2 czerwca 2016

Służebnice Niepokalanej-Dzieciątka


Zgromadzenie Służebnic Niepokalanej-Dzieciątka (EIN)
Congregation of the Slaves of the Immaculate Child
Congregazione delle Ancelle dell'Immacolata Bambina
Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña
Congrégation des Servantes de l'immaculée Fillette

Data i miejsce założenia:
1901 rok - Meksyk

Założyciele:
ks. Federico Salvador y Ramón
m. M. Rosario ArrevillagaLiczba sióstr na świecie: 324  * dane z 2008 roku
Służebnice Niepokalanej-Dzieciątka obecne są w krajach: Meksyk, Nikaragua, Kostaryka, Brazylia, Argentyna, USA, Maroko, Hiszpania, Włochy.
Dom generalny: Hiszpania (Madryt)

Habit aktualny:

Jednolity strój świecki: biała bluzka, czarna kamizelka i czarna spódnica, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony medal.
Możliwy także strój bez welonu.Habit historyczny:Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia polega na ożywieniu w Kościele wyniszczenia Chrystusa Sługi, poprzez naśladowanie Maryi Służebnicy Pańskiej, zawsze szukając większej chwały Bożej oraz pracując nad rozszerzeniem Królestwa Bożego poprzez ewangelizację i edukację chrześcijańską skierowaną przede wszystkim do najbardziej potrzebujących moralnie, intelektualnie czy materialnie.
Szczególnym rysem duchowości sióstr jest naśladowanie Maryi Niepokalanej w tajemnicy Jej dzieciństwa, które jest obrazem duchowego dziecięctwa wymaganego przez Pana Jezusa: Jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego (Mt 18,3), a które Maryja spełniła w doskonały sposób. W praktyce dziecięctwo to przejawia się w postawie pokory i prostoty, ufnego zawierzenia Bogu, poddania się prowadzeniu przez Ducha Świętego; to przeżywanie na co dzień Bożego synostwa, ale i troska, by stać się odbiciem miłości i czułości Boga wobec świata.
Ponadto siostry starają się odznaczać duchem: wyniszczenia - rozumianego nie jako samounicestwienie, ale jako całkowite oddanie siebie, idąc za przykładem Chrystusa, który w Eucharystii jest łamany i dzielony, pozbawiony wszystkiego, aby dać całego Siebie z miłości; duchem posłuszeństwa – poszukującego woli Bożej oraz duchem służby – będącego przejawem miłości chrześcijańskiej.


Działalność:
Głównym apostolstwem zgromadzenia jest prowadzenie szkół, ponadto siostry prowadzą internaty, szkółki niedzielne, katechizują oraz włączają się w duszpasterstwo parafialne, mając zawsze na uwadze, by w pierwszej kolejności służyć ubogim i najbardziej potrzebującym.

Historia:
Rosario Arrevillaga wychowała się w pobożnej meksykańskiej rodzinie odznaczającej się głęboką miłością do Matki Bożej. W miarę pogłębiania życia duchowego coraz bardziej odkrywała w Osobie Boga prawdziwego Ojca. W 1880 roku otrzymała w darze wizerunek Maryi jako Dzieciątka; od tego momentu zapałała wielką miłością do Niepokalanej w tajemnicy Jej dzieciństwa.
Kult Niepokalanego Dzieciątka narodził się w Meksyku niedługo wcześniej, ale stał się bliski zapomnieniu. Rosario Arrevillaga została gorliwą apostołką tego nabożeństwa; zainicjowała też budowę świątyni, w której pielęgnowanoby tą pobożność. Przemierzając ulice w poszukiwaniu funduszy na budowę kościoła widziała wiele dzieci osieroconych lub porzuconych z powodu ubóstwa rodziców. Chciała się nimi zająć.


Federico Salvador y Ramón był hiszpańskim księdzem, który pewnego dnia przeżył duchowe doświadczenie, w którym odnalazł swoje miejsce w Kościele: odkrywać Boży plan dla niego i dla wszystkich ludzi i służyć Jezusowi-Słudze, a w Nim wszystkim potrzebującym. Żywił też gorące nabożeństwo do Maryi wierząc, że konieczne jest bycie Jej sługą, aby stać się doskonałym sługą Pana Jezusa. Należał do Bractwa Kapłańskiego Pracowników Diecezjalnych. Boża Opatrzność sprawiła, że został wysłany do Meksyku, gdzie pełnił różne funkcje.
W 1900 roku w stolicy kraju, w mieście Meksyk spotkał Rosarię, której został kierownikiem duchowym. Był to czas odkrywania woli Bożej względem nich, która zaowocowała założeniem w 1901 roku nowej wspólnoty zakonnej. Ich duchowe doświadczenia określiły jego charyzmat, a także rodzaj apostolstwa, którym stała się religijna edukacja i wychowanie biednych i opuszczonych dzieci.


Strony www:
https://einmexico.wordpress.com