4 czerwca 2015

Przymierze Najświętszej Maryi


Przymierze Najświętszej Maryi (ASM)
Aliança de Santa Maria
Alianza de Santa María
Alliance of Saint Mary
Alleanza di Santa Maria
Alliance de Sainte-Marie
Allianz der Heiligen Maria

Data i miejsce założenia:
1966 rok - Portugalia

Założycielki:
m. Clara de Vasconcelos Pereira
m. Maria Áurea Ferreira Soares

Liczba sióstr na świecie: 32   * dane z 2014 roku
Siostry Przymierza Najświętszej Maryi obecne są w krajach: Portugalia
Dom generalny: Portugalia (Guimarães)

Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia.

W czasie uroczystości siostry zakładają białą pelerynę z niebieskim krzyżem oraz z kapturem niebieskim po wewnętrznej stronie.Duchowość:
Celem sióstr Przymierza Najświętszej Maryi jest współpraca w dziele ewangelizacji, poprzez niesienie Chrystusa światu za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi.
Główne miejsce w duchowości zgromadzenia zajmuje orędzie Matki Bożej przekazane w Fatimie, którym siostry żyją i szerzą jego znajomość innym. Zgodnie z nim siostrom bliska jest idea poświęcenia i wynagrodzenia Bogu za grzechy, nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca oraz modlitwa różańcowa. Ponadto kładą nacisk na centralne miejsce Boga w swoim życiu, miłość do Pana Jezusa w Eucharystii, Niepokalanego Serca Maryi i Kościoła, dążenie do świętości i gorliwość apostolską. Orędzie fatimskie wymaga od sióstr sposobu życia zakorzenionego w prawdach Ewangelii.
Zakonnice składają cztery śluby zakonne. Oprócz tradycyjnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, składają jeszcze ślub jedności, która najlepiej charakteryzuje ducha wspólnoty.


Działalność:
Działalność apostolska zgromadzenia skupia się przede wszystkim na szerzeniu orędzia fatimskiego przede wszystkim w ramach prowadzonych przez siostry kilku grup duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym w ramach Narodowej Krucjaty Różańcowej. Siostry pomagają również w duszpasterstwie parafialnym w zależności od aktualnych potrzeb, organizują obozy letnie i rekolekcje dla młodzieży i dorosłych.

Historia:
Przymierze Najświętszej Maryi narodziło się w Portugalii w mieście Porto w 1966 roku za sprawą dwóch nauczycielek Clary de Vasconcelos Pereira i Marii Áurea Ferreira Soares, które przejęte wagą fatimskiego orędzia, postanowiły wiernie przekazywać przesłanie Matki Bożej. Z czasem w ramach pracy apostolskiej zaczęły powstawać różne ruchy dla świeckich skupione wokół fatimskiego orędzia oraz modlitwy różańcowej.
Wspólnota została zatwierdzona przez biskupa diecezji Braga w 1985 roku jako stowarzyszenie wiernych. Jako zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym została erygowana w 2002 roku. Siostry złożyły wówczas śluby wieczyste, a najmłodsze - śluby czasowe.


Dom Generalny:
Aliança de Santa Maria
Rua de Santa Maria, 2
4810-443 Guimarães
tel.: 253416144
e-mail: aliancasantamaria@gmail.com

Filmy: