17 lipca 2014

Terezjanki z Basankusu


Instytut Diecezjalny Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezusa z Basankusu (STB)
*Institut diocésain des Soeurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
de Basankusu (Sœurs Thérésiennes de Basankusu)
*Diocesan Institute of Sisters of St. Therese of the Infant Jesus 

(Teresian Sisters of Basankusu)
*Instituto Diocesano de las Hermanas de Santa Teresa del Niño Jesús
de Basankusu (Hermanas Teresianas de Basankusu)
*Instituto Diocesano das Irmãs de Santa Teresa do Menino Jesus
de Basankusu (Irmãs Teresianas de Basankusu)
*Istituto Diocesano delle Suore di Santa Teresa del Bambino Gesù
di Basankusu (Suore Teresiane di Basankusu)


Data i miejsce założenia:
1975 rok – Kongo-Rep.Dem.

Założyciel:
bp Ignace Matondo CICMLiczba sióstr na świecie: 53 (w tym 45 profeski, 4 nowicjuszki,
4 postulantki)  * dane z 2013 roku
Terezjanki z Basankusu  obecne są w krajach: Kongo-Rep.Dem.
Dom generalny: Kongo-Rep.Dem. (Basankusu)


Strój aktualny:

Strój zwykle jednolity: bluzka i długa spódnica najczęściej w kolorze niebieskim, na głowie zawiązana chusta, na piersi zawieszony krzyżyk.
Duchowość:
Zgromadzenie podąża duchowymi śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jest to tzw. mała droga dziecięctwa duchowego, której najważniejszymi cechami są miłość, pokora i prawda o swojej słabości i małości wobec Stwórcy, która pociąga za sobą wdzięczność za Jego dary, zaufanie i powierzenie się Bożej Opatrzności, to także rozmiłowanie się w tym, co małe i niepozorne. Charyzmat zgromadzenia streszcza się w słowach: Wszystkie dzieci tego samego Ojca Niebieskiego. Za przykładem swojej patronki siostry mają wielkie nabożeństwo do Matki Bożej.
Centralnym miejscem każdego klasztoru jest kaplica, a modlitwy wspólnotowe są jednym z najważniejszych wydarzeń każdego dnia. Modlitwa ta obejmuje: Mszę Świętą, Liturgię Godzin, adorację Najświętszego Sakramentu, czuwania modlitewne, Drogę Krzyżową, Różaniec, lekturę duchową, Lectio Divina oraz rachunek sumienia.


Działalność:
Siostry podejmują się różnorodnych działań apostolskich: prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, sierocińce, dom dla kobiet zagrożonych lub będących ofiarami przemocy, uczą kobiety czytać i pisać, pomagają dzieciom ulicy, ubogim, starszym, pracują w opiece medycznej w ośrodkach zdrowia, włączają się również w pracę duszpasterską w diecezji.

Historia:
W 1927 roku przyjechała z Belgii do Konga do Basankusu pierwsza grupa sióstr Matki Bożej - Ten Bunderen do pomocy w pracy miejscowym misjonarzom. Siostry zajęły się edukacją dziewcząt, opieką nad chorymi w szpitalu oraz pracą duszpasterską w parafii.
W 1961 roku pierwsze kongijskie dziewczęta wyraziły chęć wstąpienia do zgromadzenia. Zbiegło się to z zachętą Kościoła lokalnego skierowaną do wspólnot zakonnych do przyjmowania Afrykanek w swoje szeregi. Siostry postanowiły więc otworzyć nowicjat w Basankusu. Trzy lata później pierwszych pięć kandydatek po ukończeniu nowicjatu złożyło swoje pierwsze śluby zakonne. W 1972 roku w zgromadzeniu było już jedenaście sióstr Kongijek.
W tym samym roku rekolekcje siostrom głosił o. Ignace Matondo Kwa Nzambi CICM, który niedługo później został mianowany biskupem Basankusu. Przekonany o konieczności budzenia miejscowych powołań zakonnych uważał, że najlepiej robiłoby to rodzime zgromadzenie, zakorzenione w afrykańskiej kulturze. W porozumieniu z belgijskimi siostrami zwrócił się do sióstr Kongijek z propozycją przyłączenia się do nowego zgromadzenia, które chciał utworzyć. Wszystkie afrykańskie zakonnice zgodziły się i w 1975 roku opuściły oficjalnie wspólnotę sióstr Matki Bożej, dając początek diecezjalnemu zgromadzeniu sióstr Terezjanek. Belgijskie siostry odstąpiły część swojego klasztoru w Basankusu nowej wspólnocie, pomagały też w formacji kandydatek. W 1996 roku siostry Matki Bożej opuściły Kongo i powróciły do Belgii przekazując Terezjankom swoje placówki i dzieła apostolskie.
Bp Ignace Matondo już od czasów studiów seminaryjnych miał duże nabożeństwo do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dlatego to jej duchowość uczynił drogą nowego zgromadzenia.

Strony www:
http://stbasankusu.blogspot.com