23 czerwca 2016

Karmel Apostolski Matki Bożej z Betlejem


Karmel Apostolski Matki Bożej z Betlejem
Apostolic Carmel of Our Lady of Bethlehem
Carmelo Apostolico di Nostra Signora di Betlemme
Carmelo Apostólico de Nuestra Señora de Belén
Carmel Apostolique Notre-Dame de Bethléem


Data i miejsce założenia:
1852 rok - Francja

Założyciele:
ks. Gilbert Bauduz
m. Marie Guillet

Liczba sióstr na świecie: 28
Siostry Karmelu Apostolskiego Matki Bożej z Betlejem obecne są w krajach: Francja, Kolumbia.
Dom generalny: Francja (Nantes) 


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. Aktualnie siostry noszą świecki strój w kolorze brązowym, na piersi zawieszony medal zgromadzenia. 
W czasie modlitwy i uroczystości biały płaszcz chórowy.
Habit historyczny:


Karmel Apostolski Matki Bożej z Betlejem to zgromadzenie zakonne powstałe w 1852 roku w Nantes we Francji. Jego początki sięgają dnia, gdy ks. Gilbert Bauduz kapłan diecezji Nantes przygarnął dwójkę osieroconych dzieci i powierzył je opiece Marie Guillet, karmelitańskiej tercjarce.
Niebawem liczba potrzebujących pomocy dzieci zaczęła rosnąć. Jednocześnie z pomocą Marie Guillet w pracy wychowawczej zaczęły przychodzić kolejne tercjarki. Właśnie z tej grupy kobiet narodziło się nowe zgromadzenie zakonne o duchowości karmelitańskiej, oficjalnie agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych w 1920 roku. Opieka nad osieroconymi dziećmi stała się głównym celem sióstr.


Współcześnie wspólnota jest zgromadzeniem na prawie diecezjalnym. Siostry z Karmelu Apostolskiego posługują w domach dziecka oraz wspierają rodziny przeżywające trudności. W 2005 roku siostry zaczęły wspierać inicjatywę Karmelitów Bosych w Kolumbii polegającą na stworzeniu kompleksu zwanego Miasto Boga, w którym opiekę i edukację znalazły osierocone dzieci, pomocą otaczane są rodziny w trudnej sytuacji życiowej, opiekę znajdują także najbardziej potrzebujący ludzie w podeszłym wieku. Współpraca ta zaowocowała prośbą o osiedlenie się sióstr w Kolumbii i stałe zaangażowanie w to dzieło. 
Początkowo siostry obawiały się podjąć tego zadania, gdyż zgromadzenie było małe liczebnie, a większość zakonnic starsza już wiekiem, jednak w 2006 roku zdecydowano się wysłać trzy siostry do Kolumbii. Bóg wynagrodził i pobłogosławił zaufanie sióstr. Wkrótce zaczęły pojawiać się pierwsze powołania z Kolumbii, dając zgromadzeniu doświadczającego kryzysu powołań we Francji, nadzieję na dalsze istnienie.

Dom generalny:
Carmel Apostolique Notre-Dame de Bethléem
4, rue Sensive du Tertre
B.P. 12209
44322 NANTES CEDEX 3
France
pribethleem@wanadoo.fr

Filmy: