23 września 2016

Franciszkanki św. Jerzego Męczennika


Siostry Franciszkanki św. Jerzego Męczennika (FSGM)
Sisters of St. Francis of the Martyr St. George
Suore Francescane di San Giorgio Martire
Hermanas Franciscanas del Mártir San Jorge
Irmãs Franciscanas do Mártir São Jorge
Soeurs Franciscaines de Saint Georges Martyr
Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg (Thuiner Franziskanerinnen)
Franciscanessen van de H. Martelaar Georgius (Franciscanessen van Denekamp)
inna nazwa: Franciszkanki z Thuine

Data i miejsce założenia:
1869 rok - Niemcy

Założycielka:
m. M. Anselma BoppLiczba sióstr na świecie: ok. 1200
Franciszkanki św. Jerzego Męczennika obecne są w krajach: Niemcy, Holandia, Włochy, Albania, USA, Kuba, Brazylia, Japonia, Indonezja.
Dom generalny: Niemcy (Thuine)

Habit aktualny:

Niemcy - strój uroczysty: Czarny habit przepasany białym sznurem, czarny szkaplerz z białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyż, przy boku koronka franciszkańska.

Na co dzień używany strój uproszczony: habit bez szkaplerza przepasany paskiem.

USA: Czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyż.Brazylia: Strój świąteczny - habit i welon biały, na co dzień strój w kolorze szarym.

Indonezja: habit i welon biały.
Holandia: Strój świecki z granatowym welonem lub bez welonu, lub granatowy habit i welon.


Habit historyczny:


--------------------------------------------


Siostry w 1911 roku


--------------------------------------------


Siostry w 1963 roku


--------------------------------------------

Siostry w Niemczech w 1985 rokuDuchowość:
Życie w zjednoczeniu z Sercem Chrystusa stanowi istotę duchowości Franciszkanek św. Jerzego Męczennika. Dzięki temu zjednoczeniu odnowionemu i pogłębionemu we wspólnocie i osobistej modlitwie, a szczególnie przez nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, siostry mogą osobiście doświadczać miłosiernej miłości Chrystusa oraz czynić ją widzialną dla świata za pośrednictwem posługi apostolskiej.
Duchowość zgromadzenia wypływa ze słów Pisma Świętego: Będą patrzeć na Tego, którego przebili (J 19, 37). Zakonnice muszą więc odwrócić wzrok od wszystkiego innego, dlatego składają śluby zakonne, przez które całkowicie należą do Pana Jezusa oczekują wszystkiego od Niego i słuchają tylko Jego słów.
Siostry żyją duchem franciszkańskim, którego normą postępowania jest Święta Ewangelia. Jak inne franciszkańskie wspólnoty darzą wielką miłością wcielenie Syna Bożego i Jego mękę oraz Eucharystię, cechują się także radosną prostotą.
Życie duchowe zgromadzenia karmione jest codzienną Ofiarą Mszy Świętej, adoracją Najświętszego Sakramentu, Liturgią Godzin, medytacją, modlitwą różańcową, rozważaniem Drogi Krzyżowej, czytaniem duchowym, szczególnie Pisma Świętego, ponadto comiesięcznymi konferencjami duchowymi prowadzonymi przez kapłanów, corocznymi siedmiodniowymi rekolekcjami odprawianymi w milczeniu, natomiast każdy pierwszy piątek miesiąca to w zgromadzeniu dzień skupienia.


Działalność:
Siostry służą chorym w szpitalach jako pielęgniarki oraz w duszpasterstwie i administracji szpitali, otaczają opieką osoby starsze, kapłanów emerytów i chorych w hospicjach, wspomagają bezdomnych, wychowują i nauczają dzieci i młodzież w przedszkolach, szkołach oraz w ramach duszpasterstw młodzieżowych, prowadzą dom rekolekcyjny, służą pielgrzymom i posługują w sanktuariach, pracują w instytucjach kościelnych oraz w domach biskupich. Siostry starsze pełnią przed Najświętszym Sakramentem apostolstwo modlitwy stając się siostrami adoracji.Historia:
Ks. Gerhard Dall, proboszcz w Thuine, małej wiosce w północno-zachodnich Niemczech postanowił sprowadzić do swojej parafii siostry zakonne, które opiekowałyby się chorymi na panujący wówczas tyfus, mieszkańcami wsi oraz zajęłyby się osieroconymi wskutek epidemii dziećmi.
W 1857 roku przybyły do Thuine dwie zakonnice ze zgromadzenia sióstr Krzyża ze Strasburga. Jedną z nich była s. M. Anselma Bopp. Jednak w 1869 roku przełożona generalna wezwała siostry do powrotu do Strasburga, co oznaczało koniec posługi sióstr w Thuine. Matka Anselma stanęła przed dylematem: nie chciała pozostawić bez opieki mieszkańców wsi żyjących w skrajnym ubóstwie z drugiej strony związana była ślubem posłuszeństwa.


Po rozeznaniu woli Bożej postanowiła pozostać i przy wsparciu proboszcza i biskupa Osnabrück utworzyła nowe zgromadzenie, w centrum którego postawiła Najświętsze Serce Jezusa, przyjmując Regułę Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka z założeniem, aby być po prostu gotową do posłuszeństwa na wezwanie Boga.
Pierwsze siostry podejmowały się różnorodnych posług w zależności od aktualnych potrzeb. W dalszym ciągu opiekowały się chorymi, sierotami, pomagały ubogim mieszkańcom Thuine, towarzyszyły umierającym, otwarły dom dla chorych, którzy nie mogli już być pod opieką w domu, zajmowały się edukacją dzieci.
Zgromadzenie szybko się rozprzestrzeniało, zwłaszcza w diecezji Osnabrück. W 1887 roku, w chwili śmierci założycielki liczyło już 146 sióstr. Współcześnie również cieszy się powołaniami. Na szczególną uwagę zasługuje prowincja amerykańska zgromadzenia, do której, pomimo kryzysu powołań panującym w kraju, każdego roku zgłaszają się młode dziewczęta pragnące zostać zakonnicami.Strony www:
Niemcy:
  - www.franziskanerinnen-thuine.de
  - www.franziskanerinnen-schwagstorf.de 
Holandia: www.zustersvandenekamp.nl
USA: www.altonfranciscans.org
Kuba: www.arquidiocesisdelahabana.org/hermanas.htm
Brazylia: http://franciscanasfsgm.blogspot.com
Indonezja: http://fsgmindonesia.blogspot.com

Filmy: