27 października 2013

Misjonarki Córki św. Piusa X


Zgromadzenie Misjonarek Córek św. Piusa X (MHSPX)
Congregación de las Misioneras Hijas de San Pío X
Congregação das Missionárias Filhas de São Pio X
Congregazione delle Missionarie Figlie di San Pio X
Congregation of the Missionary Daughters of Saint Pius X
Congrégation des
Missionnaires Filles de Saint-Pie X

Data i miejsce założenia:
1964 rok - Meksyk

Założyciele:
ks. Ismael Esparza Avila 
m. Guadalupe Denis Muñoz


Liczby: brak danych
Misjonarki Córki św. Piusa X obecne są w krajach: Meksyk, USA.
Dom generalny: Meksyk


Habit aktualny:

Biały habit bez rękawów, biała bluzka, czarny prosty welon, na piersi krzyż.


Na co dzień siostry nie noszą welonów
Siostry z nowicjuszkami i postulantką


Habit historyczny:


Duchowość:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15) – to polecenie Pana Jezusa streszcza charyzmat Misjonarek Córek św. Piusa X. Słowo Boże jest źródłem charyzmatu zgromadzenia, ponieważ nie tylko oświetla drogę życia zakonnego jego członkiń, ale pozwala także realizować misję ewangelizacyjną. Siostry chcą głosić Dobrą Nowinę szczególnie w miejscach najbardziej potrzebujących Słowa Bożego oraz naśladować Jezusa Chrystusa, który przez swoje życie dziewicze, ubóstwo i posłuszeństwo aż do śmierci na Krzyżu, odkupił i uświęcił człowieka.
Cechą szczególną zgromadzenia jest także duchowość eucharystyczna. Eucharystia jest źródłem życia duchowego i apostolskiego zgromadzenia. Siostry łączą się z Najświętszą Ofiarą Mszy Świętej i ofiarują się Bogu razem z Chrystusem. Ciało Pańskie przyjmują z żywą wiarą i żarliwą miłością.
Ze szczególnym oddaniem siostry czczą swojego patrona papieża św. Piusa X. Od niego uczą się gorącej miłości do Eucharystii, wiary i ufności Bogu, gorliwości apostolskiej oraz pragnienia doprowadzenia wszystkich ludzi do Chrystusa.
Każda siostra stara się odznaczać duchem modlitwy i wielkiej wiary, miłością i łagodnością, uległym posłuszeństwem i pokornym szukaniem zawsze tego, co podoba się Bogu, wiernością w wykonywaniu obowiązków oraz nabożeństwem do Matki Bożej z Guadalupe.


Działalność:
Ewangelizacja i katechizacja w różnych formach jest głównym apostolstwem zgromadzenia. Oprócz głoszenia wszystkim Dobrej Nowiny o zbawieniu przez słowo, siostry czynią to także przez świadectwo życia konsekrowanego. Apostolstwo realizowane jest przede wszystkim w parafiach, zwłaszcza tych, w których brak jest kapłana. Ponadto siostry zajmują się formacją przyszłych katechetów, pomagają młodzieży w odkrywaniu swojego powołania, otwarte są także na podjęcie działalności misyjnej, aby Ewangelia mogła dotrzeć do wszystkich narodów.

Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają lat 1950-tych gdy ks. Ismael Esparza Ávila proboszcz w meksykańskim mieście Álamos zapragnął nieść „Chleb Słowa Bożego” do pobliskich miast i odległych wiosek.
Zaczęło się od grupy kobiet, które podjęły się zadania katechizacji. Powoli w duszy ks. Ismaela dojrzewała myśl o nowym zgromadzeniu. Jedną z katechetek była Guadalupe Denis Muñoz pełna zapału i poświęcenia. To ona stanęła na czele grupy czterech sióstr, które zapoczątkowały w Ciudad Obregon Zgromadzenie Misjonarek Córek św. Piusa X w 1964 roku. Od samego początku siostry oddane są posłudze ewangelizacji i katechizacji służąc w kilku diecezjach Meksyku oraz w Chicago w USA. Przez krótki czas obecne były także we Włoszech i Kamerunie.
Ks. Ismael wybrał zgromadzeniu za patrona św. Piusa X, wielkiego papieża naszych czasów, pełnego miłości do Eucharystii i Kościoła, gorliwego apostoła i skutecznego obrońcę wiary świętej przed błędami współczesności.

Strony www:
http://fatimamhspx.wordpress.com/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.