13 października 2013

ss. św. Anny


Zgromadzenie Sióstr św. Anny (SSA)
Congregation of Sisters of Saint Anne
Congrégation des Soeurs de Sainte-Anne
Congregación de las Hermanas de Santa Ana
Congregação das Irmãs de Santa Ana
Congregazione delle Suore di Sant'Anna
Kongregation der Schwestern der Hl. Anna


Data i miejsce założenia:
1850 rok - Kanada

Założycielka:
bł. Marie-Anne Blondin


Liczby: ok. 840 sióstr na świecie
Siostry św. Anny obecne są w krajach: Kanada, USA, Haiti, Chile, Kamerun.
Dom generalny: Kanada (Montreal)


Habit aktualny:

Pod wpływem Soboru Watykańskiego II siostry przestały chodzić w habitach.
Siostry na Haiti

Habit historyczny:

Czarny habit z pelerynką, na głowie czarny welon z białym czepkiem, na piersi krzyż, przy boku brązowy różaniec.Habit używany od lat 1963-64


Duchowość:
Zgromadzenie opiera się na duchowości ignacjańskiej, cechującą się miłością do Boga przenikającą działalność podejmowaną na większą chwałę Bożą oraz umiłowaniem Jego woli. Założycielka zachęcała swoje duchowe córki: Niech Najświętsza Eucharystia i doskonałe poddanie się woli Bożej będzie waszym niebem na ziemi. Uczyła ich także zaufania Bożej Opatrzności.
Charyzmatem Sióstr św. Anny jest podążać za Panem Jezusem jak ewangeliczne niewiasty i podejmować misję Chrystusa Nauczyciela. Ducha sióstr cechuje hojność, gościnność i współczucie oraz pragnienie dzielenia się Bożą Miłością z bliźnimi.Działalność:
Apostolstwo zgromadzenia realizowane jest głównie w tradycyjnych formach i placówkach oświatowych od szkół parafialnych przez szkoły podstawowe po szkoły wyższe. Siostry szczególnie mają na uwadze osoby ubogie oraz marginalizowane przez społeczeństwo. Zgromadzenie otacza troską również chorych, prowadzi dom opieki dla starszych sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń. Ponadto siostry włączają się w różne duszpasterstwa: parafialne, młodzieżowe, emigrantów, więzienne, prowadzą rekolekcje.


Historia:
Esther Blondin jako młoda kobieta pracowała jako pomoc domowa. Marząc o życiu zakonnym wstąpiła do Sióstr Notre-Dame zajmującego się edukacją. Z powodu słabego zdrowia musiała opuścić nowicjat zgromadzenia wraz z marzeniem o byciu zakonnicą. Po pewnym czasie została zaproszona przez inną byłą nowicjuszkę Sióstr Notre Dame do pracy w charakterze nauczycielki w szkole w Montrealu.
Z tej pracy zrodziło się nowe Zgromadzenie Sióstr św. Anny, które Esther Blondin, już jako m. Marie-Anne, założyła w 1850 roku w Vaudreuil koło Montrealu za zgodą miejscowego biskupa, stając się jego przełożoną. Założycielce bardzo na sercu leżała kwestia edukacji dzieci; w XIX-wiecznej Kanadzie analfabetyzm był powszechny. Matka Marie-Anne sama późno nauczyła się czytać i pisać, stąd nowe zgromadzenie poświęcone było edukacji, nieco później ważne miejsce w działalności sióstr zajmowało nauczanie dzieci emigrantów.
M. Blondin widziała problem słabej edukacji katolickiej w ówczesnym prawie kościelnym wymagającym osobnych szkół dla dziewcząt i chłopców, a wielu parafii nie stać było na utrzymywanie dwóch szkół. Zakładając zgromadzenie matka chciała, by w szkołach prowadzonych przez siostry mogły uczyć zarówno dziewczynki i chłopcy. W owych czasach było to prawie rewolucyjnym pomysłem, jednak osiągnęła swój cel.
Na skutek nieporozumień z kapelanem sióstr ustanowionym przez władze kościelne, założycielka została zdegradowana do funkcji zwykłej praczki pracującej razem z nowicjuszkami, co pokornie przyjęła, aby zachować pokój wewnątrz wspólnoty. Swoim przykładem uczyła nowicjuszki pokory i prostoty, a także umiejętności wybaczania doznanych przykrości.
Zgromadzenie dynamicznie się rozwijało w całej Kanadzie i USA. W okresie największego rozkwitu liczyło ok. 3900 sióstr. Po Soborze Watykańskim II liczba sióstr zaczęła szybko spadać do ok. 840 obecnie.

Strony www:
Kanada: www.ssacong.org
USA: www.sistersofsaintanne.org
Haiti: www.ssacong.org/haiti

Filmy: