4 września 2016

Krzyżowcy


Kanonicy Regularni Zakonu Świętego Krzyża (OSC)
Canonici Regulares Ordinis Sanctae Crucis
Canons Regular of the Order of the Holy Cross (Crosiers)
Canonici Regolari dell' Ordine della Santa Croce (Crocigeri)
Canónigos Regulares de la Orden de la Santa Cruz (Crucíferos)
Cônegos Regulares da Ordem da Santa Cruz (Crúzios)
Chanoines Réguliers de l'Ordre de la Sainte Croix (Crosiers)
Regularkanoniker des Ordens vom Heiligen Kreuz (Kreuzherren)
Orde van het Heilig Kruis (Kruisheren)
Ordo Salib Suci (Krosier)


Data i miejsce założenia:
1210 rok - Belgia

Założyciel:
bł. Theodore de CellesLiczba zakonników na świecie: 425 (w tym 269 kapłanów)  * dane z 2011 roku
Krzyżowcy obecni są w krajach: Belgia, Holandia, Niemcy, Austria, Włochy, USA, Brazylia, RD Kongo, Indonezja.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarnym pasem, czarny szkaplerz z wyszytym na piersi czerwono-białym krzyżem, czarna pelerynka z guzikami.

Przełożony generalny: fioletowy mucet zamiast pelerynki, na piersi zawieszony krzyż.Duchowość:
Charyzmat zakonu określają trzy słowa: wspólnota, modlitwa, służba.
Zgodnie z regułą św. Augustyna, według której żyją Krzyżowcy, kładą oni duży nacisk na życie wspólnotowe. Razem żyją, wspólnie modlą się i pracują. Modlitwa jest źródłem ich życia wewnętrznego. Zakonnicy pięć razy dziennie zbierają się na modlitwie. Szczególne miejsce zajmuje liturgia Eucharystyczna oraz Liturgia Godzin, która wyznacza rytm całego życia modlitewnego Krzyżowców. Po oddaniu Bogu chwały na modlitwie zakonnicy poświęcają się służbie Panu Jezusowi w osobach bliźnich poprzez różne formy działalności apostolskiej.
Centralne miejsce w duchowości zakonu zajmuje Krzyż Chrystusa, który jest znakiem nadziei i chwały. Kapłani i bracia są powołani, by wziąć w objęcia i głosić Krzyż Jezusa Chrystusa całym swoim życiem, pomagając ludziom odnaleźć nadzieję w cierpieniu i radość pośród codziennej walki.
Zewnętrznym wyrazem duchowości zakonu jest czerwono-biały krzyż wyszyty na szkaplerzu. Kolor czerwony oznacza Krew, a biały Wodę, które wypłynęły z przebitego boku Chrystusa po Jego śmierci na krzyżu. Czerwony przypomina zakonnikom także o ich czci do Eucharystii, a biały o ich chrzcie, ponadto czerwony symbolizuje cierpienie, a biały chwałę nieba, jaka czeka później. Główną patronką zakonu jest św. Otylia z Kolonii. /Konstytucje Krzyżowców/Działalność:
Zakonnicy prowadzą parafie, głoszą rekolekcje, zajmują się kierownictwem duchowym, duszpasterstwem więziennym, pomocą imigrantom, ludziom będącym w potrzebie, pracują w edukacji, opiekują się osobami starszymi, pełnią funkcję kapelanów.


Historia:
Założyciel zakonu bł. Theodore de Celles uczestnicząc w Trzeciej Wyprawie Krzyżowej do Ziemi Świętej, poznał w Jerozolimie Kanoników Regularnych Grobu Świętego. Przykład ich sposobu życia bardzo mu się spodobał. Po powrocie do Belgii, biskup diecezji Liege, któremu towarzyszył Theodore podczas krucjaty, mianował go kanonikiem katedry.
Wówczas Theodore zaczął myśleć o powołaniu do istnienia zakonu wzorowanego na Bożogrobcach. W 1210 roku wraz z czterema towarzyszami założył pierwszą wspólnotę zwaną Clairlieu w mieście Huy w Belgii. Sześć lat później udał się do Rzymu prosić papieża o potwierdzenie zgody na nowy zakon, co też uzyskał.W początkowym okresie zakonnicy znani byli jako Bracia Krzyża Świętego. Przyjęli regułę św. Augustyna; czas dzielili między modlitwę liturgiczną i apostolstwo. Szczególnie mocno angażowali się w prowadzenie domów gościnnych dla pielgrzymów, które zwane były wówczas szpitalami.
Pierwszy cios zakonowi przyniosła Reformacja. Drugi, jeszcze cięższy, Rewolucja Francuska i rządy napoleońskie. Na początku XIX wieku pozostały przy życiu tylko dwa klasztory w Holandii. W 1840 roku z powodu zakazu przyjmowania nowych członków wprowadzonego przez władze świeckie, zakon liczył zaledwie czterech zakonników. Po uchyleniu tego prawa w 1840 roku do zakonu zaczęła zgłaszać się duża liczba kandydatów, w tym księży diecezjalnych, dzięki temu zakon szybko się odrodził.Strony www:
Europa: www.osc-europe.org
Holandia: www.kruisheren.eu
USA: www.crosier.org
   - powołania: www.crosiervocations.org
Brazylia: www.cruzios.org.br
Indonezja: http://osc.or.id (nowicjat)