15 czerwca 2015

Katarzynki


Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy (CSC)
Congregatio Sororum Sanctae Catharinae Virginis et Martyris
Congregazione delle Suore di Santa Caterina Vergine e Martire
Congregation of the Sisters of st Catherine, Virgin and Martyr
Congregación de las Hermanas de Santa Catalina Virgen y Mártir
Congregação das Irmãs de Santa Catarina Virgem e Mártir (Catarinas)
 
Šv. Mergelės ir Kankinės Kotrynos Seserų Kongregacija (Kotrynietės)
Congrégation des Soeurs de Sainte-Catherine Vierge et Martyre
Kongregation der Schwestern von der hl. Jungfrau und Martyrin Katharina (Katharinenschwestern)


Data i miejsce założenia:
1571 rok - Niemcy

Założycielka:
bł. Regina ProtmannLiczba sióstr na świecie: 633 (w Polsce: ok. 139)  * dane z 2012 roku
Katarzynki obecne są w krajach: Polska, Litwa, Białoruś, Rosja, Niemcy, Włochy, Brazylia, Togo, Benin, Kamerun, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Grottaferrata)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Polska, Niemcy, Białoruś, Rosja: czarny habit z białym kołnierzykiem, czarny welon z biała wypustką, na piersi zawieszony krzyż wpisany w koło.Możliwy także szary habit i czarny welon.

Możliwy także strój szary.
Katarzynki na Filipinach
W Afryce: beżowy habit o kroju sukienki z kołnierzykiem o rogach prostych, beżowy lub welon. Możliwy także taki sam strój w kolorze białym.

Katarzynki w Brazylii
Katarzynki na LitwieHabit historyczny:

Duchowość:
Zasadnicze rysy duchowości Katarzynek to głębokie zjednoczenie z Bogiem, pełne miłości nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa, rozważanie Pisma Świętego, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, duch pokuty i umartwienia, łączenie kontemplacji z apostolstwem, stała gotowość do służby Kościołowi i ludziom na wzór Jezusa Miłosiernego Sługi, której przyświeca zdanie często powtarzane przez założycielkę, a które stało się zarazem hasłem wspólnoty: Jak Bóg chce.
Zgromadzenie charakteryzuje się głęboką czczą do Chrystusa Eucharystycznego. Siostry z gorliwością codziennie uczestniczą w Ofierze Eucharystycznej oraz odprawiają adorację Najświętszego Sakramentu, a która w pierwsze piątki miesiąca trwa trzy godziny. Praktykowane jest także nabożeństwo czterdziestogodzinne przed Wielkim Postem. Ponadto wszystkie ważniejsze decyzje podejmowane przez zgromadzenie poprzedza adoracja Najświętszego Sakramentu.
Katarzynki cechują się również miłością do Matki Bożej, Której zgromadzenie oddało się specjalnym aktem, ponadto siostry oddają kult swojej patronce św. Katarzynie Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy.


Działalność:
Apostolstwo Katarzynek obejmuje posługę chorym w szpitalach, domach opieki i w domach prywatnych, opiekę nad księżmi w podeszłym wieku, pracę wychowawczą w szkołach, przedszkolach i domach dziecka, katechizację, posługę wśród samotnych matek oraz pracę w parafiach w charakterze zakrystianek, kancelistek, organistek. Siostry troszczą się o wystrój kościołów, o szaty i paramenty liturgiczne, wypiekają komunikanty i opłatki, ponadto pracują w instytucjach kościelnych.

Historia:
Zgromadzenie zostało założone w Braniewie na Warmii – dziś miasto w Polsce, wówczas niemieckie – gdzie urodziła się i żyła jego założycielka bł. Regina Protmann. Pochodziła z bogatej rodziny, ale wychowywana była w ufności do Boga i przywiązaniu do Kościoła. Pomimo zalewającej kraj fali protestantyzmu jej rodzina pozostała wierna wierze katolickiej. Z czasem Reginę coraz silniej pociągał Chrystus cierpiący na krzyżu, którego widziała samotnego i niezauważonego w ludziach chorych, bezradnych, wykorzystywanych, wyrzuconych poza nawias społeczeństwa. 
W 1571 roku, mając 19 lat, opuściła dom rodzinny i wraz z dwiema innymi dziewczętami zamieszkała w starym domu, w biedzie i zimnie, co uważane jest za moment narodzin zgromadzenia. Regina wraz z coraz liczniejszymi towarzyszkami odwiedzała chorych w ich domach, opatrywała rany, przygotowywała lekarstwa, podnosiła na duchu, wspomagała materialnie biednych, dostarczała im posiłki, opieką objęła sieroty. Dla dziewcząt otworzyła szkołę, ucząc czytania, pisania, prac ręcznych a przede wszystkim wychowując w chrześcijańskich wartościach. Z wielką gorliwością dbała o wystrój i piękno kościołów, szyjąc obrusy i wykonując świece.


Wspólnota przybierała coraz bardziej zakonny charakter, choć nowatorski jak na ówczesne czasy, kiedy życie zakonne żeńskie zasadniczo było ściśle klauzurowe. Tymczasem pierwsze Katarzynki żyły ślubami zakonnymi, we wspólnej modlitwie i pracy lecz wychodziły poza mury swoich klasztorów do ludzi chorych i potrzebujących pomocy. Bł. Regina napisała Regułę, którą zatwierdził miejscowy biskup, a siostry powierzyła św. Katarzynie Aleksandryjskiej, patronce kościoła w Braniewie.

Strony www:
Polska: www.katarzynki.org.pl
Niemcy: www.katharinenschwestern.de
Litwa: www.santacaterina.lt
Brazylia:
 - prow. Sul-Brasileira: www.acsc.com.br
 - prow. Petrópolis: www.madreregina.com.br