18 października 2013

Wspólnota Apostolska św. Franciszka Ksawerego


Wspólnota Apostolska św. Franciszka Ksawerego (SFX)
Communauté Apostolique Saint François-Xavier
Comunità Apostolica di S. Francesco Saverio
Apostolic Community of St. Francis Xavier
Comunidad Apostólica de San Francisco Javier
Comunidade Apostólica de São Francisco Xavier


Data i miejsce założenia:
1913 rok - Francja

Założycielka:
Madeleine DaniélouLiczby: 87 sióstr na świecie  * dane z 2012 roku 
Siostry Wspólnoty Apostolskiej św. Franciszka Ksawerego obecne są w krajach: Francja, Włochy, Polska, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Korea Płd.
Dom generalny: Francja (Neuilly)

Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia.


Duchowość:
Wspólnota jest stowarzyszeniem życia apostolskiego. Siostry oddają się całkowicie na służbę Bogu i Kościołowi przez śluby wieczyste; modlą się, pracują, żyją w posłuszeństwie, w czystości, we wspólnocie, dzieląc się wszystkimi dobrami, jednak bez odosobnienia od świata, koniecznego - przynajmniej w pewnym zakresie - w zwykłych zgromadzeniach zakonnych.
Duchowość wspólnoty sprowadza się do jednej najważniejszej zasady: aby zdać się we wszystkim na naukę Ducha św., w zwykłej, banalnej codzienności, dochowując pokornej, prostej i żarliwej wierności Wewnętrznemu Mistrzowi i oddawać wszystkie swe możliwości twórcze, czyny i inteligencję na służbę Boskiego oddziaływania w sercach ludzkich.
Misja ta ma być realizowana na polu edukacji której istotnym elementem jest troska o wychowanie uwzględniające ducha. Założycielka miała świadomość, jaka odpowiedzialność spoczywa na wychowawcach za przekazywanie wiary. Rozumiała także, że przekazywanie wiary przez wychowawcę chrześcijańskiego jest zawsze, w jakimś stopniu, uczestnictwem w Tajemnicy Paschalnej.
Założycielka wybrała na patrona wspólnoty św. Franciszka Ksawerego aby siostry odzwierciedlały jego zapał apostolski, a swoją działalnością wśród młodych ludzi „kształtowały apostołów”, mężczyzn i kobiety, którzy - jak św. Franciszek Ksawery - pasjonowaliby się głoszeniem Ewangelii, aby przemieniać świat zgodnie z nauką Chrystusa.

Działalność:
Wspólnota prowadzi szkoły, głównie średnie, kursy doskonalenia zawodowego, kursy przygotowawcze do szkół wyższych, Ośrodek Kształcenia Pedagogicznego dla Nauczycieli. Szczególną troską obejmuje jednak przede wszystkim osoby studiujące poprzez prowadzenie burs, ośrodki studenckie, obecność w środowiskach akademickich, zawsze w ścisłej współpracy z osobami świeckimi, co jest cechą charakterystyczną działalności wspólnoty. W Polsce siostry mają jeden dom w Częstochowie, gdzie prowadzą bursę dla studentek.

Historia:
Wspólnotę założyła osoba świecka Madeleine Daniélou - matka przyszłego kardynała Jean’a Daniélou. Jej studia uniwersyteckie na paryskiej Sorbonie i początkowe lata pracy w charakterze pracownika naukowego przypadły na pierwszą dekadę XX wieku. Obracała się w atmosferze laicyzacji i wrogości wobec chrześcijaństwa panującego wówczas na uczelni. Widziała, jak pod wpływem nauczanego światopoglądu studenci porzucali wiarę w Boga. Postanowiła więc otworzyć dom, w którym młodzi katolicy, mogliby odbywać studia wyższe i jednocześnie rozwijać życie duchowe i pogłębiać swoją wiarę.
Nie chodziło jej jednak o stworzenie instytucji na wzór ośrodków prowadzonych przez różne zgromadzenia zakonne. Tym bardziej, że obowiązująca wówczas ustawa o zgromadzeniach zmusiła wiele zakonów prowadzących szkoły do ich zamknięcia. Powołała więc do istnienia tzw. Wolny Uniwersytet dla nauczycielek i równolegle powstało Kolegium dla dziewcząt.
W tym samym czasie nawiązała kontakt z o. Léonce de Grandmaison SJ, który rozpoznał w Madeleine i w kilku kobietach, które się wokół niej zgrupowały, oryginalność powołania apostolskiego w służbie młodzieży. Z kobiet tych narodziła się w 1913 roku w Neuilly pod Paryżem Wspólnota Apostolska św. Franciszka Ksawerego, prowadząca życie całkowicie poświęcone Bogu, we wspólnocie, ale nie w jego tradycyjnych formach zakonnych, jak klauzura czy habit. Na przyjęcie takiego sposobu życia miał wpływ nie tylko oryginalny charyzmat Madeleine Daniélou, ale po części także warunki zewnętrzne związane z prawem świeckim, które wymagały pewnego „ukrycia się” ze swoją działalnością.

Strony www:
http://communaute-sfx.cef.fr/
Korea Płd.: www.xavier.or.kr

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.