14 września 2013

Kameduli /Kongr. Monte Corona/


Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej (EC)
Congregatio Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae
Congregacion de Eremitas Camaldulenses de Montecorona
Congregação dos Eremitas Camaldulenses de Monte Corona
Congregazione degli Eremiti Camaldolesi di Monte Corona
Congregation of the Camaldolese Hermits of Montecorona
Congrégation des Ermites Camaldules de Monte Corona
Kongregation der Kamaldulenser-Eremiten von Monte Corona


Data i miejsce założenia:
1520 rok - Włochy

Założyciel:
bł. Paweł Justiniani


Liczby: 59 zakonników na świecie (w Polsce: 18)  * dane z 2008 roku
Kameduli Kongregacji Monte Corona obecni są w krajach: Polska, Włochy, Hiszpania, USA, Kolumbia, Wenezuela.
Dom generalny: Włochy (Sacro Eremo Tuscolano)


Habit aktualny:

Biały habit ze szkaplerzem z kapturem przepasane paskiem wiązanym na środku. Stroju dopełnia biały płaszcz chórowy.

Duchowość:
Celem kamedułów jest zjednoczenie z Bogiem przez życie ściśle kontemplacyjne. Opierając się na regule św. Benedykta mnisi w swoich klasztorach łączą elementy życia wspólnotowego i pustelniczego (eremickiego), odrzucając wszystko to, co nie prowadzi wprost do Boga. Prowadzą życie bardzo surowe, ubogie i pełne wyrzeczeń. Kameduli oprócz trzech ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przyrzekają także poprawę obyczajów i stałość w kongregacji. Modlitwa, milczenie, samotność, nieutrzymywanie kontaktu ze światem zewnętrznym – to najważniejsze praktyki prowadzące kamedułów do zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi.
Na modlitwę poświęcają ponad 7 godzin dziennie. Dzień mnichów rozpoczyna się o godzinie 3.30 rano trwającymi blisko 4 godzinami modlitwami, kończy około 20.00 po około dwugodzinnych modlitwach. Poza tym zakonnicy jeszcze dwukrotnie w ciągu dnia gromadzą się w kościele, aby się modlić.
Życie modlitewne obejmuje Mszę Świętą, Liturgię Godzin, czytanie duchowe lectio divina, studium Pisma Świętego, różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, trzy razy dziennie odmawiany jest Anioł Pański. Liturgia Godzin sprawowana jest z wyłączeniem śpiewu, podczas nabożeństw nie używa się także organów. Praca, jak i pozostałe zajęcia również wykonywane są w modlitewnej kontemplacji. Praca, głównie fizyczna, pomaga utrzymać równowagę ducha, ma także na celu zdobycie środków na utrzymanie wspólnoty.

Zakonnicy przez cały czas zachowują milczenie rozmawiając jedynie wtedy, gdy to jest niezbędnie konieczne i to na uboczu i półgłosem. Jedynie trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty mogą pozwolić sobie na krótką rozmowę. Milczą całkowicie 40 dni przed Bożym Narodzeniem i tyleż samo przed Wielkanocą. Zaledwie kilka razy w roku mogą rozmawiać z innymi mnichami do woli, a nawet zagrać z nimi w szachy.
Również bardzo ważnym elementem duchowości kamedułów jest samotność. Mnisi wspólnie gromadzą się tylko na Mszy Świętej i Liturgii Godzin. Poza tym zobowiązani są do przebywania w celi, którą mogą opuścić tylko do pracy. Również posiłki spożywane są w celi w samotności. Jedynie podczas kilkunastu dni w roku związanych z uroczystościami wspólnie jadają w refektarzu. Ponadto pięć razy w roku wszyscy zakonnicy mogą wspólnie opuścić erem i udać się na przechadzkę po jego najbliższym otoczeniu. W taki dzień zwykle w klasztorze zostaje jeden zakonnik, aby doglądać gospodarstwa.


