12 lipca 2014

Franciszkanie z Brooklynu

  
Bracia Franciszkanie Trzeciego Zakonu Regularnego z Brooklynu (OSF)
*Franciscan Brothers of the Third Order Regular of Brooklyn
(Franciscan Brothers of Brooklyn)
*Fratelli del Terz'Ordine Regolare di San Francesco d'Assisi di Brooklyn (Fratelli Francescani di Brooklyn)
*Hermanos Franciscanos de la Tercera Orden Regular de Brooklyn
(Hermanos Franciscanos de Brooklyn)
*Irmãos Franciscanos da Terceira Ordem Regular de Brooklyn
(Irmãos Franciscanos de Brooklyn)
*Frères Franciscains du Tiers-Ordre franciscain Régulier de Brooklyn
(Frères franciscains de Brooklyn)
*Franziskaner-Brüder des Regulierten Dritten Ordens von Brooklyn (Franziskaner-Brüder von Brooklyn)

Zgromadzenie złożone z braci zakonnych (bez święceń kapłańskich).

Data i miejsce założenia:
1858 rok - USA

Liczba zakonników na świecie: 80  * dane z 2008 roku
Franciszkanie z Brooklynu obecni są w krajach: USA
Dom generalny: USA (Nowy Jork – Brooklyn)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany białym sznurem, brązowy kaptur, przy bok koronka franciszkańska.Duchowość:
Jak każdego franciszkańskiego zgromadzenia, życie Franciszkanów z Brooklynu polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, w czystości i bez własności. Aby Ewangelia stała podstawową regułą życia, bracia zgłębiają jej słowa i zachowują je w swoich sercach. Konieczne też jest dążenie do ciągłego nawrócenia.
Codzienność braci jest prosta i uboga, przepojona modlitwą. Ich głównym celem jest świadectwo poświęcenia się Bogu, dlatego Chrystus znajduje się w centrum życia zakonników.
Ważne miejsce zajmuje także wspólnota, która powinna odznaczać się braterską miłością objawiającą się w czynach, a więc we wzajemnej trosce o potrzeby współbraci. Franciszkanie starają się być braćmi także dla tych, z którymi spotykają się na co dzień.
Zakonnicy są członkami Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka. Nie przyjmują święceń kapłańskich, zgromadzenie składa się więc z samych braci zakonnych.

 
Działalność:
Tradycyjnym polem apostolstwa Franciszkanów z Brooklynu jest edukacja. Bracia prowadzą szkoły podstawowe, średnie oraz wyższe. Współcześnie działalność zgromadzenia została rozszerzona także o pomoc w pracy duszpasterskiej w parafiach oraz wśród więźniów, bracia pracują również z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także w instytucjach diecezjalnych.

Historia:
Zgromadzenie powstało w 1858 roku w Nowym Yorku. W tym roku przybyła z Irlandii do USA na zaproszenie biskupa Loughlin’a grupa braci należących do zgromadzenia Franciszkanów Tercjarzy z Mountbellew, aby rozpocząć posługę wśród imigrantów zwłaszcza poprzez edukację biednej, młodzieży męskiej. Bracia osiedlili się w dzielnicy Brooklyn stając się autonomiczną wspólnotą.
Od samego początku zgromadzenie otwierało szkoły różnego typu, w tym uczelnie wyższe, w których bracia pracowali głównie jako nauczyciele. Z biegiem lat obejmowali również szkoły parafialne.

Strony www:
www.franciscanbrothers.org