5 czerwca 2015

Misjonarze Ekumeniczni


Misjonarze Ekumeniczni (ME)
Missionari Ecumenici
Ecumenical Missionaries
Misioneros Ecumenicos
Missionários Ecumênicos


Data i miejsce założenia:
1944 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Giulio M. PenitentiLiczba zakonników na świecie: brak danych
Misjonarze Ekumeniczni obecni są w krajach: Włochy, Meksyk.
Dom generalny: Włochy (Riano)


Habit aktualny:

Szary habit przepasanym czarny paskiem, szary szkaplerz, na piersi zawieszony krzyżyk. Stroju dopełnia czarny płaszcz.
Na co dzień możliwy jednolity strój świecki: biała koszula, szara lub czarna kamizelka i szare spodnie.


Duchowość:
Źródłem charyzmatu Misjonarzy Ekumenicznych jest modlitwa Pana Jezusa skierowana do Ojca: Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17, 21). Powołaniem zgromadzenia jest więc modlitwa i praca na rzecz przywrócenia jedności chrześcijan.
Poprzez życie ślubami zakonnymi zakonnicy chcą dawać świadectwo ewangelicznej wierności Kościołowi: jego nauce i hierarchii. Od ich zjednoczenia z Kościołem zależy wartość i płodność ich ekumenicznego powołania. Pamiętając na słowa Psalmu: Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą (Ps 127, 1) starają się w pierwszej kolejności modlić o jedność chrześcijan. Ponadto muszą być ludźmi głębokiego życia wewnętrznego, aby osiągnąć doskonałość miłości, gdyż zgodnie z nauką Kościoła nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany.
Duchowość zgromadzenia zakłada uległość wobec natchnień Ducha Świętego. Ponadto skupia się wokół Ofiary Eucharystycznej jako widzialnego znaku i źródła jedności dla ludu Bożego. Ważne miejsce zajmuje Maryja, która jest Matką Jezusa Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół; następnie św. Michał Archanioł jako opiekun narodu wybranego i obrońca prawdy przed siłami zła. Czcią otaczany jest również św. Juda Tadeusz.
Założyciel nauczał zakonników, że ich domem jest Kościół, parafią - świat, ojczyzną - niebo, wielkością - pokora, zwycięstwem - posłuszeństwo, a bronią – miłość. Natomiast prawdziwy Misjonarz Ekumeniczny ma mieć odwagę pionierów, krew męczenników, kolana świętych i oczy proroków.
Sposób życia prowadzony jest na wzór pierwszych wspólnot chrześcijańskich - w duchu rodzinnym, w braterskiej miłości, życzliwości, szacunku i wzajemnym zrozumieniu.


Działalność:
Działalność apostolska zgromadzenia obejmuje trzy obszary: modlitwę w intencji jedności chrześcijan, szerzenie wiedzy i świadomości wśród katolików dążącą do ich otwarcia się na potrzeby ekumenizmu, oraz podejmowanie się różnego rodzaju inicjatyw ekumenicznych wraz z innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

Historia:
Ks. Giulio M. Penitenti wraz z pojawieniem się powołania do kapłaństwa otrzymał również wrażliwość na problem podziału między wyznawcami Chrystusa. Kwestia ta była obecna w czasie jego kapłańskiej posługi. Wreszcie doprowadziła go do założenia wspólnoty zakonnej, ludzi pragnących jak on, poświęcić całe swoje życie na rzecz jedności chrześcijan poprzez modlitwę i pracę. Stało się to w Rzymie w 1944 roku. 
Początkowo wspólnota nosiła nazwę Dom Małych Pracowników. Składała się z trzech gałęzi zakonników, sióstr zakonnych i świeckich wspomagających pracę zgromadzenia w swoich środowiskach. Pierwsze zatwierdzenie kościelne otrzymała w 1951 roku.
Niewielki dom macierzysty zgromadzenia, który ostatecznie został ustanowiony w miejscowości Riano na północ od Rzymu stał się z czasem prężnym centrum ekumenicznym.

Strony www:
Włochy: www.taddeide.it
Meksyk: www.misionerosecumenicos.org