Cele w eremie kamedulskim stanowią oddzielone od siebie, pojedyncze domki, ubogie, bez rzeczy zbędnych. Cela traktowana jest jako mistrzyni życia duchowego, pokory i walki z szatanem. Ponadto w klasztorze nie ma radia, telewizji, nie ma urlopów, nie praktykuje się odwiedzin u rodziny. Zakładane z dala od miast, otoczone lasami eremy kamedulskie objęte są ścisłą klauzurą. Wszystko to ma służyć stałemu skupieniu.
Dla pustelników, którzy odznaczają się wyjątkowym powołaniem pustelniczym istnieje możliwość tzw. rekluzji czyli życia w całkowitym odosobnieniu, bez kontaktowania się nie tylko ze światem zewnętrznym, ale nawet z innymi zakonnikami.
Dla mnichów warunkiem zjednoczenia z Bogiem jest także stałość, rozumiana jako stan ducha, która polega na unikaniu jakichkolwiek zmian, które nie prowadzą do wyższej doskonałości. Dlatego życie kamedulskie jest celowo monotonne, wszystkie dni są do siebie podobne, nie ma żadnych rozrywek, które mogłyby odciągać od skupienia na Bogu. Nawet przebywając w celi powinno się trwać w jednym miejscu i przy jednym zajęciu, aby uniknąć rozproszeń. Jeśli mnich nie zajmuje się pracą, ma oddawać się studiom, przede wszystkim Pisma Świętego.
Ubogie jest również pożywienie. Zakonnicy nie spożywają pokarmów mięsnych, a zupa prawie zawsze składa się wyłącznie z wody i warzyw. We wszystkie piątki roku i w czasie 40-dniowych postów poprzedzających Boże Narodzenie i Wielkanoc wstrzymują się także od jedzenia nabiału i jaj.
Konstytucje Kamedułów (w jęz. angielskim)


 

Działalność:
Udział kamedułów w budowaniu Królestwa Bożego polega na modlitwie i wyrzeczeniach w intencjach dzieł Kościoła. Jedynym apostolstwem prowadzonym przez zakon jest przyjmowanie mężczyzn na zamknięte rekolekcje.Historia:
Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej wyłoniło się w 1520 roku z zakonu kamedułów założonego przez św. Romualda z Rawenny w 1012 roku. Św. Romuald, mnich benedyktyński, szukając nowej formy życia mniszego oparł ją na regule św. Benedykta i doświadczeniach wschodnich kolonii pustelniczych.
Paweł Justiniani wstąpił do nowicjatu kamedułów w Camadoli, gdzie przebywał 10 lat. Jako przełożony klasztoru starał się zreformować zakon w kierunku ściślejszego przestrzegania pierwotnej reguły kamedulskiej. Pomimo wsparcia papieża nie udało mu się to. Wówczas wraz z kilkoma towarzyszami opuścił klasztor i założył nowy erem w Monte Cucco w Umbrii. Wspólnota przyjęła nazwę Towarzystwa św. Romualda przemianowaną później na Kongregację Eremitów Kamedułów Góry Koronnej.
Dla swojej wspólnoty napisał Regułę Życia Pustelniczego, w której akcentował znaczenie oderwania się od świata, ciszy, samotności i modlitwy kontemplacyjnej. Następca Pawła założył klasztor na Górze Koronnej, który stał się główną siedzibą zakonu i od którego wzięła się nazwa całej kongregacji.
Dziś Kameduli Góry Koronnej posiadają 9 eremów: 3 we Włoszech, 2 w Polsce (Kraków-Bielany, Bieniszew) i po jednym w Hiszpanii, USA, Kolumbii i Wenezueli. Obok kartuzów i trapistów kameduli należą do najsurowszych zakonów Kościoła Katolickiego.


Strony www:
Polska (nieoficjalna): www.kameduli.info (Bielany, Bieniszew)
Międzynarodowa: www.eremiticamaldolesi.com
Włochy: erem Tuscolano
Hiszpania: http://yermocamaldulense.wordpress.com
USA: www.camaldolese.org

Filmy:

Kameduli z krakowskich Bielan:

Kameduli z Bieniszewa (film archiwalny):Kameduli z Kolumbii (w jęz. hiszpańskim):Modlitwa Kamedułów z Bieniszewa: www.youtube.com/watch?v=_QJja1XHFPE