. W 1916 roku w Macapá powołał więc do istnienia Córki Niepokalanego Serca Maryi, zwane Cordimariankami.
Niedługo później odczuł, że Bóg wzywa go, aby również założył męskie zgromadzenie misjonarzy poświęcających się służbie ludziom. Choć o. De Lombaerde był pewny wezwania Bożego, jednak nie uzyskał aprobaty u władz kościelnych. Posłuszny zaniechał działania. Przenoszony na różne placówki dotarł w końcu do Manhumirim. Dopiero tam pojawiła się możliwość utworzenia nowego zgromadzenia. Misjonarze Sakramentyni Matki Bożej oficjalnie zostali założeni w 1929 roku i są pierwszym męskim zgromadzeniem zakonnym założonym w Brazylii. O. De Lombaerde w tym samym roku powołał do istnienia jeszcze drugą wspólnotę żeńską: Sakramentynki Matki Bożej.


Strony www:
http://sacramentinos.org.br