7 lipca 2014

Kompasjonistki Służebnice Maryi


Siostry Kompasjonistki Służebnice Maryi (CSM)
Suore Compassioniste Serve di Maria
Compassionist Sisters Servants of Mary
Hermanas Compasionistas Siervas de María
Irmãs Compassionistas Servas de Maria
Soeurs Compassionnistes Servites de Marie


Data i miejsce założenia:
1869 rok - Włochy

Założycielka:
bł. Maria Magdalena od Męki Pańskiej - Costanza StaraceLiczba sióstr na świecie: 334   *dane z 2008 roku
Kompasjonistki Służebnice Maryi obecne są w krajach: Włochy, Kanada, Meksyk, Chile, Indie, Filipiny, Indonezja.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Czarny habit o półokrągłym wycięciu pod szyją, na głowie czarny prosty welon z biała wypustką, profeski wieczyste: na piersi po lewej stronie przypięty znak z literami „IHS”.

W Indiach, na Filipinach i w Indonezji na co dzień habit szary, welon czarny.


Habit historyczny:

Duchowość:
Nazwa Kompasjonistki pochodzi od włoskiego słowa compassione oznaczającego współczucie, litość.
Tajemnica Kalwarii stoi w centrum duchowości zgromadzenia. Jej istotę stanowi współczucie dla Ukrzyżowanego Jezusa i Matki Bożej Bolesnej, które pociąga za sobą żal za grzechy. Również misja zgromadzenia wypływa ze współczucia. Inspiracją są słowa Pana Jezusa: A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza (Mt 9, 36).
Zgodnie z nauką założycielki Kompasjonistki starają się naśladować we własnych wspólnotach jedność osób Trójcy Świętej, której doskonałym odzwierciedleniem była Święta Rodzina, a także pierwotna wspólnota Apostołów. Za największy dar Boga uważają Eucharystię, dzięki której żyją i poruszają się w Bogu i są z Nim zjednoczone. Drugim po Eucharystii wielkim darem Boga według założycielki jest życie wspólnotowe, dzielenie ze sobą dóbr duchowych i materialnych. Każda wspólnota klasztorna stara się dążyć do tego, aby być obrazem Kościoła, małymi domowymi kościołami.
Przykładem codziennego życia jest dla sióstr ukryte życie Pana Jezusa w Świętej Rodzinie w Nazarecie. Oznacza to gorliwe wypełnianie swoich obowiązków i ofiarowanie ich Bogu dla dobra Kościoła. Wówczas nawet najzwyklejsze rutynowe prace, jak sprzątanie, gotowanie, stają się narzędziem zabawienia.
Zgromadzenie otacza szczególnym nabożeństwem siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów, z którym Kompasjonistki są duchowo złączone, oraz św. Filipa Benicjusza.Działalność:
Aktualnie apostolstwo zgromadzenia obejmuje przede wszystkim opiekę i edukację dzieci i młodzieży oraz troskę o ludzi starszych. Kompasjonistki prowadzą liczne przedszkola i szkoły, akademiki, sierocińce i domy opieki dla ludzi w podeszłym wieku. Ponadto włączają się w duszpasterstwo parafialne, młodzieżowe i powołaniowe oraz katechizację. W Chile ponadto pomagają w pracy duszpasterskiej tam, gdzie brak jest kapłana, w Indiach wychodzą naprzeciw ludzi odrzuconych przez społeczeństwo, także w zakresie opieki medycznej. Charyzmat współczucia czyni jednak zgromadzenie otwarte na każdy rodzaj działalności apostolskiej.


Historia:
Założycielka zgromadzenia bł. Maria Magdalena od Męki Pańskiej - Costanza Starace w latach młodzieńczych kształciła się w szkole prowadzonej przez zakonnice. Panująca tam atmosfera modlitwy i poświęcenie sióstr wzbudziły w Magdalenie powołanie do życia zakonnego. Marzyła o klasztorze kontemplacyjnym, jednak z przyczyn zdrowotnych po krótkim czasie musiała go opuścić. Mając 20 lat została więc tercjarką w zakonie serwitów. Na prośbę biskupa Castellammare di Stabia nauczała katechizmu. Gdy w 1867 roku wybuchła epidemia cholery, której efektem były liczne osierocone dzieci, wraz z kilkoma towarzyszkami zajęła się opieką nad sierotami.
Jej ofiarna posługa i nadal towarzyszące pragnienie życia zakonnego połączone z zachętą biskupa, zaowocowały narodzinami nowego zgromadzenia w pobliskim Scanzano w 1869 roku. Jego główną cechą stało się współczucie wobec potrzebujących. W 1893 roku wspólnota została agregowana do zakonu serwitów.
Bł. Maria Magdalena prowadziła głębokie życie wewnętrzne. Przez wiele lat była poddawana bardzo ciężkim próbom fizycznym i duchowym, przeżywała ekstazy, doświadczała stygmatów oraz ataków szatańskich.


Strony www:
www.compassioniste.org