4 września 2013

Dominikanki Betańskie


Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Betańskich
Congregación de Hermanas Dominicas de Betania
Congregação das Irmãs Dominicanas de Betânia
Congregazione delle Suore Domenicane di Betania
Congregation of the Dominican Sisters of Bethany
Congrégation des Sœurs Dominicaines de Béthanie
Kongregation der Dominikanerinnen von Bethanien


Data i miejsce założenia:
1957 rok - Kolumbia

Założyciele:
m. M. Teresa Benavides Díaz
bp Jesús Antonio Castro Becerra
o. Alberto Epaminondas Ariza Sánchez OP


Liczby: brak danych
Dominikanki Betańskie obecne są w krajach: Kolumbia, Ekwador, Kostaryka.
Dom generalny: Kolumbia (Bogota)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarnym skórzanym paskiem, biały szkaplerz, na głowie czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi krzyżyk, na rogach którego wyrzeźbione są cztery bazyliki rzymskie, a na odwrocie tajemnice różańca. Stroju dopełnia czarna kapa.

Habit historyczny:
Duchowość:
Życie duchowe zgromadzenia opiera się na duchowości dominikańskiej, która polega na kontemplacji i przekazywaniu innym owoców tej kontemplacji. Jest to więc łączenie kontemplacji z działaniem.
Podobne połączenie siostry odnajdują we fragmencie Ewangelii ukazującym postacie kobiet z Betanii: słuchającej słów Pana Jezusa Marii i usługującej Mu Marty (Łk 10, 38-42). Za ich przykładem dominikanki starają się kontemplować Słowo Boże i służyć Chrystusowi w osobach kapłanów. Stąd wynika specyficzny charyzmat zgromadzenia. Wspólnoty sióstr mają być „nową Betanią”, miejscem wsparcia księży w ich posłudze duszpasterskiej oraz miejscem ukazywania miłości Jezusa Chrystusa Wiecznego Kapłana.
Ważne miejsce w duchowości dominikanek zajmuje Maryja Królowa Różańca Świętego i Świątynia, w której Chrystus stał się Kapłanem. W Niej siostry dostrzegają mistrzynię kontemplacji i doskonałą uczennicę Jezusa. Nabożeństwo do Maryi przejawia się między innymi w rozważaniu tajemnic modlitwy różańcowej.
Jak cała rodzina dominikańska siostry praktykują życie we wspólnocie, wspólne celebrowanie liturgii, naukę i kontemplację, wierność prawdzie, głoszenie Słowa Bożego i miłość do Kościoła.
Noszony habit zakonny przypomina siostrom ich zobowiązanie do wierności i radykalnego naśladowania Pana Jezusa, natomiast kontrast kolorów bieli i czerni stroju symbolizuje światło Słowa Bożego oświetlającego ciemności.


Działalność:
Działalność zgromadzenia jest ściśle związana z posługą kapłanów w Kościele. Siostry pomagają więc księżom w różnorakiej pracy parafialnej, duszpasterstwie, katechizacji, prowadzą plebanie, pracują w instytucjach kościelnych, nuncjaturze apostolskiej, seminariach duchownych, domach biskupów. Opiekują się także starszymi i chorymi księżmi oraz ludźmi świeckimi.


Historia:
Założycielka m. Maria Teresa Benavides Díaz wychowała się w głęboko wierzącej kolumbijskiej rodzinie. Już w młodości zetknęła się z duchowością dominikańską. Pięć jej rodzonych sióstr zostało zakonnicami, jedna dominikanką klauzurową, cztery należały do Zgromadzenia Dominikanek Ofiarowania. Ona sama wstąpiła do nowopowstałego Zgromadzenia Dominikanek Córek Matki Bożej z Nazaretu.
Na zaproszenie o. Alberto Epaminondas Ariza Sánchez OP podjęła się współpracy w prowadzonej przez dominikanów parafii w Bogocie, głównie w prowadzeniu szkoły niedzielnej. Z każdym dniem dojrzewało w niej powołanie do apostolstwa polegającego na pomocy kapłanom w ich pracy duszpasterskiej.
W tym samym czasie bp Jesús Antonio Castro Becerra pierwszy ordynariusz diecezji Palmira organizował seminarium duchowne w swojej diecezji i poszukiwał sióstr zakonnych do posługi w nim. Powiedział o  tym o. Alberto, który polecił osobę m. Teresy, znając jej pragnienia i ceniąc poświęcenie. W 1954 roku Teresa wraz z towarzyszkami przybyła do Palmira. Od tego czasu cała trójka zaczęła myśleć o założeniu nowego zgromadzenia zakonnego. W 1957 bp Jesús Antonio Castro podpisał dekret zatwierdzający Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Betańskich, poświęcone pomocy w kapłańskiej posłudze. Zgromadzenie szybko się rozwijało, powstawało wiele nowych domów, ich specyfiką było to, że w większości były to małe 3-osobowe wspólnoty.


Strony www:
www.dominicasdebetania.org

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.