18 września 2013

Franciszkanki św. Jana Chrzciciela


Siostry Franciszkanki św. Jana Chrzciciela (FSJB)
Franciscan Sisters of John the Baptist
Suore Francescane di San Giovanni Battista
Hermanas Franciscanas de San Juan Bautista
Irmãs Franciscanas de São João Batista
Sœurs Franciscaines de Saint-Jean-Baptiste
Franziskanerinnen vom hl. Johannes dem Täufer


Data i miejsce założenia:
2006 rok - USA

Liczby: brak danych
Franciszkanki św. Jana Chrzciciela obecne są w krajach: USA
Dom generalny: USA (Peoria Heights, IL)

Habit aktualny:

Czarny habit, na głowie czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi medal zgromadzenia - franciszkański krzyż TAU ze słowami: Ecce Agnus Dei.


Duchowość:
Zgromadzenie jest wspólnotą kontemplacyjno-czynną o duchowości franciszkańskiej, silnie zakorzenioną w Eucharystii i nieustannej modlitwie.
Za przykładem św. Jana Chrzciciela siostry dążą do doskonałej pokory i wyrzeczenia się siebie, aby samemu umniejszając się, mógł wzrastać Chrystus (J 3, 30). Postawa ta rodzi ducha całkowitego zaufania Bogu według słów Pana: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane (Mt 6,33).
Osobiste nawrócenie otwiera siostry na głęboką przyjaźń z Jezusem. Ważne miejsce w życiu zgromadzenia zajmuje wspólnota oraz cisza, która pozwala na spotkanie Boga we własnej duszy i w drugim człowieku.
Nieodzowną częścią charyzmatu franciszkanek jest codzienna modlitwa za kapłanów i seminarzystów. Dzień sióstr zaczyna się godzinną modlitwą właśnie w tej intencji, później następuje Jutrznia i medytacja oraz Msza Święta. Liturgię Godzin siostry odmawiają jeszcze trzy razy w ciągu dnia, ponadto różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, praktykują czytanie duchowe. Pozostały czas wypełniony jest pracą apostolską.
Duch sióstr cechuje się także wiernością Ojcu Świętemu i Magisterium Kościoła. Noszony na co dzień habit jest publicznym znakiem poświęcenia się Bogu.Działalność:
Aktualnie siostry katechizują, opiekują się chorymi w centrum medycznym oraz posługują w diecezjalnym archiwum i muzeum. Zgromadzenie gotowe jest podejmować się różnych form apostolstwa wyznaczonych przez miejscowego biskupa.

Historia:
Siostry Franciszkanki św. Jana Chrzciciela są nową wspólnotą zakonną założoną w 2006 r. Dom macierzysty powstał w Peoria, w stanie Illinois. Grupę pierwszych sióstr stanowiły zakonnice ze zgromadzenia Córek św. Franciszka z Asyżu, które dążąc do odnowy życia zakonnego w swojej wspólnocie odczytały, że Bóg je powołuje do ponownego zostawienia wszystkiego i pójścia za Nim i powołania do życia nowego zgromadzenia zakonnego. Dla sióstr oznaczało to pozostawienia bezpieczeństwa wynikającego z życia w ugruntowanym już w Kościele zgromadzeniu, posiadającego zatwierdzenie papieskie, o stabilnym apostolstwie i sposobie życia i rozpoczęcia wszystkiego od nowa.
Siostry wybrały styl życia św. Jana Chrzciciela, które było życiem całkowitego zaufania Panu.


Strony www:
www.sistersofjohnthebaptist.com

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.