23 sierpnia 2016

Służebnice Maryi z Brazylii


Zgromadzenie Służebnic Maryi z Brazylii (SMB)
Congregation of the Servants of Mary of Brazil
Congregazione delle Serve di Maria de Brasile
Congregación de las Siervas de María de Brasil
Congregação das Servas de Maria do Brasil
Congrégation des Servantes de Marie du Brésil
Kongregation der Dienerinnen Mariens von Brasilien


Data i miejsce założenia:
1917 rok - Brazylia

Założyciele:
m. M. Cecília de São José - Maria de Brito Pinto de Azevedo
m. M. Agostinha da Imaculada
ks. Nino Minelli

m. M. Cecília de São JoséLiczba sióstr na świecie: brak danych
Służebnice Maryi z Brazylii obecne są w krajach: Brazylia.
Dom generalny: Brazylia (Rio de Janeiro)


Habit aktualny:

Strój uroczysty: Czarny habit wycięty w szpic, biała bluzka z kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką.Strój codzienny: Beżowy lub biały habit o kroju sukienki, biały welon lub strój świecki.Habit historyczny:

Duchowość:
Służebnice Maryi z Brazylii żyją według reguły św. Augustyna. Charyzmatem zgromadzenia jest głoszenie miłosiernego współczucia Boga względem Jego stworzeń. Siostry wypełniają to zadanie czynem, służąc potrzebującym. W każdym z nich starają się rozpoznać oblicze cierpiącego Chrystusa, wedle słów Ewangelii: Byłem głodny, a daliście Mi jeść… (Mt 25, 31-46).
Duchowość zgromadzenia skupia się na kontemplacji Maryi stojącej pod krzyżem Jezusa, Ponadto życie duchowe sióstr karmi się Eucharystią, słowami Pisma Świętego, liturgią, gorliwą modlitwą, stałym nabożeństwem i miłością do Matki Bożej Bolesnej. Cnotami szczególnie bliskimi Służebnicom Maryi są prostota, pokuta, pokora, radość, współczucie i miłosierdzie, bezwarunkowe przebaczenie.Działalność:
Zadania apostolskie pełnione przez zgromadzenia to edukacja dzieci i młodzieży ubogiej, troska o młodzież zagrożoną demoralizacją, a także opieka nad osobami starszymi, chorymi, samotnymi i opuszczonymi.


Historia:
Założycielka zgromadzenia matka M. Cecília de São José będąc zakonnicą w Zgromadzeniu Małych Sióstr Bożej Opatrzności, gdzie znana była jako M. Candida de Castro, otwarła dom dla osieroconych dzieci w São Gonçalo koło Rio de Janeiro. Tu odkryła plan Boga, który wzywał ją do założenia nowej wspólnoty zakonnej. Służąc dzieciom wraz ze swoją towarzyszką m. Marią Agostinha da Imaculada, spotkała ks. Nino Minelli, wielkiego czciciela Matki Bożej, który żywo zainteresował się działalnością sierocińca i roztoczył duchową opiekę nad siostrami.
W 1917 roku powołali oni do istnienia Sodalicję Służebnic Maryi Niepokalanej, jednocześnie zwracając się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o uznanie jej za zgromadzenie zakonne. Stolica Apostolska udzieliła zgody pod warunkiem agregacji jej do jakiegoś istniejącego zakonu. Pięć lat później wspólnota została agregowana do Serwitów, zakonu o duchowości podobnej do nowoutworzonej wspólnoty sióstr. Dziś Służebnice Maryi z Brazylii są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.Strony www:
www.servita.com.br